a+ 43:3 Vezi nota de la 11:11
b+ 43:5 Lit.: sămânța; vezi nota de la 14:20
c+ 43:9 Sau: ei, cu referire la idolii națiunilor
d+ 43:12 Sau: Și nu este nici unul printre voi străin de aceste lucruri; sau: și nu era nici un dumnezeu străin printre voi
e+ 43:14 babilonienii
f+ 43:22 Lit.: te-ai obosit de Mine
g+ 43:27 Sau: liderii tăi (cei ce trebuiau să medieze între Dumnezeu și popor)
h+ 43:28 Vezi nota de la 34:2

Isaiah 43

DOMNUL, singurul Izbăvitor al lui Israel

1Dar acum, așa vorbește DOMNUL , El, Care te-a creat, Iacove; El, Care te-a modelat, Israele: «Nu te teme, căci Eu te-am răscumpărat; te-am chemat pe nume, ești al Meu.

2Când vei trece prin ape, voi fi cu tine; când vei trece prin râuri, ele nu te vor îneca, iar când vei umbla prin foc, nu vei fi ars și flacăra nu te va mistui.

3Căci Eu sunt DOMNUL , Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. Eu dau Egiptul ca preț pentru răscumpărarea ta, Cuș a  și Seba în schimbul tău.

4Pentru că ești prețios în ochii Mei și onorat și pentru că te iubesc, voi da oameni pentru tine și neamuri în schimbul vieții tale.

5Nu te teme, căci Eu sunt cu tine! Îți voi aduce urmașii b  de la răsărit și te voi aduna de la apus!

6Voi zice nordului: ‘Dă-le drumul!’ și sudului: ‘Nu-i mai ține! Adu-i pe fiii Mei de departe și pe fiicele Mele de la marginile pământului –

7pe toți cei ce poartă Numele Meu, pe cei pe care i-am creat pentru slava Mea, pe cei pe care i-am modelat și i-am făcut.’»

8Adu-l pe poporul orb, dar care are ochi, pe poporul surd, dar care are urechi!

9Să se adune toate neamurile și să se strângă popoarele! Care dintre ele c  a vestit aceasta și care dintre ele ne-au prezis lucrurile care s-au întâmplat? Să-și aducă martori care să dovedească că au dreptate, astfel ca ceilalți să audă și să poată zice: «Da! Este adevărat!»

10«Voi sunteți martorii Mei, zice DOMNUL , voi și Robul Meu pe Care L-am ales, ca să cunoașteți, să Mă credeți, și să înțelegeți că Eu sunt. Înaintea Mea nu a fost modelat nici un Dumnezeu și nici după Mine nu va fi.

11Eu, Eu sunt DOMNUL și în afară de Mine nu este alt Mântuitor.

12Eu am vestit, am mântuit și am proclamat și nu sunt străin între voi. d  Voi Îmi sunteți martori, zice DOMNUL , că Eu sunt Dumnezeu.

13Da, din zilele străvechi Eu sunt. Nimeni nu poate izbăvi din mâna Mea! Când Eu lucrez, cine se poate împotrivi?»

Credincioșia DOMNULUI și necredincioșia lui Israel

14Așa vorbește DOMNUL , Răscumpărătorul vostru, Sfântul lui Israel: «De dragul vostru voi trimite o armată invadatoare împotriva Babilonului și îi voi sili pe toți caldeenii e  să fugă cu corăbiile cu care se mândresc acum.

15Eu sunt DOMNUL , Sfântul vostru, Creatorul lui Israel, Împăratul vostru.»

16Așa vorbește DOMNUL , Cel Care a făcut o cale prin mare și o cărare prin apele vijelioase,

17Cel Care a scos care și cai, împreună cu o puternică oștire. Ei rămân culcați, neputându-se ridica; sunt fără vlagă, stinși ca un muc de lumânare:

18«Uitați lucrurile care au fost! Nu vă mai gândiți la cele din vechime!

19Iată-Mă pe cale de a face ceva nou; acum se ivește, nu-l recunoașteți? Voi face o cale în pustie și râuri în deșert.

20Animalele sălbatice, șacalii și bufnițele, Mă vor slăvi, căci dau apă în pustie și râuri în deșert, pentru a da de băut poporului Meu, alesul Meu,

21poporul pe care Mi l-am alcătuit ca să vestească lauda Mea.

22Totuși tu, Iacove, nu M-ai chemat, ci te-ai plictisit f  de Mine, Israele!

23Nu Mi-ai adus oi drept arderi de tot și cu jertfele tale nu M-ai onorat. Eu nu te-am împovărat cu daruri de mâncare și nu te-am obosit cerându-ți tămâie.

24Nu mi-ai cumpărat trestie mirositoare cu argintul tău, nici nu M-ai săturat cu grăsimea jertfelor tale, ci M-ai împovărat cu păcatele tale, M-ai obosit cu nedreptățile tale.

25Eu, da, Eu sunt Cel Ce-ți șterg nelegiuirile, de dragul Meu, și nu-Mi voi mai aminti de ele.

26Amintește-Mi faptele și hai să ne judecăm împreună! Apără-ți cauza, ca să fii dovedit drept!

27Întâiul tău strămoș a păcătuit, iar mijlocitorii g  tăi s-au răzvrătit împotriva Mea.

28De aceea i-am dezonorat pe conducătorii Sfântului Lăcaș, l-am dat spre nimicire h  pe Iacov, și batjocurii – pe Israel.

Copyright information for NTLR