a+ 58:7 Lit.: de propria-ți carne
b+ 58:8 Sau: Cel care îți face dreptate

Isaiah 58

Adevăratul post

1«Strigă tare, nu te opri! Înalță-ți glasul ca o trâmbiță! Fă-i cunoscută poporului Meu răzvrătirea și Casei lui Iacov – păcatele!

2Zi de zi ei Mă caută și par dornici să cunoască căile Mele, ca un neam care ar practica dreptatea și n-ar fi părăsit porunca Dumnezeului lor. Îmi cer hotărâri drepte și par dornici să se apropie de Dumnezeu.

3‘De ce când postim Tu nu vezi? De ce când ne smerim Tu nu iei seama?’ Pentru că în ziua postului vostru vă satisfaceți propriile dorințe și vă asupriți toți lucrătorii.

4Pentru că atunci când postiți vă certați, vă luptați și vă loviți plini de răutate cu pumnul. Postind cum faceți voi azi, nu vă veți face vocea auzită în înălțimi.

5Oare așa arată postul care-Mi este plăcut – o zi în care omul să se smerească pe sine, să-și plece capul ca o trestie și să se culce în sac și cenușă? Aceasta numești tu post și zi plăcută DOMNULUI?

6Iată postul care-Mi este plăcut: să dezlegi lanțurile nedreptății, să desfaci legăturile jugului, să-i eliberezi pe cei asupriți și să zdrobești orice jug,

7să-ți împarți pâinea cu cel flămând, să le oferi săracilor fără casă un adăpost, iar când vezi un om gol, să-l acoperi și să nu te ascunzi de cel ce este rudă cu tine a  .

8Atunci lumina ta va răsări ca zorii și vindecarea ta va apărea repede; atunci dreptatea b  ta va merge înaintea ta, iar slava DOMNULUI îți va fi ariergarda.

9Atunci vei chema, iar DOMNUL va răspunde; vei striga după ajutor, iar El va spune: ‘Iată-mă!’ Dacă vei înlătura din mijlocul tău jugul asupririi, arătarea cu degetul și vorbirea răutăcioasă,

10dacă te vei lipsi pe tine în folosul celui flămând și dacă vei sătura nevoile celui sărman, atunci lumina ta va răsări în întuneric, iar noaptea ta va fi ca amiaza.

11DOMNUL te va călăuzi tot timpul, îți va împlini nevoile chiar în locuri uscate de soare și-ți va întări oasele. Vei fi ca o grădină bine udată și ca un izvor de apă, ale cărui ape nu seacă niciodată.

12Ai tăi îți vor rezidi vechile ruine și vei ridica din nou temeliile generațiilor străbune; vei fi numit: ‘Cel ce drege spărturile zidurilor’, ‘Cel ce restaurează drumurile ca să fie locuite din nou’.

13Dacă îți vei opri piciorul de la a pângări Sabatul și de la a-ți satisface propriile plăceri în ziua Mea sfântă, dacă Sabatul va fi o desfătare pentru tine și ziua sfântă a DOMNULUI – o zi onorată, dacă o vei cinsti prin a nu merge pe calea ta, prin a nu face ceea ce-ți place și prin a nu vorbi lucruri fără folos,

14atunci te vei bucura în DOMNUL , te voi face să străbați călare înălțimile țării și te voi hrăni cu moștenirea părintelui tău Iacov», căci gura DOMNULUI a vorbit.

Copyright information for NTLR