a+ 6:2 Ebr.: hehal, termen ebraic diferit de cel care a fost tradus cu Casă ( bait ); peste tot în carte
b+ 6:4 Sau: Temelia

Isaiah 6

Viziunea lui Isaia și chemarea lui

1În anul morții regelui Uzia, L-am văzut pe Stăpânul șezând pe un tron înalt și măreț, marginea mantiei Lui umplând Templul a.

2Deasupra Lui stăteau serafimi. Fiecare avea șase aripi: cu două își acopereau fețele, cu două își acopereau picioarele și cu două zburau.

3Strigau unul către altul și ziceau: „Sfânt, sfânt, sfânt este DOMNUL Oștirilor! Întreg pământul este plin de slava Lui!“

4Ușorii b și pragurile s-au cutremurat de glasul lor, iar Casa s-a umplut de fum.

5Am strigat: „Vai de mine! Sunt pierdut! Căci sunt un om cu buze necurate, și trăiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, iar ochii mei au văzut pe Împăratul, DOMNUL Oștirilor!“

6Atunci unul dintre serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care-l luase cu cleștele de pe altar.

7Mi-a atins gura cu el și a zis: „Iată! Cărbunele acesta ți-a atins buzele. Acum vina ta este dată la o parte și păcatul tău este ispășit.“

8Apoi am auzit glasul Stăpânului, întrebând: – Pe cine să trimit? Cine va merge pentru Noi? – Iată-mă! Trimite-mă! am zis eu.

9El a zis: – Du-te la cei din poporul acesta și spune-le: „Să ascultați întruna, dar să nu înțelegeți și să priviți mereu, dar să nu pricepeți!“

10Împietrește inima celor din acest popor! Fă ca urechile lor să audă greu și închide-le ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Mine și să fie vindecați!

11Atunci am întrebat: – Până când, Stăpâne? El mi-a răspuns: – Până când cetățile vor fi prefăcute în ruină și vor fi lipsite de locuitori, până când casele vor rămâne goale, iar ogoarele devastate și pustii;

12până când DOMNUL îi va trimite pe toți departe, iar țara va rămâne în întregime părăsită.

13Chiar dacă o zecime va rămâne în ea, aceasta va fi pustiită din nou. Dar așa cum unui terebint sau unui stejar îi rămâne buturuga atunci când este tăiat, tot așa sămânța sfântă va fi ca o buturugă în țară.

Copyright information for NTLR