a+ 30:7 Monstru mitic marin care, în mitologia antică, reprezintă haosul
b+ 30:32 Sensul în ebraică al celor două versuri este nesigur
c+ 30:33 Tofet înseamnă rug, loc de ardere

Isaiah 30

„Vai de copiii răzvrătiți, zice DOMNUL , care fac planuri ce nu sunt de la Mine și alianțe ce nu vin din Duhul Meu, adăugând astfel păcat peste păcat!

Ei se duc în Egipt, fără să-Mi ceară sfatul, ca să caute adăpost în ocrotirea lui Faraon și protecție la umbra Egiptului!

De aceea ocrotirea lui Faraon va fi pentru voi o rușine, iar protecția la umbra Egiptului, o ocară.

Pentru că, deși are prinți în Țoan și trimișii săi au ajuns până la Hanes,

fiecare va fi făcut de rușine de către un popor care nu le este de nici un folos, care nu aduce nici ajutor, nici câștig, ci doar rușine și ocară.“

O profeție cu privire la animalele din Neghev. „Printr-un ținut al necazului și al strâmtorării, al leoaicei și al leului ce rage, al viperei și al dragonului, ei își cară bogățiile pe spinarea măgarilor și averile pe cocoașa cămilelor, către acel popor ce nu poate ajuta,

către Egipt, al cărui ajutor este doar deșertăciune și nimic. De aceea Îl numesc: « Rahab a  cel ce nu face nimic.»“

„Acum, du-te și scrie aceste lucruri pentru ei pe o tăbliță, scrie-le pe un sul, ca să fie o mărturie veșnică pentru vremea care vine!

Căci ei sunt un popor răzvrătit, niște copii mincinoși, copii care nu vor să asculte Legea DOMNULUI,

10 care zic văzătorilor: «Să nu mai aveți vedenii!» și profeților: «Nu ne mai profețiți ce este drept! Spuneți-ne lucruri măgulitoare, profețiți-ne iluzii!

11 Părăsiți calea! Îndepărtați-vă de pe cărare și nu ne mai confruntați cu Sfântul lui Israel!»

12 De aceea așa vorbește Sfântul lui Israel: «Pentru că respingeți acest mesaj, pentru că vă puneți încrederea în asuprire și-n înșelăciune și vă bazați pe ele,

13 de aceea, această nelegiuire va fi pentru voi asemenea unei spărturi într-un zid înalt, care se lărgește și-i provoacă prăbușirea, prăbușire care va veni deodată, într-o clipă.

14 Îl va sparge ca pe un vas de lut, zdrobit atât de neîndurător, încât printre cioburile lui nu se va mai afla nici măcar unul pentru luat cărbuni din vatră sau pentru scos apă din fântână.»

15 Stăpânul Domn , Sfântul lui Israel, vorbește astfel: «În pocăință și așteptare va fi izbăvirea voastră, în calm și încredere va fi tăria voastră.» Dar n-ați vrut!

16 Ați zis: «Nu! Ci vom fugi pe cai!» – tocmai de aceea veți fi nevoiți să fugiți! Și: «Vom călări pe cai iuți!» – tocmai de aceea urmăritorii voștri vor fi și ei iuți!

17 La amenințarea unuia vor fugi o mie și la amenințarea a cinci veți fugi cu toții până veți fi lăsați ca un stâlp pe vârful unui munte, ca un steag pe creștetul unui deal.

18 Totuși DOMNUL așteaptă să vă arate îndurare. Totuși El Se ridică să vă arate milă. Căci DOMNUL este un Dumnezeu al dreptății! Binecuvântați sunt toți cei ce nădăjduiesc în El!

19 Da, popor al Sionului, care locuiești în Ierusalim, nu vei mai plânge! El se va îndura de tine când îți va auzi strigătul de ajutor; imediat ce te va auzi, îți va răspunde.

20 Deși Stăpânul vă va da pâinea necazului și apa suferinței, învățătorii voștri nu se vor mai ascunde, ci ochii voștri îi vor vedea.

21 Iar dacă vă veți întoarce fie spre dreapta, fie spre stânga, veți auzi înapoia voastră o voce, spunând: «Aceasta este calea! Mergeți pe ea!»

22 Atunci vă veți pângări idolii placați cu argint și imaginile acoperite cu aur; le veți împrăștia ca pe niște zdrențe murdare, zicându-le: «Afară cu voi!»

23 El va da ploaie seminței pe care o semeni în pământ, iar rodul pământului va fi gustos și din abundență. În ziua aceea turmele voastre vor paște pe pășuni întinse;

24 boii și măgarii care lucrează pământul vor mânca nutreț sărat, care a fost vânturat cu lopata și cu furca.

25 Pe fiecare munte semeț și pe orice deal înalt vor curge pârâuri, în ziua marelui măcel, când turnurile vor cădea.

26 Luna va străluci ca soarele, iar lumina soarelui va fi de șapte ori mai puternică, așa cum este lumina a șapte zile, în ziua când DOMNUL va tămădui pe poporul Său zdrobit, tămăduindu-i rănile făcute de loviturile Lui.

27 Priviți! Numele DOMNULUI vine de departe; vine arzând de mânie și înconjurat de un nor gros de fum. Buzele Sale sunt pline de indignare, iar limba Sa este ca un foc mistuitor.

28 Suflarea Lui este ca un potop de apă ce ajunge până la gât. Vine să cearnă neamurile prin sita nimicirii și să pună o zăbală în fălcile popoarelor, care să-i ducă în rătăcire.

29 Veți cânta ca în noaptea unei sărbători sfinte. Vi se va bucura inima ca și când ați merge, în sunetul flautului, la muntele DOMNULUI , la Stânca lui Israel.

30 DOMNUL va face să se audă glasul Său măreț și să fie văzut brațul Său coborând să lovească, într-o mânie aprinsă și cu flacără de foc mistuitor, cu rupere de nori, furtună și grindină.

31 Căci glasul DOMNULUI va zdrobi Asiria. El o va lovi cu un toiag;

32 la fiecare lovitură cu nuiaua pedepsei, pe care DOMNUL o va îndrepta asupra ei, se va auzi sunetul tamburinelor și al lirelor. Cu loviturile brațului Său, El se va război cu ea. b 

33 Căci Tofetul c  este de mult timp pregătit, este gata chiar și pentru împărat. Groapa lui este săpată adânc și larg, având foc și lemn din belșug. Suflarea DOMNULUI , ca un șuvoi de pucioasă, îl aprinde.

Copyright information for NTLR