a+ 29:1 Ariel înseamnă, cel mai probabil, Leul lui Dumnezeu și se referă la Ierusalim; vezi și nota de la v. 2; și în v. 7
b+ 29:2 În ebraică termenul pentru vatra altarului este tot Ariel ; joc de cuvinte intenționat
c+ 29:13 TM; LXX: de Mine; degeaba Mi se închină ei, / dând ca învățături niște porunci omenești.

Isaiah 29

Judecată împotriva Ierusalimului

1Vai ție Ariel a  , Ariel , cetatea pe care David a asediat-o! Adăugați an după an și lăsați sărbătorile să-și continue cursul.

2Îl voi asedia pe Ariel, iar el va plânge și se va jeli; Îmi va fi ca o vatră de altar b  .

3Te voi împresura, te voi asedia cu turnuri de asalt, voi ridica fortărețe împotriva ta.

4Doborât la pământ, vei vorbi de acolo, iar cuvintele tale vor veni din țărână ca un murmur; glasul tău va veni de la pământ ca cel al unei stafii și din țărână îți vei îngăima cuvintele.

5Dar mulțimea dușmanilor tăi va fi ca țărâna fină și ceata tiranilor ca pleava purtată de vânt. Și deodată, într-o clipită,

6DOMNUL Oștirilor va veni la tine cu tunet, cutremur și mare vuiet, cu vijelie, furtună și flacără de foc mistuitoare.

7Ca un vis, ca o viziune de noapte va fi mulțimea neamurilor care luptă împotriva lui Ariel, toți cei ce îl atacă pe el și fortăreața lui, toți cei ce-l asediază.

8Ca un om flămând care visează că mănâncă, dar se trezește tot flămând sau ca un om însetat care visează că bea, dar se trezește sleit de puteri și însetat, așa se va întâmpla cu mulțimea neamurilor care luptă împotriva muntelui Sion.

9Rămâneți încremeniți și uimiți! Orbiți-vă și fiți fără vedere! Îmbătați-vă, dar nu de vin! Clătinați-vă, dar nu de băutură tare!

10Ci pentru că DOMNUL a turnat peste voi un duh de somn adânc. Profeților! El v-a închis ochii! Văzătorilor! El v-a acoperit capetele!

11Astfel, întreaga viziune nu este pentru voi decât cuvintele unui sul sigilat. Dacă îi va fi dat unuia care știe să citească, spunându-i-se: – Citește, te rog, sulul acesta! El va răspunde: – Nu pot, e sigilat!

12Și dacă îi va fi dat unuia care nu știe să citească, spunându-i-se: – Citește sulul acesta! El va răspunde: – Nu știu să citesc!

13Stăpânul a zis: «Poporul acesta se apropie de Mine numai cu gura și Mă cinstește doar cu buzele, dar inima lui este departe de Mine! Frica pe care o are față de Mine este doar o poruncă omenească, învățată pe de rost c  .

14De aceea, încă o dată voi uimi acest popor, făcând lucruri minunate. Înțelepciunea celor înțelepți ai lui va pieri și priceperea celor pricepuți se va face nevăzută.»

15Vai de cei ce sapă adânc pentru a-și ascunde planurile înaintea DOMNULUI , ale căror fapte sunt în întuneric și care zic: «Nu ne vede nimeni! Nu știe nimeni!»

16Voi priviți lucrurile pe dos! Oare olarul poate fi considerat ca lutul? Îi va zice oare lucrul făcut celui ce l-a întocmit: «Nu tu m-ai întocmit!»? Sau îi va zice lucrul modelat celui ce l-a modelat: «Ești fără pricepere!»?

17Nu peste multă vreme, Libanul va fi transformat într-o livadă, iar livada va ajunge să fie considerată drept pădure.

18În ziua aceea cel surd va auzi cuvintele sulului și, din negura și întunericul în care se află, ochii celui orb vor vedea.

19Cei smeriți se vor bucura din nou în DOMNUL , iar cei mai nevoiași se vor veseli în Sfântul lui Israel.

20Și aceasta pentru că tiranul va dispărea, iar batjocoritorul nu va mai fi. Toți cei ce pândesc să facă răul vor fi tăiați –

21cei ce învinovățesc pe alții printr-o mărturie falsă, cei ce întind o cursă celui ce judecă la poarta cetății și care, prin minciună, îl lipsesc pe cel drept de justiție.

22De aceea așa vorbește DOMNUL , Care l-a răscumpărat pe Avraam, cu privire la Casa lui Iacov: «Iacov nu va mai fi rușinat, nu-i va mai păli fața.

23Când își vor vedea copiii în mijlocul lor, lucrarea mâinilor Mele, Îmi vor sfinți Numele, Îl vor sfinți pe Sfântul lui Iacov și se vor teme de Dumnezeul lui Israel.

24Cei rătăciți în duh vor dobândi pricepere, iar cei ce cârteau vor primi învățătură.»“

Copyright information for NTLR