a+ 54:3 Lit.: sămânța; vezi nota de la 53:10
b+ 54:11 Sau: lapislazuli

Isaiah 54

Un legământ de pace veșnic

1«Bucură-te, stearpo, tu, care nu poți naște! Izbucnește în chiuituri și strigă, tu, care nu ești în durerile nașterii! Căci copiii femeii părăsite vor fi mai mulți decât ai celei măritate, zice DOMNUL.

2Lărgește locul cortului tău și întinde învelitoarele locuințelor tale! Nu te opri! Lungește-ți corzile și întărește-ți țărușii!

3Căci te vei întinde la dreapta și la stânga, iar urmașii a  tăi vor lua în stăpânire neamuri și vor locui cetățile pustiite.

4Nu te teme, căci nu vei mai fi făcută de rușine! Nu te rușina, căci nu vei mai suferi disprețul! Vei uita rușinea tinereții tale și nu-ți vei mai aminti de ocara văduviei tale.

5Căci Cel Ce te-a făcut îți este soț – DOMNUL Oștirilor este Numele Său – și Răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel – El este numit Dumnezeul întregului pământ.

6Ca pe o soție părăsită și cu duhul mâhnit, așa te-a chemat Domnul ; ca pe o soție alungată în tinerețe, zice Dumnezeul tău.

7Pentru o clipă te-am părăsit, dar te voi aduna cu multă îndurare.

8Într-o izbucnire de mânie Mi-am ascuns fața de tine pentru o clipă, dar cu o dragoste veșnică mă voi îndura de tine, zice DOMNUL , Răscumpărătorul tău.

9Pentru Mine aceasta va fi ca în zilele lui Noe, când am jurat că apele lui Noe nu vor mai inunda pământul; tot așa am jurat și acum că nu mă voi mai mânia pe tine și nu te voi mai mustra.

10Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea Mea statornică nu se va îndepărta de la tine și legământul Meu de pace nu se va clătina, zice DOMNUL , Cel Ce se îndură de tine.

11Nenorocito! Bătuto de furtună! Nemângâiato! Îți voi reclădi pietrele în antimoniu b  și-ți voi pune temelii de safir.

12Îți voi face meterezele din rubin, porțile din nestemate și toate zidurile din pietre scumpe.

13Toți fiii tăi vor fi învățați de DOMNUL și mare va fi pacea fiilor tăi.

14Vei fi întemeiată în dreptate, departe de tiranie, căci nu vei avea de ce să te temi; departe de teroare, căci aceasta nu se va mai apropia de tine.

15Dacă cineva va porni un război împotriva ta, nu va fi trimis de Mine; oricine pornește un război împotriva ta va cădea din pricina ta.

16Să știi că Eu l-am creat pe fierarul care suflă în cărbunii aprinși și făurește o armă potrivită pentru scopul ei; tot Eu l-am creat și pe pustiitor să nimicească.

17Orice armă care este făurită împotriva ta va da greș și pe orice limbă care se ridică să te judece o vei condamna. Aceasta este moștenirea robilor DOMNULUI și îndreptățirea lor din partea Mea, zice DOMNUL.

Copyright information for NTLR