a+ 47:1 babilonienilor; și în v. 5
b+ 47:11 Sau: și nu vei ști de unde se ridică

Isaiah 47

Căderea Babilonului

Coboară-te și așază-te în țărână, fiică, fecioară a Babilonului! Șezi pe pământ fără să ai vreun tron, fiică a caldeenilor a , căci nu vei mai fi numită gingașă și delicată!

Ia pietrele de moară și macină făină! Dă-ți voalul la o parte! Ridică-ți rochia, descoperă-ți picioarele și treci prin râuri!

Goliciunea ta va fi dezvelită, da, rușinea ta va fi văzută. Mă voi răzbuna și nu voi cruța pe nimeni!»

Răscumpărătorul nostru – DOMNUL Oștirilor este Numele Său – este Sfântul lui Israel.

«Șezi în tăcere și du-te în întuneric, fiică a caldeenilor, căci nu vei mai fi numită împărăteasa împărățiilor!

Am fost mânios pe poporul Meu și Mi-am pângărit moștenirea. I-am dat în mâna ta, dar tu n-ai avut milă de ei; chiar și celui bătrân i-ai pus un jug foarte greu.

Ziceai: ‘Voi continua să fiu împărăteasă pentru totdeauna!’ Așa că n-ai ținut seama de aceste lucruri, nici nu ai cugetat la viitorul lor.

Acum dar, ascultă aceasta, tu, iubitoare de plăceri, tu, care locuiești în siguranță, care te gândești: ‘Eu sunt și nu este alta în afară de mine! Nu voi fi văduvă și nu voi ști cum e să-ți pierzi copiii!’

Amândouă aceste lucruri vor veni asupra ta dintr-odată, într-o singură zi. Pierderea copiilor și văduvia, vor veni pe deplin asupra ta, în ciuda multelor tale vrăjitorii și a marii puteri a descântecelor tale.

10 Te-ai încrezut în răutatea ta, zicând: ‘Nu mă vede nimeni.’ Înțelepciunea și cunoașterea ta este cea care te conduce greșit atunci când îți zici: ‘Eu sunt și nu e alta în afară de mine!’

11 Dar va veni nenorocirea peste tine și nu vei ști s-o faci să dispară b ; va cădea peste tine dezastrul și nu-l vei putea da la o parte; va veni brusc asupra ta ruina, fără ca să fi știut ceva despre ea.

12 Continuă cu descântecele și cu multele tale vrăjitorii, cu care te-ai trudit încă din tinerețe! Poate vei reuși, poate vei inspira teroare.

13 Ai obosit de atâtea sfaturi. Să se ridice și să te salveze cei ce studiază cerurile, cititorii în stele, care la fiecare lună nouă prezic ce are să ți se întâmple.

14 Iată, ei sunt ca pleava, fiind mistuiți de foc. Nu se pot izbăvi singuri din puterea focului. Acesta nu este jăratic la care să te încălzești, nu este foc înaintea căruia să stai!

15 Așa sunt pentru tine cei pe care te oboseai să-i întrebi și cei cu care ai făcut negoț încă din tinerețe: fiecare rătăcește pe căile lui și nu este nimeni care să te salveze.

Copyright information for NTLR