a+ 59:19 Sau : vântul
b+ 59:19 Sau: Lui. / Când vră j mașul va veni ca un potop, / Duhul Domnului îl va pune pe fugă.

Isaiah 59

Păcat, căință și mântuire

1Nu, mâna DOMNULUI nu este prea scurtă să mântuiască, nici urechea Lui prea surdă ca să audă,

2ci nedreptățile voastre v-au separat de Dumnezeul vostru și păcatele voastre I-au ascuns fața de voi, astfel că nu vă aude.

3Căci mâinile vă sunt mânjite cu sânge și degetele cu nedreptate; buzele voastre spun minciuni iar limba voastră murmură nelegiuiri.

4Nimeni nu cheamă la dreptate, nici unul nu-și susține cauza cu sinceritate, ci se bazează pe vorbe goale și spun minciuni, zămislesc necaz și dau naștere la rău.

5Clocesc ouă de vipere și țes pânză de păianjen. Oricine le mănâncă ouăle moare, iar dacă vreunul este spart, iese o viperă.

6Pânzele lor nu pot sluji ca îmbrăcăminte și ei nu se pot acoperi cu ceea ce au făcut. Faptele lor sunt niște fapte nedrepte și numai acte de violență se află în mâinile lor.

7Picioarele lor aleargă spre rău și se grăbesc să verse sânge nevinovat; gândurile lor sunt gânduri de răutate, iar pe căile lor se află prăpădul și nenorocirea.

8Ei nu cunosc calea păcii și dreptatea nu se află pe potecile lor. Au strâmbat cărările pe care pășesc, astfel că nimeni care umblă pe ele nu cunoaște pacea.

9De aceea judecata dreaptă se află departe de noi și dreptatea nu ajunge până la noi. Căutăm lumina, dar nu este decât întuneric; căutăm strălucirea, dar umblăm în beznă.

10Bâjbâim ca niște orbi de-a lungul unui zid, bâjbâim ca niște oameni fără vedere; ne împiedicăm la amiază ca pe-nserate și între cei puternici suntem ca niște morți.

11Mormăim cu toții ca niște urși și ne jelim triști ca niște porumbei. Căutăm dreptatea, dar aceasta nu există, căutăm mântuirea, dar aceasta este departe de noi.

12Căci răzvrătirile noastre sunt multe înaintea Ta și păcatele noastre mărturisesc împotriva noastră. Ne purtăm răzvrătirile cu noi și ne cunoaștem nelegiuirile:

13răzvrătire și înșelăciune împotriva DOMNUL UI , spatele întors către Dumnezeul nostru, instigare la asuprire și revoltă, plănuire de cuvinte mincinoase și rostirea lor din inimă.

14Astfel, justiția este îndepărtată și dreptatea stă la distanță, căci adevărul se împiedică în piață și onestitatea nu poate intra.

15Adevărul nu este de găsit și oricine se abține de la rău devine o victimă. DOMNUL a văzut și nu I-a plăcut că nu mai era dreptate.

16El a văzut că nu era nimeni, a fost uimit că nu era nimeni care să intervină, așa că brațul Său I-a adus mântuire și dreptatea Sa L-a sprijinit.

17S-a îmbrăcat cu dreptatea precum cu o platoșă și Și-a pus pe cap coiful mântuirii; s-a îmbrăcat cu hainele răzbunării și s-a înfășurat cu râvna precum cu o mantie.

18Va răsplăti fiecăruia după faptele lui: dușmanilor Săi le va da mânie și vrăjmașilor Săi – răsplata cuvenită. Le va da ținuturilor de lângă mare răsplata cuvenită.

19Așa că, cei din apus se vor teme de Numele DOMNULUI și cei de la răsăritul soarelui vor avea teamă de slava Lui, căci El va veni ca un râu vijelios, condus de Duhul a  DOMNULUI. b 

20«Răscumpărătorul va veni în Sion, la cei din Iacov, care se întorc de la nelegiuire, zice DOMNUL.

21Cât despre Mine, acesta este legământul Meu cu ei, zice DOMNUL : Duhul Meu, Care este peste tine și cuvintele Mele, pe care le-am pus în gura ta, nu se vor mai îndepărta din gura ta, din gura copiilor tăi sau din gura urmașilor copiilor tăi, zice DOMNUL , de acum și pentru totdeauna.»

Copyright information for NTLR