Isaiah 56

Mântuire pentru toți cei ce ascultă

„Așa vorbește DOMNUL : «Căutați să judecați corect și faceți ce este drept! Căci, în curând, mântuirea Mea va veni și dreptatea Mea va fi arătată.

Fericit este omul care face lucrul acesta, care se ține strâns de el, care păzește Sabatul și nu îl pângărește, care își ferește mâna să facă vreun rău.»

Străinul care se alipește de DOMNUL să nu zică: « DOMNUL mă va separa, cu siguranță, de poporul Său!», iar eunucul să nu se plângă zicând: «Sunt doar un copac uscat!»

Căci așa vorbește DOMNUL : «Eunucilor care păzesc Sabatele Mele, care aleg să facă ceea ce Îmi este plăcut și care se țin strâns de legământul Meu

le voi da în Casa Mea și între zidurile Mele un loc de cinste și un nume mai bun decât al fiilor și al fiicelor; le voi da un nume veșnic, care nu va fi curmat.

Iar pe străinii care se alipesc de DOMNUL pentru a-I sluji, pentru a iubi Numele DOMNULUI și pentru a-I fi slujitori – pe toți cei ce păzesc Sabatul și nu îl pângăresc, pe toți cei ce se țin strâns de legământul Meu –

pe aceștia îi voi aduce la muntele Meu cel sfânt și îi voi face să fie plini de bucurie în Casa Mea de rugăciune. Arderile lor de tot și jertfele lor vor fi acceptate pe altarul Meu, căci Casa Mea va fi numită o casă de rugăciune pentru toate popoarele.»

Stăpânul DOMN – Cel Care-i adună pe deportații lui Israel – zice: «Voi aduna și pe alții alături de ei, pe lângă cei deja adunați!»

Mesajul DOMNULUI către cei nelegiuiți

Veniți, voi, toate viețuitoarele câmpului! Veniți și devorați, voi, toate viețuitoarele pădurii!

10 Străjerii lui Israel sunt orbi, sunt toți fără cunoaștere. Toți sunt niște câini de pază muți, care nu pot să latre, care stau tolăniți și visează și cărora le place să doarmă.

11 Sunt niște câini foarte lacomi, niciodată sătui. Sunt niște păstori fără pricepere, fiecare urmându-și propriul drum, fiecare, fără excepție, umblând după propriul câștig.

12 «Veniți! zice fiecare dintre ei. Voi scoate vin și ne vom îmbăta cu băutură tare! Iar mâine va fi ca azi, ba încă mai bine!»

Copyright information for NTLR