a+ 34:2 Termenul ebraic se referă la un lucru sau o persoană dedicate irevocabil Domnului , fie ca dar, fie printr-o distrugere completă; și în v. 5
b+ 34:11 Identificarea exactă a acestor păsări este nesigură
c+ 34:14 N umele unei zeițe considerată demon de noapte, despre care se credea că bântuie în locurile pustii din Edom; sau animal de noapte care locuiește în locuri pustii

Isaiah 34

Judecată împotriva neamurilor

1Apropiați-vă, neamuri, și ascultați! Luați aminte, popoare! Să audă pământul și toți cei ce-l locuiesc, lumea și toate făpturile ei!

2DOMNUL este mânios pe toate neamurile și furios pe toate oștirile lor. El le nimicește cu desăvârșire a  , le dă spre a fi măcelărite.

3Morții lor vor fi lăsați neîngropați; hoiturile lor vor răspândi un miros greu, iar munții vor șiroi de sângele lor.

4Toată oștirea cerurilor se va descompune și cerurile însele vor fi înfășurate ca un sul. Toată oștirea lor va cădea asemeni frunzei veștejite a viței-de-vie și asemeni smochinei stricate din pom.

5Sabia Mea s-a îmbătat în ceruri, iar acum, iată, coboară să judece Edomul, poporul pe care l-am sortit nimicirii.

6Sabia DOMNU LUI este scăldată în sânge; este acoperită de grăsime, de sângele mieilor și al țapilor și de grăsimea de la rinichii berbecilor. Căci DOMNUL aduce o jertfă la Boțra și face un mare măcel în Edom.

7Bivolii sălbatici vor cădea împreună cu ei și tăurașii împreună cu taurii puternici. Țara lor va fi scăldată în sânge, iar pulberea lor va fi îmbibată de grăsime.

8Căci DOMNUL are o zi a răzbunării, un an al răsplătirii, pentru cauza Sionului.

9Pâraiele Edomului vor fi prefăcute în smoală, iar pulberea lui în pucioasă. Țara lui va fi ca smoala aprinsă!

10Nu se va stinge nici noaptea, nici ziua, iar fumul ei se va înălța veșnic. Din generație în generație va rămâne pustie și nimeni nu va mai trece vreodată prin ea.

11Ciușul și cucuveaua o vor stăpâni; bufnița și corbul b  își vor face cuib acolo. El va întinde peste ea funia de măsură a haosului și măsura de greutate a pustiirii.

12Nobilii Edomului nu vor mai avea nimic acolo care să poată fi numit împărăție; toți prinții lui vor ajunge o nimica.

13Spini vor crește în palatele lor, urzici și mărăcini vor răsări în fortărețele lor. Va deveni vizuină pentru șacali și adăpost pentru struți.

14Animalele pustiei se vor întâlni cu hienele, iar țapii sălbatici se vor chema unul pe altul. De asemenea, Lilit c  se va culca și își va găsi un loc de odihnă acolo.

15Bufnița își va face cuibul acolo și va depune ouă, le va cloci și își va strânge puii sub umbra aripilor sale. Șoimii se vor aduna și ei, fiecare cu perechea lui.

16Cercetați sulul DOMNULUI și citiți! Nici una dintre acestea nu va lipsi; nici una nu va fi fără perechea ei, căci gura DOMNULUI a poruncit și Duhul Său le-a adunat împreună.

17El a aruncat sorții pentru ele și mâna Sa le-a împărțit pământul cu funia de măsurat; ele îl vor stăpâni pentru totdeauna și-l vor locui din generație în generație.

Copyright information for NTLR