a+ 63:11 Sau: Fie ca El să-Și aducă aminte
b+ 63:19 Sau: Suntem ai Tăi din vechime; / peste ei însă nu ai stăpânit, / iar ei nu au purtat Numele Tău.

Isaiah 63

Ziua răzbunării DOMNULUI și a răscumpărării

1– Cine este Acesta, Care vine din Edom, Care vine cu hainele roșii din Boțra?! Cine este Acesta, înveșmântat atât de frumos, pășind atât de plin de putere?! – Eu sunt, Cel Ce vorbesc cu dreptate și Care am putere să mântuiesc!

2– De ce-Ți sunt hainele roșii și veșmintele ca ale unuia care calcă în teasc?

3– Eu singur am călcat în teasc, iar dintre popoare n-a fost nimeni cu Mine. Le-am călcat în mânia Mea, le-am călcat în picioare în furia Mea. Sângele lor Mi-a stropit hainele, astfel că pe toate Mi le-am pătat.

4Căci ziua răzbunării era în inima Mea și anul răscumpărării Mele sosise.

5M-am uitat și nu era nimeni să Mă ajute; am fost uimit căci nu era nimeni să Mă sprijine; prin urmare, puterea Mea Mi-a adus izbândă și mânia Mea M-a sprijinit.

6Am călcat în picioare popoare în mânia Mea, le-am îmbătat în furia Mea și le-am vărsat sângele pe pământ.

Laudă și mărturisire

7„Voi vesti îndurările DOMNULUI și isprăvile DOMNULUI , potrivit cu tot ceea ce a făcut DOMNUL pentru noi; voi vesti marea Lui bunătate față de Casa lui Israel, pe care i-a arătat-o potrivit îndurării Sale și potrivit bogăției dragostei Lui.

8El a zis: «Negreșit, ei sunt poporul Meu, fiii care nu Mă vor trăda», și astfel El a devenit Mântuitorul lor.

9În tot ce au suferit, a suferit împreună cu ei, iar Îngerul Prezenței Sale i-a izbăvit. În dragostea și în mila Sa El i-a răscumpărat; i-a ridicat și i-a purtat în toate zilele din vechime.

10Dar ei s-au răzvrătit și L-au întristat pe Duhul Său cel Sfânt. De aceea El S-a făcut dușmanul lor și a luptat El Însuși împotriva lor.

11Atunci ei și-au adus aminte a  de zilele străvechi, de zilele când Moise Îi conducea poporul. Unde este Acela Care i-a trecut prin mare împreună cu păstorul turmei Sale? Unde este Acela Care a pus printre ei Duhul Său cel Sfânt,

12Acela Care Și-a trimis brațul slăvit să-i fie mână dreaptă lui Moise, Acela Care a despărțit apele înaintea lor pentru a-Și face un renume veșnic,

13Acela Care i-a condus prin adâncuri? Asemenea unui cal ce aleargă prin pustie, ei nu s-au împiedicat

14și asemenea unor vite ce coboară în câmpie, așa i-a condus Duhul DOMNULUI la odihnă. În felul acesta Ți-ai călăuzit Tu poporul, pentru a-Ți face un Nume slăvit.

15Privește din ceruri și vezi, din Locuința Ta sfântă și slăvită! Unde-Ți sunt râvna și puterea? Fiorul Tău lăuntric și compasiunea Ta s-au retras de la mine.

16Totuși Tu ești Tatăl nostru, chiar dacă Avraam nu ne cunoaște, chiar dacă Israel nu ne recunoaște; Tu, DOAMNE , ești Tatăl nostru, din vechime Tu Te numești «Răscumpărătorul nostru»!

17De ce, DOAMNE , ne-ai făcut să rătăcim de la căile Tale? De ce ne-ai împietrit inimile, ca să nu ne mai temem de Tine? Întoarce-Te, de dragul robilor Tăi, de dragul semințiilor ce-Ți sunt moștenire!

18Pentru puțină vreme poporul Tău cel sfânt a avut parte de Lăcașul Tău, dar acum dușmanii noștri l-au călcat în picioare.

19Am fost multă vreme ca unii care nu erau sub stăpânirea Ta, ca unii peste care nu era chemat Numele Tău. b 

Copyright information for NTLR