a+ 5:2 Lit.: urât mirositori ( stricați ); sau: acri; și în v. 4
b+ 5:10 Aproximativ 5 ha, terenul arat într-o zi de zece perechi de boi
c+ 5:10 Aproximativ 22 l
d+ 5:10 Aproximativ 220 l
e+ 5:10 Aproximativ 22 l
f+ 5:14 Ebr.: Șeol; peste tot în carte
g+ 5:17 LXX; TM: străinii vor mânca
h+ 5:2 7 Sau: nu se clatină

Isaiah 5

Un cântec despre via DOMNULUI

1Voi cânta Preaiubitului meu un cântec despre via Lui: Iubitul meu avea o vie pe un deal fertil.

2A săpat-o, a curățat-o de pietre și a sădit în ea cele mai alese vițe. I-a zidit un turn de pază și i-a săpat un teasc. Apoi a așteptat să facă struguri buni, dar ea a făcut struguri sălbatici a.

3«Acum, voi, locuitori ai Ierusalimului și bărbați ai lui Iuda, judecați între Mine și via Mea.

4Ce-ar fi trebuit să mai fac viei Mele și nu i-am făcut? De ce a făcut struguri sălbatici când Eu am așteptat să facă struguri buni?

5Acum vă voi spune ce voi face cu via Mea: îi voi da la o parte gardul și ea va fi nimicită; îi voi dărâma zidul și ea va fi călcată-n picioare.

6O voi preface într-o pustie; nu va mai fi curățată, nici săpată și în ea vor crește spini și mărăcini. De asemenea, voi porunci norilor să nu mai dea ploaie peste ea.»

7Via DOMNULUI Oștirilor este Casa lui Israel, iar bărbații din Iuda sunt grădina desfătării Sale. El se aștepta la judecată dreaptă, dar, când colo, iată vărsare de sânge; se aștepta la dreptate, dar, când colo, iată strigăt de durere.

Păcatul lui Iuda și condamnarea lui

8Vai de voi, cei ce înșirați casă după casă și uniți ogor lângă ogor, până nu mai rămâne loc și trăiți singuri în țară.

9DOMNUL Oștirilor a jurat în auzul meu: «Cu siguranță, multe case vor fi pustiite, case mari și frumoase, în care nu va mai sta nimeni.

10O vie de zece iugăre b va da doar un bat c, un homer d de sămânță nu va da decât o efă e

11Vai de cei ce se trezesc dimineața devreme ca să alerge după băutură! Vai de cei ce stau până noaptea târziu, ca să se înfierbânte de vin!

12Vai de cei care benchetuiesc cu lira și cu harfa, cu tamburina, flautul și vinul, dar nu țin seama de faptele DOMNULUI , nu iau în considerare lucrarea mâinilor Sale!

13Și astfel poporul Meu va merge în captivitate din lipsă de cunoștință; nobilii lor vor muri de foame și mulțimea lor se va usca de sete.

14De aceea Locuința Morților f și-a mărit pofta și și-a deschis gura peste măsură. Nobilimea lui Iuda și mulțimea lui vor coborî în ea cu toți gălăgioșii și oamenii veseli.

15Omul va fi trântit, fiecare va fi umilit și privirile trufașe vor fi smerite.

16Dar DOMNUL Oștirilor va fi înălțat prin judecată și Dumnezeul cel Sfânt Se va arăta sfânt prin dreptate.

17Atunci mieii vor paște ca pe pășunea lor, vor mânca g printre dărâmăturile bogaților.

18Vai de cei ce trag nedreptatea cu funiile deșertăciunii și păcatul – cum ar trage frânghiile de la car,

19de cei ce zic: «Să se grăbească, să-Și facă repede lucrarea ca s-o vedem! Să se împlinească planul Sfântului lui Israel, ca noi să-l cunoaștem!»

20Vai de cei ce numesc răul bine, și binele rău, întunericul lumină, și lumina întuneric, amărăciunea dulceață, și dulceața amărăciune!

21Vai de cei ce se cred înțelepți și de cei ce se consideră isteți!

22Vai de cei ce sunt eroi la băut vin și de neîntrecut la amestecat băuturi tari,

23care pentru mită îl achită pe cel vinovat, și-l lipsesc de dreptate pe cel nevinovat!

24De aceea, așa cum limba focului arde miriștea și așa cum iarba uscată piere în flăcări, tot așa le va putrezi și lor rădăcina, iar floarea li se va risipi ca țărâna, pentru că au respins Legea DOMNULUI Oștirilor și au disprețuit Cuvântul Sfântului lui Israel.

25De aceea mânia DOMNULUI se aprinde împotriva poporului Său. El Își ridică mâna împotriva lor și-i zdrobește. Munții se clatină și trupurile moarte sunt ca gunoiul pe drumuri. Cu toate acestea, mânia Lui nu s-a potolit, iar mâna Sa este încă întinsă.

26El ridică un steag neamurilor de departe și fluieră pentru cei de la marginile pământului. Și iată-le că vin iute și la timp.

27Nici una dintre ele nu e obosită și nici nu se împiedică h; nici una nu ațipește și nici nu doarme; nici o cingătoare nu este desfăcută de la brâu și nici o curea de la sandală nu este ruptă.

28Săgețile le sunt ascuțite, toate arcurile le sunt încordate; copitele cailor lor sunt ca de cremene și roțile carelor lor sunt ca vârtejul.

29Răcnetul lor e ca al unui leu, răcnesc ca niște lei tineri. Mârâie și își prind prada pe care o iau cu ei și nimeni n-o mai poate scăpa.

30În ziua aceea neamurile vor răcni asupra lui, așa cum vuiește marea. Dacă cineva se va uita la țară, va vedea numai întuneric și necaz; chiar și lumina va fi ascunsă de nori.“

Copyright information for NTLR