a+ 23:1 Vezi nota de la 2:16; și în v. 14
b+ 23:1 Cipru; și în v. 12
c+ 23:2-3 TM; Q: Sidon, / care v-ați trimis mesagerii / 3 să străbată ape multe. / Grâ nele era u adus e din Șihor,
d+ 23:10 Q, câteva mss LXX; TM: străbate-ți
e+ 23:11 Este vorba mai exact despre Fenicia (teritoriul, în linii mari, al Libanului de astăzi)
f+ 23:13 babilonienilor

Isaiah 23

Profeție împotriva Tirului

1O profeție cu privire la Tir. „Văitați-vă, corăbii de Tarșiș a  , căci fortăreața și portul vă sunt distruse! Din Chitim b  au primit această veste.

2Tăceți, locuitori ai țărmului, precum și voi, negustori din Sidon, care v-ați îmbogățit din negoțul pe mare!

3Străbătând ape multe, grânele erau aduse din Șihor; c  secerișul Nilului era venitul Tirului, acesta devenind locul de negoț al neamurilor.

4Să-ți fie rușine, Sidon, fortăreață a mării! Căci marea a vorbit astfel: «N-am avut dureri, nici n-am născut; n-am îngrijit băieți, nici n-am crescut fete.»

5Când va ajunge vestea în Egipt, se vor îngrozi de cele auzite despre Tir.

6Treceți spre Tarșiș! Văitați-vă, locuitori ai țărmului!

7Aceasta să fie, oare, cetatea voastră plină de veselie, cetatea întemeiată din vremuri străvechi, ai cărei pași au dus-o până departe, întemeind colonii?

8Cine a plănuit aceasta împotriva Tirului, împotriva celui ce oferea coroane, ai cărui negustori erau prinți, ai cărui comercianți erau cei mai onorați de pe pământ?

9DOMNUL Oștirilor a plănuit aceasta – pentru a zdrobi mândria a tot ce este glorios, pentru a-i umili pe toți cei onorați de pe pământ.

10Cultivă-ți d  țara, ca malul Nilului, fiică a Tarșișului, căci port nu mai ai!

11DOMNUL Și-a întins mâna peste mare și a făcut împărățiile să se cutremure. Cu privire la Canaan e  , a poruncit să-i fie distruse fortărețele.

12El a zis: «Nu te vei mai bucura, o, fecioară asuprită, fiică a Sidonului! Ridică-te și du-te în Chitim, însă nici măcar acolo nu vei avea odihnă!»

13Priviți la țara caldeenilor f  , la un popor care nu mai este! Asirienii au făcut din ea un loc pentru animalele sălbatice. Și-au ridicat turnurile de asalt, i-au jefuit palatele și au făcut din ea o ruină.

14Văitați-vă, corăbii de Tarșiș, căci fortăreața voastră este distrusă!

15Din ziua aceea Tirul va fi uitat pentru șaptezeci de ani – timpul vieții unui împărat. Iar la sfârșitul celor șaptezeci de ani, Tirului i se va întâmpla ca prostituatei din cântec:

16«Ia lira și străbate cetatea, prostituată care ai fost uitată! Cântă iscusit, cântă-ți cântecul de mai multe ori, astfel încât să-și aducă aminte de tine!»

17Când se vor încheia cei șaptezeci de ani, DOMNUL va vizita Tirul. Cetatea se va întoarce la câștigul ei și se va prostitua cu toate împărățiile de pe fața pământului.

18Profitul și plata ei însă vor fi puse deoparte pentru DOMNUL. Acestea nu vor fi nici adunate, nici păstrate, ci câștigul ei va asigura hrană din belșug și haine frumoase pentru cei ce trăiesc înaintea DOMNULUI.“

Copyright information for NTLR