a+ 32:8 Sau: și prin ele va sta drept

Isaiah 32

Împărăția dreptății

1Iată, un rege va domni cu dreptate și niște prinți vor stăpâni drept.

2Fiecare om va fi atunci ca un adăpost împotriva vântului și ca un refugiu în fața furtunii, ca niște pâraie de apă într-un loc uscat și ca umbra unei stânci mari într-un ținut însetat.

3Atunci ochii celor ce văd nu vor mai fi închiși, iar urechile celor ce aud vor lua aminte.

4Mintea celor nesăbuiți va judeca sănătos, iar limba celor bâlbâiți va vorbi repede și clar.

5Nebunul nu va mai fi numit ales la suflet și ticălosului nu i se va mai spune că este distins.

6Căci nebunul spune numai nebunii și mintea lui se gândește numai la rău: este lipsit de evlavie și spune neadevăruri cu privire la DOMNUL ; îl lasă fără hrană pe cel flămând și fără apă pe cel însetat.

7Mijloacele celui ticălos sunt rele; el face planuri mișelești pentru a-l distruge pe cel sărac cu minciuni, chiar și atunci când cauza nevoiașului este dreaptă.

8Dar cel ales la suflet face planuri alese și rămâne statornic în ele a  .

9Femei fără grijă, sculați-vă și ascultați glasul meu! Fiice încrezătoare, luați aminte la vorbirea mea!

10Într-un an și câteva zile vă veți înfiora, încrezătoarelor! Căci via nu va mai fi culeasă, nici secerișul nu va mai veni.

11Tremurați, femei pline de liniște! Înfiorați-vă, fiice încrezătoare! Dezbrăcați-vă! Aruncați-vă hainele și încingeți-vă coapsele cu haine de jale!

12Bateți-vă în piept și plângeți pentru câmpurile frumoase, pentru vița plină de rod

13și pentru pământul poporului meu pe care cresc acum spini și mărăcini! Plângeți pentru toate casele de petrecere și pentru această cetate plină de veselie!

14Căci fortăreața va fi abandonată, cetatea zgomotoasă va fi părăsită, citadela și turnul de veghe vor deveni vizuini pe vecie, o bucurie pentru măgarii sălbatici și o pășune pentru turme,

15până va fi turnat peste noi Duhul de sus și pustia va deveni o grădină, iar grădina va fi privită ca o pădure.

16Atunci judecata dreaptă va locui în pustie. Da, dreptatea va locui în grădina roditoare.

17Rodul dreptății va fi pacea, iar urmările dreptății vor fi liniștea și încrederea pe vecie.

18Poporul Meu va trăi într-o locuință pașnică, într-un lăcaș sigur, în locuri de odihnă liniștite.

19Chiar dacă pădurea va cădea sub grindină și cetatea va fi făcută una cu pământul,

20fericiți veți fi, semănând de-a lungul oricărei ape și lăsând boul și măgarul să pască liberi.

Copyright information for NTLR