a+ 3:17 Sau: le va pleșuvi creștetele

Isaiah 3

Judecată asupra Ierusalimului și asupra Iudeii

1Acum Stăpânul, DOMNUL Oștirilor, va lua din Ierusalim și din Iuda orice sprijin și ajutor, toată resursa de pâine și toată resursa de apă;

2orice viteaz și soldat, judecător și profet, prezicător și bătrân;

3orice căpetenie peste cincizeci și demnitar, sfetnic, meșteșugar priceput și vrăjitor iscusit.

4Le voi da băieți drept conducători și niște copii îi vor conduce.

5Oamenii se vor asupri unii pe alții, fiecare se va asupri unul pe celălalt, fiecare pe semenul său; cel tânăr se va ridica împotriva celui bătrân, și cel de rând împotriva celui onorat.

6Un om îl va apuca pe unul din frații săi, în casa tatălui său, și-i va zice: «Tu ai o mantie, fii conducătorul nostru! Stăpânește peste această grămadă de ruine!»

7Însă, tot în ziua aceea, celălalt va striga: «Nu pot eu să fiu doctor! În casa mea n-am nici mâncare, nici îmbrăcăminte; nu mă puneți conducător al acestui popor!»

8Ierusalimul s-a clătinat și Iuda s-a prăbușit, pentru că vorbele și faptele lor sunt împotriva DOMNULUI , sfidând prezența Sa glorioasă.

9Înfățișarea feței lor mărturisește împotriva lor. Își arată păcatul precum făcea Sodoma; nu-l ascund! Vai de ei! Și-au adus nenorocirea asupra lor.

10Spuneți-le celor drepți că de ei va fi bine! Ei se vor bucura de rodul faptelor lor.

11Vai de cei răi! Nenorocirea este peste ei, pentru că li se va face după faptele lor.

12Copiii Îmi asupresc poporul, iar femeile îl stăpânesc. Poporul Meu, conducătorii voștri vă duc în rătăcire și încurcă mersul căilor voastre!

13DOMNUL Se ridică să acuze; stă în picioare să judece popoarele;

14DOMNUL intră la judecată cu bătrânii și cu prinții poporului Său. «Voi ați devorat via! Prada de la cel sărac este în casele voastre!

15Cu ce drept Îmi călcați în picioare poporul și zdrobiți fața celui sărac?» zice Stăpânul, Domnul Oștirilor.

16DOMNUL a zis: «Fiicele Sionului sunt mândre, umblă cu gâtul întins, aruncă priviri galeșe, călcând cu pași mărunți și cu podoabele zornăindu-le pe glezne.

17De aceea Stăpânul va aduce râie pe capetele fiicelor Sionului, DOMNUL le va dezveli părțile ascunse a 

18În ziua aceea Stăpânul le va îndepărta frumusețea verigilor, a sorișorilor și a lunișoarelor,

19a cerceilor, a brățărilor și a maramelor,

20a vălurilor de pe cap și a lănțișoarelor de la gleznă, a brâielor, a sticluțelor cu parfum și a amuletelor,

21a inelelor cu sigiliu, a inelelor din nas,

22a hainelor lungi de sărbătoare, a cămășilor, a mantiilor, a săculeților,

23a oglinzilor, a lenjeriei, a turbanelor și a eșarfelor.

24În loc de parfum va fi putoare, în loc de brâu va fi o funie, în loc de păr aranjat, chelie, în loc de haină frumoasă, un sac strâmt, în loc de frumusețe, însemnare cu fierul roșu.

25Bărbații voștri vor cădea uciși de sabie și vitejii voștri vor cădea în bătălie.

26Porțile Sionului vor plânge și vor geme și astfel Sionul, despuiat, se va așeza pe pământ!

Copyright information for NTLR