a+ 45:2 Q, LXX; sensul termenului în TM este nesigur
b+ 45:9 Probabil în ideea că ce a făcut este lipsit de calitate sau lipsit de folos
c+ 45:13 TM: pe el
d+ 45:14 Vezi nota de la 11:11
e+ 45:14 Probabil arabi din Șeba
f+ 45:18 Sau, posibil, fără formă. Vezi Gen. 1:2, unde este folosit același termen ebraic
g+ 45:19 Lit.: seminței
h+ 45:25 Lit.: toată sămânța

Isaiah 45

1«Așa vorbește DOMNUL către unsul Său, către Cirus, pe care l-am apucat de mâna dreaptă pentru a supune neamurile și pentru a dezbrăca pe împărați de armurile lor; pentru a deschide porțile înaintea lui, porți ce nu vor mai fi închise:

2Eu Însumi voi merge înaintea ta și voi netezi munții a  ; voi sparge ușile de bronz și voi tăia barele de fier;

3îți voi da vistieriile întunericului, bogății ascunse în locuri tainice, ca să știi că Eu sunt DOMNUL , Dumnezeul lui Israel, Care te chem pe nume.

4De dragul robului Meu Iacov, al alesului Meu Israel, te chem pe nume, îți dau un nume de onoare, deși tu nu Mă cunoști.

5Eu sunt DOMNUL , nu este altul; în afară de Mine nu există un alt Dumnezeu! Te voi încinge, deși tu nu Mă cunoști,

6pentru ca oamenii să cunoască, de la răsăritul soarelui și până la apus, că nu există un altul în afară de Mine; Eu sunt DOMNUL , nu este altul!

7Eu întocmesc lumina și creez întunericul; Eu aduc bunăstarea și tot eu creez dezastrul; Eu, DOMNUL , fac toate aceste lucruri!

8Picurați, voi, ceruri de sus! Să plouă din nori dreptatea! Să se deschidă pământul larg și să răsară mântuirea! Să răsară și dreptatea împreună cu ea! Eu, DOMNUL , le-am creat.

9Vai de cel ce se ceartă cu Făcătorul său, de cel care nu este decât un vas de pământ printre altele la fel! Îi va spune oare lutul olarului: ‘Ce faci?’ sau: ‘Nu i-ai pus mâini!’ b  ?

10Vai de cel ce-i zice tatălui său: ‘Ce ai zămislit?’ sau mamei sale: ‘Ce ai adus pe lume?’»

11Așa vorbește DOMNUL , Sfântul lui Israel și Făcătorul lui: «Cu privire la cele viitoare, îndrăzniți să Mă întrebați despre copiii Mei? Îmi veți porunci cu privire la lucrarea mâinilor Mele?

12Eu am făcut pământul și am creat omul pe el; propriile Mele mâini au desfășurat cerurile și Eu am poruncit întregii lor oștiri.

13Eu l-am ridicat pe Cirus c  , în dreptatea Mea, și-i voi netezi toate căile. El va rezidi cetatea Mea și îi va elibera pe exilații Mei, nu pentru vreun preț sau vreo răsplată, zice DOMNUL Oștirilor.»“

14„Așa vorbește DOMNUL : «Produsele Egiptului și mărfurile din Cuș d  , precum și sabeenii e  înalți la statură, vor veni spre tine și îți vor aparține; vor veni în lanțuri în urma ta. Se vor pleca înaintea ta și ți se vor ruga, zicând: ‘Recunoaștem că Dumnezeu este cu tine! Alt Dumnezeu nu este! Nu există un alt Dumnezeu în afară de El!’»

15Cu adevărat, Tu ești un Dumnezeu Care Se ascunde. O, Dumnezeu al lui Israel, Mântuitorule!

16Făcuți de rușine și umiliți vor fi cu toții; cuprinși de rușine vor umbla împreună, toți făuritorii de idoli.

17Dar Israel va fi mântuit de DOMNUL cu o mântuire veșnică; voi nu veți mai fi făcuți de rușine, nici umiliți, pe vecie.

18Căci așa vorbește DOMNUL , Cel Care a creat cerurile – El este Dumnezeu – Cel Care a întocmit și a făcut pământul – El l-a întemeiat și nu l-a creat să fie pustiu f  , ci l-a întocmit ca să fie locuit: «Eu sunt DOMNUL , nu există altul!

19Eu nu am vorbit în ascuns, în vreun colț întunecos al pământului; nu am zis urmașilor g  lui Iacov: ‘Căutați-Mă în zadar!’ Eu, DOMNUL , spun adevărul, fac cunoscut ce este drept.

20Strângeți-vă! Veniți! Apropiați-vă cu toții, voi supraviețuitori dintre neamuri! Fără minte sunt cei care își poartă idolii de lemn, și se roagă unui dumnezeu care nu poate mântui.

21Vorbiți! Prezentați-vă cauza! Lăsați-i să se sfătuiască împreună! Cine a prevestit aceasta cu multă vreme în urmă? Cine a vestit-o în trecut? Oare nu Eu, DOMNUL? Nu există alt Dumnezeu în afară de Mine, Dumnezeu drept și Mântuitor; nu este altul în afară de Mine!

22Întoarceți-vă la Mine și veți fi mântuiți, toți cei ce locuiți până la marginile pământului, căci Eu sunt Dumnezeu, nu există altul!

23Am jurat pe Mine Însumi; gura Mea a rostit, cu dreptate, un cuvânt ce nu va fi retras: orice genunchi se va pleca înaintea Mea, și orice limbă va jura,

24spunând despre Mine: ‘Numai în DOMNUL este dreptate și putere!’». Toți cei ce au fost mâniați pe El vor veni la El și vor fi făcuți de rușine.

25În DOMNUL vor fi îndreptățiți și se vor lăuda toți urmașii h  lui Israel.

Copyright information for NTLR