a+ 27:1 În mitologia canaanită, personaje mitice ca Leviatan (monstru mitic marin), Tanin (monstrul sau balaurul marin) reprezintă haosul, răzvrătindu-se împotriva zeului suprem, care reprezintă ordinea
b+ 27:8 Sensul termenului în ebraică este nesigur; LXX: Prin război
c+ 27:9 Vezi nota dela 17:8
d+ 27:12 Lit.: râului
e+ 27:12 Modernul Wadi el-Arish, în NE Sinaiului, sau chiar brațul răsăritean al Deltei Nilului

Isaiah 27

Restaurarea lui Israel

1În ziua aceea DOMNUL va pedepsi, cu sabia Sa aspră, mare și puternică, Leviatanul , șarpele fugar, Leviatanul , șarpele încolăcit. Va ucide monstrul Tanin din mare! a 

2În ziua aceea va exista o vie aleasă: «Cântați despre ea!

3Eu, DOMNUL , sunt veghetorul ei: o ud tot timpul și o păzesc zi și noapte, pentru ca nimeni să nu-i facă rău.

4Nu sunt mânios deloc. Dar dacă voi găsi spini și mărăcini, voi mărșălui la luptă împotriva lor și îi voi arde pe toți.

5Afară doar dacă aceștia vor căuta ocrotirea Mea și vor urmări să se împace cu Mine; da, să se împace cu Mine.»

6În zilele care vin, Iacov va prinde rădăcină, Israel va înflori, va da lăstari și va umple întreaga lume cu rod.

7L-a lovit oare Domnul cum i-a lovit pe cei ce-l loveau? A fost el ucis cum au fost uciși cei ce-l ucideau?

8Izgonindu-l b  , trimițându-l în exil, Te-ai luptat cu el! Cu suflarea Sa năprasnică l-a strămutat în ziua când a suflat vântul de răsărit.

9Prin urmare, astfel va fi ispășită vina lui Iacov, acesta va fi rodul deplin al îndepărtării păcatului său: când El va face din toate pietrele altarelor niște pietre de var zdrobite în bucăți, nu vor mai rămâne în picioare nici așerele c  și nici altarele pentru tămâiere.

10Cetatea fortificată este pustie; a ajuns o locuință abandonată și pustiită ca un deșert. Acolo pasc vițeii, acolo se odihnesc și-i mănâncă ramurile.

11Când ramurile i se usucă, sunt rupte, iar femeile vin și fac foc cu ele. Fiindcă acesta este un popor fără minte, Creatorul lor nu va avea milă de ei, Făcătorul lor nu se va îndura de ei.

12În ziua aceea DOMNUL va treiera de la cursul Eufratului d  până la Râul Egiptului e  , iar voi, israeliți, veți fi adunați unul câte unul.

13În ziua aceea o trâmbiță mare va suna, iar cei ce au pierit în Asiria și cei exilați în țara Egiptului vor veni și se vor închina DOMNULUI pe muntele cel sfânt, în Ierusalim.

Copyright information for NTLR