a+ 46:8 Sensul termenului ebraic este nesigur; sau: și întăriți-vă

Isaiah 46

Idolii Babilonului nu au nici o putere

Bel se prăbușește, Nebo se îndoaie. Idolii lor sunt puși pe animale de povară; idolii pe care-i purtați sunt o povară pentru animalele obosite.

Se prăbușesc, se îndoaie împreună; nu pot să salveze povara, ei înșiși mergând în captivitate.

«Ascultați-Mă, Casa lui Iacov, întreaga rămășiță a Casei lui Israel, voi, pe care v-am cărat înainte de a vă naște, v-am purtat încă din pântece!

Până la bătrânețea voastră Eu voi fi Același, până veți încărunți vă voi purta. Eu v-am făcut și Eu vă voi sprijini; vă voi purta și vă voi scăpa.

Cu cine Mă veți compara și Mă veți face egal? Cu cine Mă veți asemăna ca să fim deopotrivă?

Unii varsă aurul din pungă, și cântăresc argintul în cumpănă, angajează un artizan, care-l preface într-un zeu, apoi se prostern și i se închină.

Îl pun pe umeri și-l poartă, îl așază la locul lui și acolo rămâne; nu se poate mișca de la locul lui. Dacă cineva strigă la el, nu-i răspunde, nici nu-l izbăvește din necaz.

Amintiți-vă acest lucru și luați-l în seamă a ! Gândiți-vă din nou la el, răzvrătiților!

Amintiți-vă lucrurile de la început, acelea din vechime, căci Eu sunt Dumnezeu, nu este altul! Eu sunt Dumnezeu, nu este altul ca Mine!

10 Eu fac cunoscut de la început sfârșitul și, din vremuri străvechi, descopăr lucrurile care încă nu s-au întâmplat, zicând: ‘Planul Meu rămâne să se împlinească; voi face tot ceea ce doresc!’

11 Eu chem de la răsărit o pasăre de pradă și, dintr-o țară îndepărtată, aduc omul care Îmi va împlini planul. Ce am spus voi duce la îndeplinire și ce am plănuit voi face.

12 Ascultați-Mă, oameni cu inima încăpățânată, voi, ce sunteți departe de dreptate!

13 Îmi aduc aproape dreptatea; ea nu este departe, iar mântuirea Mea nu va întârzia. Voi dărui Sionului mântuirea și Israelului, splendoarea Mea.

Copyright information for NTLR