a+ 61:1 Lit.: să-i bandajez
b+ 61:1 TM; LXX: celor orbi
c+ 61:2 Aluzie la anul de veselie sau anul jubiliar (vezi Lev. 25:8-55 ), an în care sclavii erau eliberați, datoriile erau anulate și fiecare își primea înapoi proprietatea pierdută
d+ 61:9 Lit.: Sămânța; vezi nota de la 53:10

Isaiah 61

Anul de îndurare al DOMNULUI

1„Duhul Stăpânului Domn este peste Mine, căci DOMNUL M-a uns ca să aduc celor sărmani vestea bună. El M-a trimis să-i vindec a  pe cei cu inima zdrobită, să vestesc celor captivi eliberarea și celor legați b  – izbăvirea,

2să vestesc anul de îndurare c  al Domnului și ziua răzbunării Dumnezeului nostru, să mângâi pe toți cei ce jelesc,

3să le ofer celor ce plâng în Sion – să le ofer coroană în loc de cenușă, untdelemnul bucuriei în locul plânsetului, mantaua laudei în locul duhului mâhnit. Vor fi numiți stejari ai dreptății, un sad al Domnului , care să-I arate slava.

4Ei vor rezidi vechile ruine și vor ridica ceea ce a fost devastat în trecut; vor restaura cetățile aflate în ruină, pe acelea care, timp de generații, au rămas devastate.

5Străinii vor rămâne și vă vor paște turmele, iar fiii străinului vă vor fi plugari și vieri.

6Voi însă veți fi chemați preoți ai DOMNULUI , veți fi numiți slujitori ai Dumnezeului nostru; vă veți înfrupta din bogățiile neamurilor și vă veți lăuda cu bogățiile lor.

7În locul rușinii lor, vor primi îndoită porție și în locul ocării, se vor bucura de moștenirea lor. Astfel, ei vor moșteni o îndoită parte în țara lor și bucuria veșnică va fi a lor.

8Căci Eu, DOMNUL , iubesc dreptatea, Eu urăsc jaful și nedreptatea; îi voi răsplăti cu credincioșie și voi încheia un legământ veșnic cu ei.

9Urmașii d  lor vor fi cunoscuți printre neamuri și descendenții lor printre popoare. Toți cei ce-i vor vedea vor recunoaște că ei sunt descendenți care au fost binecuvântați de DOMNUL.

10Sunt copleșit de bucurie în DOMNUL și sufletul Meu este plin de veselie în Dumnezeul Meu, căci El M-a îmbrăcat cu hainele mântuirii și M-a acoperit cu mantia dreptății ca pe un mire care se încununează cu o mitră și ca pe o mireasă care se împodobește cu bijuteriile ei.

11Căci așa cum pământul face să răsară vlăstarul și așa cum grădina face să încolțească ceea ce este semănat, tot așa Stăpânul DOMN va face ca dreptatea și lauda să răsară înaintea tuturor neamurilor.

Copyright information for NTLR