a+ 49:12 Q; modernul Aswan, la frontiera de sud a Egiptului; TM: Sinim
b+ 49:24 Q, VUL, Siriacă; vezi și LXX și v. 25; TM: celui drept

Isaiah 49

Robul DOMNULUI

1«Ascultați-Mă, ținuturi de lângă mare! Luați aminte, popoare de departe! DOMNUL M-a chemat înainte să mă nasc; pe când eram încă în pântecele mamei Mele, El Mi-a rostit numele.

2Mi-a făcut gura ca o sabie ascuțită și M-a ascuns la umbra mâinii Sale; M-a făcut o săgeată lustruită și M-a ascuns în tolba Lui.

3Mi-a zis: ‘Tu ești Robul Meu Israel, cel în care Îmi voi arăta splendoarea!’

4Dar Eu am zis: ‘Am trudit degeaba, Mi-am irosit puterea pentru nimic și fără nici un folos; totuși cauza Mea este în grija domnului , iar răsplata Mea este la Dumnezeul Meu.’

5Și acum DOMNUL zice – El, Care M-a întocmit din pântece pentru a fi Robul Său și pentru a-l aduce pe Iacov înapoi la El, ca astfel Israel să se adune la El, căci sunt onorat înaintea DOMNULUI și Dumnezeul Meu a devenit tăria Mea –

6El zice: ‘Este prea puțin pentru Tine să fii Robul Meu și să ridici semințiile lui Iacov, să aduci înapoi pe supraviețuitorii lui Israel. De aceea Te-am pus să fii o lumină pentru neamuri, ca să duci mântuirea Mea până la marginile pământului!’»

7Așa vorbește DOMNUL , Răscumpărătorul lui Israel și Sfântul său, către Cel disprețuit și urât de popor, către Robul conducătorilor: «Regii vor vedea și se vor ridica, iar prinții se vor pleca, din pricina Domnului , Care este credincios, a Sfântului lui Israel, Care Te-a ales.»“

Restaurarea lui Israel

8„Așa vorbește DOMNUL : «La vremea îndurării Îți voi răspunde și în ziua mântuirii Te voi ajuta; Te voi păzi și Te voi face un legământ pentru popor, pentru a reface țara și a reîmpărți moștenirile pustiite,

9pentru a le zice captivilor: ‘Ieșiți!’, iar celor din întuneric: ‘Arătați-vă!’ Ei se vor hrăni pe lângă drumuri și vor găsi pășune pe toate dealurile pleșuve.

10Nu le va fi foame, nici nu le va fi sete, arșița nu-i va lovi, nici soarele, căci Cel Ce se îndură de ei îi va conduce și îi va călăuzi pe lângă izvoare de apă.

11Îmi voi preface toți munții în cărări și drumuri largi Îmi vor fi construite.

12Iată-i venind de departe – unii dinspre nord, unii dinspre apus, iar alții dinspre ținutul Syene a

13Strigați de bucurie, ceruri! Bucură-te, pământ! Chiuiți de bucurie, munților! Căci DOMNUL Și-a mângâiat poporul și va avea îndurare față de ai Săi care suferă!

14Sionul însă a zis: « DOMNUL m-a părăsit, Stăpânul meu a uitat de mine.»

15«Dar oare poate o femeie să-și uite copilul pe care-l alăptează sau să nu aibă milă de rodul pântecelui său? Și chiar dacă ea ar uita, Eu nu te voi uita!

16Iată, te-am încrustat în palmele Mele, iar zidurile tale sunt pururi înaintea Mea.

17Fiii tăi se grăbesc să se întoarcă, iar cei ce te-au distrus și te-au lăsat în ruină se îndepărtează de tine.

18Ridică-ți ochii și privește în jur! Toți fiii tăi se adună și vin la tine. Viu sunt Eu, zice DOMNUL , că-i vei purta pe toți ca pe o podoabă, te vei împodobi cu ei ca o mireasă.

19Pentru că ruinele, locurile tale pustii și țara ta devastată vor fi acum prea strâmte pentru poporul tău, iar cei ce te-au devorat vor fi departe.

20Fiii de care ai fost lipsită îți vor spune chiar în auzul tău: ‘Locul este prea strâmt pentru mine; fă-mi mai mult loc ca să locuiesc!’

21Atunci te vei întreba: ‘Cine mi i-a născut pe aceștia? Eram fără copii și stearpă, exilată și izgonită. Cine i-a crescut? Eram părăsită și singură, deci de unde sunt aceștia?’»“

22„Așa vorbește Stăpânul Domn : «Iată, voi face cu mâna semn neamurilor și Îmi voi ridica steagul către popoare; ele îți vor aduce fiii pe brațe, iar fiicele îți vor fi purtate pe umerii lor.

23Regii lor vor fi părinții tăi adoptivi, iar reginele lor te vor alăpta. Cu fețele plecate la pământ ți se vor închina și vor linge țărâna de pe picioarele tale. Atunci vei ști că Eu sunt DOMNUL , iar cei ce nădăjduiesc în Mine nu vor fi făcuți de rușine.»

24Poate fi luată prada de la cel puternic sau pot fi eliberați captivii unui tiran b?

25DOMNUL însă vorbește astfel: «Da, captivii celui puternic vor fi luați, iar prada tiranului va fi eliberată, căci Eu voi lupta cu cei ce se luptă cu tine și tot Eu îți voi izbăvi copiii.

26Îi voi face pe asupritorii tăi să-și mănânce propria carne și se vor îmbăta cu sângele lor ca de vin. Atunci orice făptură va ști că Eu sunt DOMNUL, Mântuitorul și Răscumpărătorul tău, Puternicul lui Iacov.»“

Copyright information for NTLR