a+ 53:8 Sau: judecată nedreaptă. / Cine poate vorbi despre urmașii Săi? Căci ….
b+ 53:9 Sau: lângă
c+ 53:9 Lit.: moartea
d+ 53:10 Lit.: sămânța; termenul ebraic pentru sămânță este un singular care se poate referi atât la un singur urmaș, cât și la toți urmașii de pe linia genealogică a unei persoane (colectiv). Este foarte probabil ca în cele mai multe cazuri termenul să exprime o ambiguitate intenționată. În traducerea de față a fost redat fie literal, fie cu urmaș sau urmași, în funcție de contextul literal și de cel teologic
e+ 53:11 Q, LXX; TM nu conține lumina
f+ 53:11 Sau: Va vedea rodul suferințelor Lui / și va fi mulțumit
g+ 53:11 Sau: prin faptul de a fi cunoscut
h+ 53:12 Sau: cei mulți
i+ 53:12 Sau: cu cei numeroși

Isaiah 53

1Cine a crezut mesajul nostru? Cui i-a fost descoperit brațul DOMNULUI?

2El a crescut înaintea Lui ca un lăstar, ca o rădăcină ieșită dintr-un pământ uscat; nu avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă, nu era nimic în înfățișarea Lui care să ne placă.

3Disprețuit și părăsit de oameni, Om al durerii și obișnuit cu suferința, era atât de disprețuit, încât oamenii își ascundeau fața de El, iar noi nu L-am luat în seamă.

4Într-adevăr, El a luat asupra Lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre. Noi însă L-am considerat lovit, zdrobit de Dumnezeu și nenorocit.

5Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre; pedeapsa care ne dă pacea era peste El și prin rănile Lui suntem vindecați.

6Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare urmându-și propriul drum, dar DOMNUL a pus asupra Lui nelegiuirea noastră, a tuturor.

7Când a fost asuprit și chinuit, El nu Și-a deschis gura. Ca un miel care este dus la tăiere și ca o oaie care tace înaintea celui ce o tunde, tot așa nici El nu Și-a deschis gura.

8A fost luat prin forță și judecată nedreaptă. Dar cine din generația Sa s-ar fi gândit că a El era șters de pe tărâmul celor vii și lovit pentru nelegiuirile poporului Meu?

9I-au pus mormântul lângă al celor răi și L-au așezat în b mormântul c celui bogat, deși El nu a săvârșit nici un act de violență și în gura Lui nu s-a găsit nici o înșelăciune.

10DOMNUL însă a vrut să-L zdrobească prin suferință. Dar după ce Își va da viața ca jertfă pentru vină, Își va vedea urmașii d și va trăi multe zile, iar voia DOMNULUI va propăși prin El.

11«La sfârșitul suferințelor Lui va vedea lumina eși va fi mulțumit; fprin cunoștința Sa g Robul Meu cel drept va îndreptăți pe mulți și le va purta nelegiuirile.

12De aceea Îi voi da o parte la un loc cu cei mari hși va împărți prada cu cel puternic i, căci S-a dat pe Sine Însuși la moarte și a fost numărat alături de cei nelegiuiți. Totuși El a purtat păcatul celor mulți și a mijlocit pentru cei păcătoși.»

Copyright information for NTLR