a+ 32:8 Sau: și prin ele va sta drept

Isaiah 32

Împărăția dreptății

Iată, un rege va domni cu dreptate și niște prinți vor stăpâni drept.

Fiecare om va fi atunci ca un adăpost împotriva vântului și ca un refugiu în fața furtunii, ca niște pâraie de apă într-un loc uscat și ca umbra unei stânci mari într-un ținut însetat.

Atunci ochii celor ce văd nu vor mai fi închiși, iar urechile celor ce aud vor lua aminte.

Mintea celor nesăbuiți va judeca sănătos, iar limba celor bâlbâiți va vorbi repede și clar.

Nebunul nu va mai fi numit ales la suflet și ticălosului nu i se va mai spune că este distins.

Căci nebunul spune numai nebunii și mintea lui se gândește numai la rău: este lipsit de evlavie și spune neadevăruri cu privire la DOMNUL ; îl lasă fără hrană pe cel flămând și fără apă pe cel însetat.

Mijloacele celui ticălos sunt rele; el face planuri mișelești pentru a-l distruge pe cel sărac cu minciuni, chiar și atunci când cauza nevoiașului este dreaptă.

Dar cel ales la suflet face planuri alese și rămâne statornic în ele a .

Femei fără grijă, sculați-vă și ascultați glasul meu! Fiice încrezătoare, luați aminte la vorbirea mea!

10 Într-un an și câteva zile vă veți înfiora, încrezătoarelor! Căci via nu va mai fi culeasă, nici secerișul nu va mai veni.

11 Tremurați, femei pline de liniște! Înfiorați-vă, fiice încrezătoare! Dezbrăcați-vă! Aruncați-vă hainele și încingeți-vă coapsele cu haine de jale!

12 Bateți-vă în piept și plângeți pentru câmpurile frumoase, pentru vița plină de rod

13 și pentru pământul poporului meu pe care cresc acum spini și mărăcini! Plângeți pentru toate casele de petrecere și pentru această cetate plină de veselie!

14 Căci fortăreața va fi abandonată, cetatea zgomotoasă va fi părăsită, citadela și turnul de veghe vor deveni vizuini pe vecie, o bucurie pentru măgarii sălbatici și o pășune pentru turme,

15 până va fi turnat peste noi Duhul de sus și pustia va deveni o grădină, iar grădina va fi privită ca o pădure.

16 Atunci judecata dreaptă va locui în pustie. Da, dreptatea va locui în grădina roditoare.

17 Rodul dreptății va fi pacea, iar urmările dreptății vor fi liniștea și încrederea pe vecie.

18 Poporul Meu va trăi într-o locuință pașnică, într-un lăcaș sigur, în locuri de odihnă liniștite.

19 Chiar dacă pădurea va cădea sub grindină și cetatea va fi făcută una cu pământul,

20 fericiți veți fi, semănând de-a lungul oricărei ape și lăsând boul și măgarul să pască liberi.

Copyright information for NTLR