a+ 35:8 Sau: nu se vor rătăci de la ea

Isaiah 35

Bucuria celor răscumpărați

1Pustia și pămîntul uscat se vor bucura, deșertul se va veseli și va înflori ca șofranul;

2va da flori din belșug, se va bucura mult și va striga de veselie. Gloria Libanului îi va fi dată, măreția Carmelului și a Șaronului; vor vedea slava DOMNULUI și măreția Dumnezeului nostru.

3Întăriți mâinile slabe și genunchii care se clatină!

4Spuneți celor cu inima speriată: «Fiți tari! Nu vă temeți! Dumnezeul vostru vine! El vine cu răzbunare și cu răsplătire divină! El vine să vă mântuiască!»

5Atunci ochii celui orb vor fi deschiși și urechile celui surd vor fi destupate;

6atunci șchiopul va sări ca un cerb și limba celui mut va striga de bucurie. Căci în pustie vor țâșni ape, iar în deșert, izvoare.

7Nisipul arzător va ajunge iaz, iar pământul însetat – izvoare de apă; iarbă, trestie și papirus vor crește acolo unde odată locuiau șacalii.

8Acolo va fi un drum larg, o cale ce va fi numită «Calea Sfințeniei». Cel necurat nu va călători pe ea, ci aceasta va fi doar pentru cei ce umblă pe Cale; nebunii nu vor ajunge pe ea a.

9Nici un leu nu va fi acolo, nici o fiară sălbatică nu va veni pe ea; nici una din acestea nu vor fi întâlnite pe ea, ci numai cei răscumpărați vor umbla pe acolo.

10Răscumpărații DOMNULUI se vor întoarce și vor intra în Sion cu strigăte de bucurie. O bucurie veșnică le va încununa capetele; bucuria și veselia îi vor copleși, iar necazul și suspinul vor fugi de la ei.“

Copyright information for NTLR