a+ 53:13 Identificarea exactă a acestei plante este nesigură

Isaiah 55

Invitație la abundență

1Voi toți cei care sunteți însetați, veniți la ape! Voi care n-aveți argint, veniți, cumpărați și mâncați! Veniți, cumpărați vin și lapte fără argint și fără plată!

2De ce vă cheltuiți argintul pe ceea ce nu este pâine și truda pe ceea ce nu satură? Ascultați-Mă cu atenție și mâncați ce este bun, desfătați-vă sufletul cu mâncare gustoasă!

3Luați aminte și veniți la Mine! Ascultați și sufletul vostru va trăi! Voi încheia cu voi un legământ veșnic și astfel îndurările față de David vor fi întărite.

4Iată, l-am făcut un martor înaintea popoarelor, un conducător și un stăpânitor pentru popoare.

5Iată, vei aduna neamuri pe care nu le cunoști și neamuri care nu te cunosc vor alerga la tine, din pricina DOMNULUI , Dumnezeul tău, a Sfântului lui Israel, căci El te-a împodobit cu glorie.»

6Căutați pe DOMNUL cât timp mai poate fi găsit! Chemați-L cât timp mai este aproape!

7Nelegiuitul să-și părăsească calea, iar omul rău să renunțe la gândurile lui! Să se întoarcă la DOMNUL, Care îi va arăta îndurare, la Dumnezeul nostru, Care îl va ierta pe deplin.

8«Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, iar căile voastre nu sunt căile Mele, zice DOMNUL.

9Pentru că, așa cum sunt de sus cerurile față de pământ, tot așa sunt de sus căile Mele față de căile voastre și gândurile Mele față de gândurile voastre.

10Căci, așa cum ploaia și zăpada coboară din ceruri și nu se întorc înapoi până nu udă pământul, făcându-l să rodească și să încolțească, dând sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă,

11tot așa este și cu al Meu Cuvânt, care iese din gura Mea: nu se va întoarce la Mine fără rod, ci Îmi va împlini dorința și va reuși în lucrul pentru care L-am trimis.

12Veți ieși cu bucurie și veți fi călăuziți în pace; munții și dealurile vor izbucni în strigăte de bucurie înaintea voastră și toți copacii câmpiei vor bate din palme.

13În locul mărăcinilor va crește chiparosul și în locul ciulinului a va crește mirtul, iar aceasta va fi o faimă pentru DOMNUL , un semn veșnic, nepieritor.»“

Copyright information for NTLR