a+ 40:3 LXX, Siriacă, VUL; structura TM ne permite și alternativa: „Un glas strigă: / «În pustie pregătiți-I Domnului calea
b+ 40:3 TM; LXX: Neteziți cărările Dumnezeului nostru!
c+ 40:6 Sau: credincioșia
d+ 40:9 Sau: Suie-te pe un munte înalt, / tu, care-i aduci vești bune Sionului! / Înalță-ți glasul cu putere, / tu, care-i aduci vești bune Ierusalimului!

Isaiah 40

Mângâiere pentru poporul lui Dumnezeu

1„Mângâiați, mângâiați pe poporul Meu! zice Dumnezeul vostru.

2Vorbiți blând Ierusalimului și strigați-i că truda lui s-a sfârșit, că vina lui este ispășită, căci a primit din mâna DOMNULUI pedeapsă îndoită pentru toate păcatele sale!“

3„Un glas strigă în pustie: «Pregătiți calea Domnului , a  neteziți în deșert un drum pentru Dumnezeul nostru! b 

4Orice vale va fi înălțată și orice munte și deal va fi aplecat; orice râpă va deveni netedă și orice povârniș se va preface în câmpie.

5Atunci se va arăta slava DOMNULUI , și oamenii o vor vedea cu toții împreună, căci gura DOMNULUI a vorbit.»

6Un glas zice: «Strigă!» «Ce să strig?», am întrebat eu. «Orice făptură este ca iarba și toată gloria c  ei este ca floarea de pe câmp!

7Iarba se usucă, iar floarea cade când suflarea DOMNULUI vine peste ea!» Într-adevăr, ca iarba este poporul!

8Iarba se usucă, iar floarea cade, însă Cuvântul Dumnezeului nostru rămâne pe vecie.

9Suie-te pe un munte înalt, Sioane, aducător de vești bune! Înalță-ți glasul cu putere, Ierusalime, aducător de vești bune! d  Înalță-l, nu te teme! Spune cetăților lui Iuda: «Iată-L pe Dumnezeul vostru!»

10Iată, Stăpânul Domn vine cu putere, stăpânind prin brațul Său. Plata Lui vine cu El și răsplata Lui Îl însoțește.

11El Își va paște turma ca un păstor; Își va strânge mieii în brațe, îi va lua la piept și va călăuzi blând oile care alăptează.

12Cine a măsurat apele în palma lui și a trasat cerurile cu lățimea palmei? Cine a strâns pulberea pământului într-o măsură? Cine a cântărit munții cu cântarul și dealurile cu o cumpănă?

13Cine a cercetat Duhul DOMNULUI și cine L-a îndrumat ca sfătuitor al Său?

14Cu cine s-a sfătuit El ca să fie luminat? Cine L-a învățat calea dreptății? Cine L-a învățat cunoașterea și I-a arătat cărarea priceperii?

15Iată, neamurile sunt ca o picătură de apă într-o găleată, sunt considerate ca praful de pe cântar. Pentru El, insulele nu cântăresc mai mult decât un fir de praf.

16Libanul nu ajunge pentru foc, nici animalele lui pentru arderea de tot.

17Toate neamurile sunt un nimic înaintea Lui; mai puțin decât nimic și deșertăciune prețuiesc ele în fața Sa.

18Cu cine, deci, L-ați putea asemăna pe Dumnezeu? Ce imagine ați putea găsi pentru El?

19Un idol? – un meșter îl toarnă și apoi un aurar îl poleiește cu aur și îi face lănțișoare de argint.

20Săracul, care nu-și permite aceasta, alege un lemn ce nu putrezește și își caută un meșter iscusit pentru ca acesta să-i facă un idol care să nu se clatine.

21Nu știți? N-ați auzit? Nu vi s-a făcut cunoscut de la început? N-ați învățat nimic de la întemeierea pământului?

22El este Cel Ce șade deasupra cercului pământului, ai cărui locuitori par niște lăcuste. El este Cel Ce întinde cerurile ca pe un baldachin și le desfășoară ca pe un cort de locuit.

23El este Cel Ce îi preface pe prinți în nimic, iar pe conducătorii pământului ca și cum n-ar exista.

24De abia sunt sădiți, de abia sunt semănați, de abia li s-au înrădăcinat tulpinile în pământ, că El și suflă peste ei, uscându-i, iar vijelia îi ia ca pe niște paie.

25«Deci, cu cine M-ați putea asemăna? Cine Mi-ar putea fi egal?» zice Cel Sfânt.

26Ridicați-vă ochii spre ceruri și priviți: Cine a creat toate acestea? El, Cel Care face să apară oștirile lor una câte una, chemându-le pe nume. Atât de mare este tăria Lui, atât de tare este puterea Lui, că nici una nu lipsește.

27De ce spui, Iacove, de ce zici, Israele: «Calea mea este ascunsă de DOMNUL și dreptul meu nu este luat în seamă de Dumnezeul meu?»

28Nu știi? N-ai auzit? DOMNUL este Dumnezeul cel Veșnic, creatorul marginilor pământului. El nu obosește, nici nu ostenește, iar priceperea Lui este de nepătruns.

29El dă putere celui obosit și îl întărește pe cel fără putere.

30Flăcăii vor obosi și vor osteni, tinerii se vor împiedica și vor cădea,

31dar cei ce se încred în DOMNUL își vor înnoi puterea, se vor înălța prinzând aripi ca vulturii, vor alerga și nu vor osteni, vor umbla și nu vor obosi.

Copyright information for NTLR