a+ 48:14 babilonienilor; și în v. 20
b+ 48:19 Lit.: sămânța; vezi nota de la 14:20

Isaiah 48

Încăpățânarea lui Israel

1Ascultați lucrul acesta, Casă a lui Iacov, voi, care sunteți chemați cu numele lui Israel și care vă trageți din Iuda, voi, care jurați pe Numele DOMNULUI și-L chemați pe Dumnezeul lui Israel, dar nu în adevăr sau dreptate,

2chiar dacă vă numiți pe voi înșivă după Cetatea Sfântă și vă bizuiți pe Dumnezeul lui Israel, al Cărui Nume este DOMNUL Oștirilor!

3Lucrurile de dinainte le-am prevestit demult, gura Mea le-a vestit, Eu le-am făcut cunoscute; apoi, dintr-odată, am lucrat, iar ele s-au împlinit.

4Pentru că știu că ești încăpățânat și tendoanele gâtului tău sunt de fier, iar fruntea de bronz,

5de aceea ți-am vestit aceste lucruri demult. Înainte să se împlinească ți le-am vestit, ca nu cumva să zici: ‘Idolul meu le-a făcut, chipul meu cioplit și chipul meu turnat le-a poruncit!’

6Ai auzit. Acum uită-te la toate acestea! De ce nu vrei să recunoști? De acum te voi face să auzi lucruri noi, taine pe care nu le cunoști.

7Ele sunt create acum, și nu în vechime. Până azi tu n-ai mai auzit de ele, ca să poți spune: ‘Le știam deja.’

8Nu, nu le-ai auzit, nici nu le-ai cunoscut, urechea ta nemaifiind demult deschisă, căci am știut că te vei purta cu necredincioșie și că, încă de la naștere, ai fost numit răzvrătit.

9Pentru Numele Meu întârzii mânia Mea și pentru lauda Mea o opresc față de tine, ca să nu te nimicesc.

10Iată, te-am curățat, dar nu ca pe argint, ci te-am încercat în cuptorul suferinței.

11De dragul Meu, de dragul Meu fac aceasta, căci de ce să fie profanat Numele Meu? Slava Mea n-o voi da altuia.

Israel răscumpărat

12Ascultă-Mă, Iacove, Israele, pe care te-am chemat! Eu sunt Acela! Eu sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă!

13Mâna Mea a pus temeliile pământului și dreapta Mea a întins cerurile; când le chem ele se înfățișează împreună.

14Adunați-vă cu toții și ascultați! Care dintre idoli a prevestit aceste lucruri? El, cel iubit de DOMNUL, Îi va îndeplini planul împotriva Babilonului, iar brațul său va fi împotriva caldeenilor a.

15Eu, chiar Eu am vorbit! Eu l-am chemat, Eu l-am adus, iar el își va îndeplini misiunea!

16Apropiați-vă de Mine și ascultați aceasta! De la început n-am vorbit în ascuns; când s-au petrecut aceste lucruri, Eu eram acolo. Acum, Stăpânul Domn m-a trimis împreună cu Duhul Său.»

17Așa vorbește DOMNUL , Răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel: «Eu sunt DOMNUL , Dumnezeul tău, Care te învață ce este spre binele tău, Care te conduce pe calea pe care trebuie să mergi.

18O, de-ai fi luat aminte la poruncile Mele, pacea ta ar fi fost ca un râu, iar dreptatea ta ca valurile mării;

19urmașii b tăi ar fi fost ca nisipul, ca boabele lui ar fi fost copiii tăi și niciodată nu ar fi fost șters sau nimicit numele lor dinaintea Mea!»

20Părăsiți Babilonul! Fugiți dintre caldeeni! Cu un strigăt de bucurie vestiți și proclamați! Trimiteți vestea până la marginile pământului! Spuneți: « DOMNUL l-a răscumpărat pe robul Său Iacov!»

21Ei n-au însetat când i-a condus prin pustie; El a făcut să curgă pentru ei apă din stâncă; a despicat stânca și a țâșnit apă.

22«Pentru cei răi, zice DOMNUL , nu este pace.»

Copyright information for NTLR