a+ 41:2 Sau: răsărit, / pe care izbânda îl întâlnește la fiecare pas
b+ 41:8 Termenul ebraic pentru sămânță este un singular care se poate referi atât la un singur urmaș, cât și la toți urmașii de pe linia genealogică a unei persoane (colectiv). Este foarte probabil ca în cele mai multe cazuri termenul să exprime o ambiguitate intenționată. În traducerea de față a fost redat fie literal, fie cu urmaș sau urmași, în funcție de contextul literal și de cel teologic. Apostolul Pavel (Gal. 3:16) aplică același termen, sămânță, lui Isus Cristos, citând din Geneza și demonstrând prin exegeza sa că promisiunea făcută lui Avraam își găsește împlinirea ultimă în Isus Cristos

Isaiah 41

DOMNUL, Ajutorul lui Israel

1«Ascultați-Mă în tăcere, ținuturi de lângă mare, iar popoarele să-și înnoiască puterea! Să se apropie și să vorbească! Să ne înfățișăm împreună la judecată!

2Cine l-a stârnit pe acela de la răsărit, chemându-l cu dreptate la picioarele Sale? aEl îi dă în stăpânire neamurile și îi supune regi; cu sabia îi preface în praf, iar cu arcul îi face ca pleava luată de vânt.

3Îi urmărește, mergând în siguranță pe un drum pe unde picioarele lui n-au mai călcat.

4Cine a făcut și a împlinit aceasta, chemând, de la început, generație după generație? Eu, DOMNUL , am fost cu cei dintâi și tot Eu voi fi și cu cei de pe urmă.»

5Ținuturile de lângă mare văd aceasta și se înfioară; marginile pământului tremură; ei se apropie și sosesc.

6Oamenii se încurajează între ei, spunându-și: «Fii tare!»

7Artizanul îl încurajează pe bijutier, iar cel ce netezește cu ciocanul, pe cel ce lovește nicovala. El zice despre îmbinare: «Este bună!», după care fixează idolul în cuie ca să nu se clatine.

8«Dar tu, Israele, robul Meu, tu, Iacove, pe care te-am ales, tu, sămânță b a lui Avraam, prietenul Meu,

9tu, pe care te-am adus de la marginile pământului și te-am chemat din colțurile sale cele mai îndepărtate, zicându-ți: ‘Tu ești robul Meu!’, pe tine te-am ales și nu te-am lepădat!

10Deci nu te teme, căci Eu sunt cu tine! Nu te înspăimânta, căci Eu sunt Dumnezeul tău! Eu te voi întări, te voi ajuta și te voi sprijini cu dreapta Mea izbăvitoare!

11Da, umiliți și făcuți de rușine vor fi toți cei furioși pe tine; ca un nimic vor ajunge și vor pieri toți cei ce ți se opun.

12Te vei uita după ei, după dușmanii tăi, dar nu-i vei mai găsi, fiindcă nimiciți de tot vor ajunge cei ce se luptă cu tine.

13Căci Eu sunt DOMNUL , Dumnezeul tău, Care te apuc de mâna dreaptă și-ți zic: ‘Nu te teme, Eu te voi ajuta!

14Nu te teme, vierme al lui Iacov, rămășiță firavă a lui Israel! Eu Însumi te voi ajuta!’», zice DOMNUL, Răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel.

15«Iată, te voi face o sanie ascuțită de treierat, nouă și cu două rânduri de dinți! Vei treiera munții și-i vei zdrobi, iar dealurile le vei face ca pleava.

16Le vei vântura și le va lua vântul, iar vijelia le va împrăștia. Dar tu te vei bucura în DOMNUL și cu Sfântul lui Israel te vei preamări.

17Săracii și nevoiașii caută apă dar nu găsesc, iar limba li se usucă de sete. Însă Eu, DOMNUL , le voi răspunde! Eu, Dumnezeul lui Israel, nu-i voi părăsi!

18Pe dealurile pleșuve voi face să curgă râuri, iar în mijlocul văilor – izvoare; voi preface pustia într-un iaz, și pământul uscat – în izvoare de apă.

19În pustie voi planta cedri, salcâmi, mirt și măslini; în deșert voi planta laolaltă chiparoși, ulmi și pini,

20pentru ca toți să vadă și să cunoască, să chibzuiască și să înțeleagă că mâna DOMNULUI a făcut acestea, Sfântul lui Israel le-a creat!»

21«Apărați-vă cauza!», zice DOMNUL. «Aduceți dovezi!», zice Împăratul lui Iacov.

22«Aduceți-vă idolii să ne spună ce se va întâmpla! Spuneți-ne despre profețiile voastre din trecut, pentru a le putea judeca și pentru a le afla împlinirea! Sau spuneți-ne lucrurile care se vor întâmpla!

23Faceți-ne cunoscut viitorul, și vom ști că sunteți dumnezei! Faceți ceva – bine sau rău – ceva care să ne uimească sau să ne îngrozească!

24Dar iată că voi sunteți mai puțin decât nimic, iar lucrarea voastră este fără nici o valoare; o urâciune este cel ce vă alege.»

25«Am stârnit pe cineva din nord și a venit – pe cineva de la răsărit care cheamă Numele Meu. El îi va călca pe domnitori cum calci tu noroiul și cum calcă olarul lutul în picioare.

26Cine a vestit aceasta de la început, ca s-o putem cunoaște sau mai dinainte, ca să putem spune: ‘A avut dreptate!’? Nimeni n-a vestit-o, nimeni n-a proclamat-o, nimeni n-a auzit vreun cuvânt de la voi.

27Eu am vestit-o mai întâi Sionului: ‘Iată-i, iată-i!’ și am trimis un aducător de vești bune Ierusalimului.

28Mă uit și nu este nimeni – nu este printre ei nici unul care să sfătuiască, nici unul care să răspundă atunci când îl întreb.

29Iată că toți sunt falși, lucrările lor sunt un nimic, iar chipurile lor sunt vânt și deșertăciune.

Copyright information for NTLR