Isaiah 50

Nelegiuirea lui Israel și supunerea robului

„Așa vorbește DOMNUL : «Unde este acea carte de despărțire a mamei voastre prin care am izgonit-o? Sau căruia dintre creditorii Mei v-am vândut Eu? Din cauza păcatelor voastre ați fost vânduți și datorită nelegiuirilor voastre a fost izgonită mama voastră.

De ce, când am venit, n-a mai fost nimeni acolo? De ce, când am strigat, n-a răspuns nimeni? A fost oare mâna Mea prea scurtă pentru a vă răscumpăra? Nu am avut Eu oare putere pentru a vă salva? Iată, doar printr-o simplă mustrare, pot să sec marea și să prefac râurile în pustie; peștii lor putrezesc din lipsă de apă și mor de sete.

Eu îmbrac cerurile în întuneric, prefăcând în sac învelitoarea lor.»

Stăpânul Domn Mi-a dăruit o limbă iscusită pentru a ști să sprijin cu vorba pe cel obosit. Dimineață de dimineață El Mă trezește, Îmi trezește urechea ca să ascult asemenea unor ucenici.

Stăpânul Domn Mi-a deschis urechea, iar eu nu m-am împotrivit, nu I-am întors spatele.

Mi-am dat spatele celor ce Mă loveau și obrajii celor ce-Mi smulgeau barba; nu Mi-am ascuns fața de insulte și de scuipat.

Stăpânul Domn Îmi vine în ajutor, de aceea nu voi fi făcut de rușine. De aceea Mi-am făcut fața ca de cremene, știind că nu voi fi dat de rușine.

Cel Ce Mă îndreptățește este aproape! Cine îndrăznește să Mă acuze? Să ne înfățișăm împreună! Unde este cel ce Mă acuză? Să Mă confrunte!

Stăpânul Domn este Cel Ce-Mi vine în ajutor! Cine îndrăznește să Mă condamne? Toți se vor învechi ca o haină, iar molia îi va mânca.

10 Care dintre voi se teme de DOMNUL și ascultă de glasul Robului Său? Cel ce umblă în întuneric și nu are lumină, să se încreadă în Numele DOMNULUI și să se bizuie pe Dumnezeul său!

11 Iar voi toți care aprindeți un foc și purtați torțe aprinse, umblați, dar în lumina focului vostru și a torțelor pe care le-ați aprins! Aceasta veți primi din mâna Mea: veți zăcea într-un loc al durerii.»

Copyright information for NTLR