Isaiah 42

Robul DOMNULUI

Iată-L pe Robul Meu, pe Care Îl sprijin, Alesul Meu, în Care-Mi găsesc plăcerea! Voi pune Duhul Meu peste El, iar El va arăta neamurilor dreptatea.

Nu va striga, nu-Și va ridica glasul și nu-l va face să se audă pe drum.

Nu va rupe trestia zdrobită și nu va stinge mucul care încă mai fumegă, ci cu credincioșie va aduce dreptatea.

El nu va slăbi, nici nu se va descuraja până nu va așeza dreptatea pe pământ. Și în Legea Lui vor nădăjdui ținuturile de lângă mare!»

Așa vorbește Dumnezeu, DOMNUL Care a creat cerurile și le-a întins, Care a desfășurat pământul împreună cu resursele lui, Care dă suflare oamenilor de pe el și suflet celor ce umblă pe el:

«Eu, DOMNUL , Te-am chemat prin dreptate. Te voi ține bine de mână; Te voi păzi și Te voi face un legământ pentru popor și o lumină pentru neamuri,

ca să deschizi ochii orbilor, să eliberezi pe prizonieri din captivitate și din închisoare pe cei ce stau în întuneric.

Eu sunt DOMNUL ; acesta este Numele Meu! Nu-Mi voi da slava altuia și nici lauda cuvenită Mie, idolilor!

Iată! Cele dintâi lucruri s-au împlinit și acum vestesc altele noi; înainte să se împlinească vi le fac cunoscute.»

Un cântec de laudă DOMNULUI

10 Cântați DOMNULUI un cântec nou! Cântați-I laudele de la marginile pământului, voi, care străbateți marea, tot ceea ce este în ea, ținuturile de lângă mare și locuitorii lor!

11 Să-și ridice glasul pustia și cetățile ei, așezările locuite de Chedar! Să strige de bucurie locuitorii din Sela, să strige de pe vârfurile munților!

12 Să-L slăvească pe DOMNUL și să-L laude în ținuturile de lângă mare!

13 DOMNUL mărșăluiește ca un viteaz; asemenea unui războinic Își stârnește râvna: strigă, scoate un strigăt de luptă și triumfă asupra dușmanilor săi.

14 «Am tăcut pentru multă vreme, am păstrat tăcerea și am rămas retras, dar acum, ca o femeie care naște, voi geme, voi gâfâi și voi icni.

15 Voi pustii munții și dealurile, le voi usca toată verdeața! Voi preface râurile în uscat și voi seca iazurile!

16 Îi voi duce pe orbi pe un drum necunoscut de ei, pe cărări neștiute de ei îi voi conduce! Voi preface întunericul dinaintea lor în lumină, iar povârnișurile în teren neted! Acestea sunt lucrurile pe care le voi face pentru ei; nu-i voi părăsi!

17 Dar cei ce se încred în idoli, cei ce zic chipurilor cioplite: ‘Voi sunteți zeii noștri!’ vor fi alungați, acoperiți de rușine.

Neascultarea lui Israel

18 Ascultați, surzilor! Priviți, orbilor, și vedeți!

19 Cine este orb, dacă nu robul Meu și surd ca mesagerul pe care l-am trimis? Cine este orb ca cel dedicat Mie, orb ca robul DOMNULUI?

20 Vezi multe lucruri, dar nu le iei în seamă; auzi bine, dar nu asculți cu adevărat.»

21 DOMNUL a dorit, în numele dreptății Sale, să-Și înalțe Legea și s-o facă glorioasă.

22 Dar acest popor este prădat și jefuit; prinși în capcană în gropi sunt cu toții și ascunși în temnițe; au devenit o pradă pe care nu este nimeni s-o scape, ceva de jefuit despre care nimeni nu zice: «Dă-l înapoi!»

23 Cine dintre voi însă învață din lucrurile acestea? Sau cine ia seama la cele ce stau să se împlinească?

24 Cine l-a dat pe Iacov pradă tâlharilor și pe Israel pe mâna jefuitorilor? Oare nu DOMNUL , împotriva Căruia am păcătuit? Ei n-au vrut să umble pe căile Lui, nici să se supună Legii Lui.

25 De aceea a turnat peste ei văpaia mâniei Lui și ferocitatea războiului; i-a înconjurat cu flăcări, dar tot n-au înțeles; i-a mistuit, dar tot n-au luat în seamă

Copyright information for NTLR