a+ 28:10 Ebr.: țav lațav, țav lațav; qav laqav, qav laqav; zeer șam, zeer șam ; sensul în ebraică al acestor cuvinte este nesigur; probabil cuvintele profetului, rostite în batjocură; și în v. 13
b+ 28:15 Sau: din dumnezeii falși ( din idoli )
c+ 28:16 Lit.: nu va mai fi nevoit să fugă
d+ 28:25 Sensul termenului în ebraică este nesigur
e+ 28:25 Sensul termenului în ebraică este nesigur

Isaiah 28

Judecată împotriva conducătorilor, preoților și profeților corupți

Vai de acea cunună, mândria bețivilor din Efraim, și de floarea ofilită, frumusețea ei glorioasă, așezată pe culmea văii mănoase a celor doborâți de vin!

Iată, Stăpânul are pe cineva puternic și tare! Ca o furtună cu grindină, distrugătoare, ca o ploaie torențială și ca un potop puternic, o va trânti la pământ cu mâna sa.

Cununa mândră a bețivilor din Efraim va fi călcată în picioare,

iar floarea ofilită, frumusețea ei glorioasă, așezată pe culmea văii mănoase, va fi ca o măslină coaptă înainte de vreme; oricine o vede o înghite imediat ce pune mâna pe ea.

În ziua aceea DOMNUL Oștirilor va fi o cunună glorioasă, o ghirlandă frumoasă pentru rămășița poporului Său;

va fi un duh de dreptate pentru cel ce stă pe scaunul de judecată și tărie pentru cei ce alungă dușmanul din fața porților.

Dar și aceștia se clatină de vin și amețesc din cauza băuturilor tari: preot și profet sunt amețiți de băuturi tari, sunt înghițiți de vin; sunt amețiți de băuturi tari, se clatină când au vedenii și se împiedică atunci când judecă.

Toate mesele sunt pline de vomă, nu este nici un loc care să nu fie murdar.

«Pe cine crede El că învață cunoașterea? Cui crede El că explică mesajul? Unora înțărcați de curând? Unora tocmai luați de la sân?

10 El dă poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, regulă după regulă, regulă după regulă, puțin aici, puțin acolo a 

11 De aceea, prin buze încâlcite și într-o altă limbă, va vorbi El acestui popor,

12 celor cărora le-a spus: «Iată locul de odihnă! Lăsați-l pe cel ostenit să se odihnească! Aici este odihna!» Dar ei n-au vrut să asculte.

13 De aceea pentru ei Cuvântul DOMNULUI va fi: «Poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, regulă peste regulă, regulă peste regulă puțin aici, puțin acolo», pentru ca, mergând, să cadă pe spate, să fie zdrobiți, să fie prinși în cursă și capturați.

14 De aceea, ascultați Cuvântul DOMNULUI , batjocoritorilor, voi care conduceți acest popor în Ierusalim!

15 Ați zis: «Am încheiat un legământ cu Moartea și cu Locuința Morților avem o înțelegere. Urgia năvalnică va trece fără să ne atingă, căci ne-am făcut din minciună adăpost și din înșelăciune b  ascunzătoare.»

16 De aceea așa vorbește Stăpânul Domn : «Iată, pun în Sion o Piatră, o Piatră încercată, o Piatră din capul unghiului, prețioasă, o Temelie sigură! Oricine crede în El nu se va fi făcut de rușine c .

17 Eu voi face din judecata dreaptă o funie de măsură și din dreptate o cumpănă. Grindina îți va mătura adăpostul făcut din minciună, iar apele îți vor inunda ascunzătoarea.

18 Legământul vostru cu Moartea va fi anulat, iar înțelegerea voastră cu Locuința Morților va cădea. Când va trece urgia năvalnică veți fi striviți de ea.

19 Ori de câte ori va trece, vă va apuca, căci va trece dimineață de dimineață, zi de zi și noapte de noapte!» Înțelegerea acestui mesaj nu va produce decât groază.

20 Căci patul e prea scurt să te întinzi pe el, iar învelitoarea prea îngustă să te înfășori cu ea.

21 DOMNUL Se va ridica cum a făcut-o pe muntele Perațim; se va mânia ca în valea Ghivon, ca să-Și facă lucrarea, lucrarea Sa neobișnuită; ca să-Și ducă la îndeplinire fapta, fapta Sa nemaipomenită.

22 Acum dar, nu mai batjocoriți, ori lanțurile vi se vor strânge mai tare, fiindcă am auzit de la Stăpânul, Domnul Oștirilor, o hotărâre de nimicire a întregii țări.

23 Luați aminte și ascultați glasul meu! Fiți atenți și ascultați rostirea mea!

24 Oare plugarul ară tot anul pentru a semăna? Oare tot anul brăzdează și grăpează pământul?

25 Când i-a netezit suprafața, oare nu împrăștie apoi mărar, nu seamănă chimion? Nu plantează grâul în rânduri d , orzul în parcela lui e și secara albă drept margine?

26 Dumnezeul lui îl instruiește în felul acesta. Da, El îi dă învățătură!

27 Mărarul nu se treieră cu treierătoarea, nici chimionul nu se calcă cu tăvălugul, ci mărarul se bate cu un băț, iar chimionul cu o nuia.

28 Grânele sunt zdrobite, dar nu se treieră veșnic. Roata carului de treierat trece peste ele, dar caii nu le zdrobesc.

29 Și lucrul acesta vine tot de la DOMNUL Oștirilor, Care este minunat în sfat și măreț în înțelepciune.

Copyright information for NTLR