a+ 39:1 Rege al Babilonului ( 721-710 î.Cr.; 703-702 î.Cr. ); în 705 î.Cr. profită de moartea lui Sargon II ( 721-705 î.Cr.), și caută să încheie alianțe militare prin care să-și recâștige tronul
b+ 39:8 Sau: spunea

Isaiah 39

Solia babiloniană la Ierusalim

1În acea perioadă, Merodak-Baladan, fiul lui Baladan, regele Babilonului a, i-a trimis lui Ezechia scrisori și un dar, fiindcă auzise că acesta fusese bolnav și se însănătoșise.

2Ezechia i-a primit pe soli și le-a arătat ceea ce era în vistieria sa: argintul, aurul, mirodeniile, uleiul de preț, tot armamentul lui și tot ce se afla în magaziile lui. Nu a rămas nimic în palatul sau în regatul său pe care Ezechia să nu-l fi arătat.

3Atunci profetul Isaia a venit la regele Ezechia și l-a întrebat: – Ce au zis oamenii aceia și de unde au venit? Ezechia i-a răspuns: – Au venit la mine dintr-o țară îndepărtată, din Babilon.

4– Ce au văzut în palatul tău? l-a mai întrebat profetul. – Au văzut tot ceea ce este în palatul meu, a răspuns Ezechia, și nu a rămas nimic în magaziile mele pe care să nu li-l fi arătat.

5Atunci Isaia i-a zis lui Ezechia: – Ascultă Cuvântul DOMNULUI Oștirilor:

6„Iată, vin zile când tot ce este în palatul tău și tot ce au agonisit strămoșii tăi până în ziua aceasta, va fi dus la Babilon; nu va mai fi lăsat nimic, zice DOMNUL.

7Unii dintre propriii tăi fii, care ți s-au născut, îți vor fi luați și vor fi făcuți eunuci în palatul împăratului Babilonului.“

8Ezechia i-a zis lui Isaia: – Cuvântul DOMNULUI pe care l-ai rostit este bun. „Căci, se gândea b el, măcar în timpul vieții mele va fi pace și siguranță.“

Copyright information for NTLR