a+ 36:1 Împărat al Asiriei ( 705-681 î.Cr. )
b+ 36:2 Sau: reprezentantul personal, probabil o funcție administrativă, mai degrabă decât un nume; peste tot în capitol
c+ 36:11 Limba de circulație internațională folosită în mod special în diplomație și comerț. Era cunoscută la început doar de elite, ajungând ceva mai târziu să fie folosită pe scară largă în Canaan
d+ 36:11 Sau: ebraică

Isaiah 36

Ierusalimul, amenințat de către Sanherib

1În al paisprezecelea an al domniei regelui Ezechia, Sanherib a  , împăratul Asiriei, a înaintat împotriva tuturor cetăților fortificate ale lui Iuda și le-a cucerit.

2Împăratul Asiriei l-a trimis din Lachiș pe Rab-Șache b  la regele Ezechia, la Ierusalim, însoțit de o oștire puternică. El s-a oprit la canalul de apă al Iazului de Sus, pe drumul către Ogorul Spălătorului.

3Eliachim, fiul lui Hilchia, administratorul palatului, scribul Șebna și cronicarul Ioah, fiul lui Asaf, s-au dus la el.

4Rab-Șache le-a zis: – Spuneți-i lui Ezechia: „Așa vorbește marele împărat, împăratul Asiriei: «Pe ce se bazează această încredere a ta?

5Tu spui că ai strategie și putere pentru război, dar acestea sunt doar niște vorbe goale. În cine deci te încrezi tu acum de te-ai răsculat împotriva mea?

6Iată că te încrezi în Egipt, în acel toiag de trestie frântă, care străpunge și rănește mâna oricui se sprijină pe ea. Așa este Faraon, monarhul Egiptului, pentru toți cei ce se încred în el.

7Dacă îmi vei spune: ‘Noi ne încredem în DOMNUL , Dumnezeul nostru!’, oare nu este El Acela ale Cărui înălțimi și altare le-a îndepărtat Ezechia, zicând lui Iuda și Ierusalimului: ‘Să vă închinați înaintea acestui altar!’»?

8Vino acum și fă o înțelegere cu stăpânul meu, împăratul Asiriei: eu îți voi da două mii de cai, dacă tu vei putea găsi călăreți pentru ei.

9Și cum vei putea îndepărta măcar o singură căpetenie dintre cei mai neînsemnați slujitori ai stăpânului meu, când tu te bazezi pe Egipt pentru care și călăreți?

10Mai mult, am înaintat eu oare fără Domnul împotriva acestei țări ca s-o distrug? DOMNUL Însuși mi-a zis: «Înaintează împotriva acestei țări și distruge-o!»“

11Atunci Eliachim, Șebna și Ioah i-au răspuns lui Rab-Șache: – Vorbește, te rugăm, slujitorilor tăi în aramaică c  , pentru că o înțelegem, și nu ne vorbi în limba iudaică d  , în auzul poporului care este pe zid!

12Dar Rab-Șache le- a zis: – Oare, stăpânului vostru și vouă, m-a trimis stăpânul meu să spun aceste cuvinte? Oare nu m-a trimis la oamenii aceștia, care stau pe zid și care, asemenea vouă, vor trebui să-și mănânce propriile murdării și să-și bea propriul ud?

13Atunci Rab-Șache s-a ridicat și a strigat tare în limba iudaică, astfel: – Ascultați cuvintele marelui împărat, împăratul Asiriei!

14Așa vorbește împăratul: „Nu-l lăsați pe Ezechia să vă amăgească, pentru că el nu va putea să vă izbăvească.

15Nu-l lăsați pe Ezechia să vă convingă să vă încredeți în DOMNUL , zicându-vă: «Cu siguranță, DOMNUL ne va izbăvi; cetatea aceasta nu va fi dată în mâinile împăratului Asiriei!»

16Nu-l ascultați pe Ezechia, căci așa vorbește împăratul Asiriei: «Faceți pace cu mine și veniți afară la mine. Atunci fiecare dintre voi va mânca din via lui și din smochinul lui și va bea apă din fântâna lui,

17până voi veni și vă voi lua într-o țară ca a voastră, o țară cu belșug de grâne și de vin, de pâine și de vii.»

18Nu-l lăsați pe Ezechia să vă îndrume greșit, pretinzând că DOMNUL vă va izbăvi! Și-a izbăvit vreunul dintre zeii neamurilor țara din mâinile împăratului Asiriei?

19Unde sunt zeii Hamatului și ai Arpadului? Unde sunt zeii Sefarvayimului? Au putut ei salva Samaria din mâna mea?

20Care dintre toți zeii acestor țări și-au izbăvit țara din mâna mea? Prin urmare, cum ar putea DOMNUL să izbăvească Ierusalimul din mâna mea?“

21Dar poporul tăcea și nu i-a răspuns nici un cuvânt, căci porunca regelui era să nu-i răspundă.

22Atunci Eliachim, fiul lui Hilchia, administratorul palatului, secretarul Șebna și cronicarul Ioah, fiul lui Asaf, au venit la Ezechia cu hainele rupte și i-au spus cuvintele lui Rab-Șache.

Copyright information for NTLR