a+ 60:5 Este vorba despre comerțul maritim
b+ 60:9 Vezi nota de la 2:16
c+ 60:16 Lit.: sânul; neamurile și împărații sunt descriși ca o mamă care-și alăptează copiii; imaginea prezintă Sionul ca fiind hrănit de aceasta

Isaiah 60

Gloria Sionului

«Ridică-te! Strălucește! Căci lumina ta a venit și slava DOMNULUI a răsărit peste tine.

Iată! Deși întunericul învăluie pământul, și negura groasă acoperă popoarele, peste tine răsare DOMNUL și slava Lui apare deasupra ta.

Neamurile vor veni la lumina ta și împărații vor lua parte la strălucirea zorilor tale.

Ridică-ți ochii și privește în jur! Cu toții se adună și vin la tine: fiii tăi vor veni de departe, iar fiicele tale vor fi aduse pe brațe.

Văzând acestea vei radia de bucurie, inima ta va tresări și va fi fericită, căci belșugul mării a  va fi adus la tine, la tine vor veni bogățiile neamurilor.

O mulțime de cămile îți vor străbate țara, cămile tinere din Midian și Efa. Toți cei din Șeba vor veni aducând aur și tămâie și vestind laudele DOMNULUI.

Toate turmele Chedarului vor fi adunate la tine; berbecii din Nebaiot îți vor sluji, suindu-se pe altarul Meu ca jertfe acceptate, iar Eu Îmi voi împodobi slăvita Mea Casă.

Cine sunt aceștia care zboară ca niște nori și ca niște porumbei spre cuiburile lor?

Ținuturile de lângă mare Mă așteaptă, iar corăbiile de Tarșiș b  sunt cele dintâi care îți aduc fiii de departe, împreună cu argintul și aurul lor, pentru Numele DOMNULUI , Dumnezeul tău, și pentru Sfântul lui Israel, căci El te-a împodobit cu glorie.

10 Străinii îți vor reface zidurile și împărații lor îți vor sluji, pentru că, deși în mânia Mea te-am lovit, totuși, în bunătatea Mea, îți arăt îndurare.

11 Porțile tale vor fi pentru totdeauna deschise; ele nu vor fi închise nici ziua și nici noaptea, pentru ca neamurile să îți aducă bogăția lor, cu împărații lor în fruntea procesiunii.

12 Căci neamul și împărăția care nu-ți vor sluji vor pieri; neamurile acelea vor fi în întregime pustiite.

13 Gloria Libanului va veni la tine – chiparosul, ulmul și pinul împreună – pentru a împodobi locul Sanctuarului Meu și Eu voi glorifica astfel locul unde Mi se odihnesc picioarele.

14 Urmașii celor ce te-au asuprit vor veni plecându-se înaintea ta și cei ce te-au disprețuit se vor prosterna la picioarele tale; te vor numi Cetatea DOMNULUI , Sionul Sfântului lui Israel.

15 În loc să mai fii părăsită, urâtă și ocolită de toți, Eu voi face din tine o minunăție veșnică și o pricină de bucurie pentru toate generațiile.

16 Vei suge laptele neamurilor, vei suge bogățiile c  împăraților și vei înțelege că Eu, DOMNUL , sunt mântuitorul și răscumpărătorul tău, puternicul lui Iacov.

17 În schimbul bronzului îți voi aduce aur, iar în schimbul fierului, argint; în schimbul lemnului îți voi aduce bronz, iar în schimbul pietrelor, fier. Voi pune pacea drept supraveghetor și dreptatea drept domnitor.

18 Nu se va mai auzi de violență în țara ta, nici de pustiire sau distrugere între hotarele tale, ci îți vei numi zidurile ‘Mântuire’ și porțile ‘Laudă’.

19 Nu soarele îți va mai fi lumină ziua, nu luna îți va mai da lumină noaptea, ci DOMNUL va fi lumina ta veșnică, și Dumnezeul tău va fi slava ta.

20 Soarele tău nu va mai apune, iar luna ta nu se va mai întuneca, pentru că DOMNUL va fi lumina ta veșnică și zilele tale de jale se vor sfârși.

21 Toți din poporul tău vor fi drepți și vor stăpâni țara pe vecie. Ei sunt vlăstarul pe care l-am plantat, lucrarea mâinilor Mele, prin care Eu Mă slăvesc.

22 Cel mai mic va crește de o mie de ori și cel mai neînsemnat va deveni un neam puternic. Eu sunt DOMNUL și, la vremea cuvenită lor, voi face să se împlinească repede aceste lucruri.»“

Copyright information for NTLR