a+ 52:13 Sau: va lucra cu pricepere ( prudent )
b+ 52:14 TM: ai fost
c+ 52:15 LXX; TM: va stropi, probabil în vederea curățirii; sensul termenului în ebraică este nesigur

Isaiah 52

Să se bucure Sionul!

1Trezește-te! Trezește-te! Îmbracă-ți puterea, Sioane! Îmbracă-ți hainele frumoase, Ierusalime, cetate sfântă! Căci cel necircumcis și cel necurat nu vor mai intra în tine.

2Scutură-te de țărână! Ridică-te și șezi, Ierusalime! Dezleagă-ți legăturile de la gât, fiică captivă a Sionului!

3Căci așa vorbește DOMNUL : «Fără plată ați fost vânduți, fără argint veți fi și răscumpărați!»

4Fiindcă așa vorbește Stăpânul Domn : «Odinioară, poporul Meu s-a dus în Egipt, ca să locuiască acolo. Mai târziu, Asiria l-a asuprit fără motiv.

5Prin urmare, ce am să fac acum, zice Domnul , văzând că poporul Meu este luat pe nimic? Stăpânitorii lui strigă triumfători, zice DOMNUL , și cât este ziua de mare Numele Meu este blasfemiat.

6De aceea poporul Meu va cunoaște Numele Meu; de aceea în ziua amintită vor ști că Eu sunt Cel Ce rostesc: ‘Iată-Mă!’»

7Cât de frumoase sunt pe munți picioarele mesagerului care vestește pacea și aduce vești bune, care vestește mântuirea și spune Sionului: «Dumnezeul tău împărățește!»

8Ascultă! Străjerii tăi își înalță glasurile și strigă împreună de bucurie, căci văd cu ochii lor cum Se întoarce DOMNUL în Sion.

9Izbucniți împreună în strigăte de bucurie, ruine ale Ierusalimului! Căci DOMNUL Și-a mângâiat poporul și a răscumpărat Ierusalimul.

10DOMNUL Și-a descoperit brațul Său cel sfânt înaintea tuturor neamurilor și toate marginile pământului vor vedea mântuirea Dumnezeului nostru.

11Îndepărtați-vă, îndepărtați-vă! Ieșiți de acolo! Nu atingeți nimic necurat! Ieșiți din mijlocul ei și curățiți-vă, voi, care purtați vasele DOMNULUI!

12Nu trebuie să ieșiți în grabă sau să plecați în fugă, căci DOMNUL va merge înaintea voastră și Dumnezeul lui Israel vă va fi ariergardă.

Suferința și înălțarea Robului DOMNULUI

13«Iată, Robul Meu va propăși a  , va fi înălțat și ridicat și va ajunge foarte sus.

14Așa cum pentru mulți a fost b  o pricină de groază – atât de sluțită Îi era fața, diferită de cea a omului, nemaiavând înfățișarea fiilor oamenilor –

15tot așa El va uimi c  multe neamuri; împărații vor amuți înaintea Lui, căci vor vedea ceva ce nu le-a mai fost spus și vor înțelege ceva ce n-au mai auzit.»

Copyright information for NTLR