a+ 66:2 TM; LXX: și astfel toate Îmi aparțin
b+ 66: 1 2 Sau: prosperitatea
c+ 66:17 Se referă probabil la o procesiune care urmează un idol
d+ 66:18 Sau: în ciuda; sensul acestei propoziții în ebraică este nesigur; LXX: Căci Eu cunosc faptele și gândurile lor și
e+ 66:19 libieni, cf. câtorva mss LXX și Ier. 46:9; TM: Pul
f+ 66:19 Lidia; posibil și un neam din nordul Africii (vezi Gen. 10:13 )
g+ 66:19 grecii
h+ 66:22 Lit.: sămânța; vezi nota de la 53:10

Isaiah 66

Judecată și speranță

1„Așa vorbește DOMNUL : «Cerul este tronul Meu, iar pământul este așternutul picioarelor Mele! Unde deci Mi-ați putea zidi voi Mie o casă? Sau unde va fi locul Meu de odihnă?

2Mâna Mea a făcut toate aceste lucruri și așa au luat ființă toate a, zice DOMNUL. Iată însă omul spre care voi privi: spre cel umil și smerit în duh, spre cel ce se cutremură la Cuvântul Meu.

3Oricine înjunghie un bou nu este mai bun decât cel care omoară un om; oricine jertfește un miel nu este mai bun decât cel care rupe gâtul unui câine; oricine aduce un dar de mâncare nu este mai bun decât cel ce aduce ca jertfă sângele unui porc și oricine arde tămâie ca aducere-aminte nu este mai bun decât cel ce binecuvântează un idol. Aceștia și-au ales propriile căi, iar sufletul lor găsește plăcere în urâciunile lor.

4De aceea și Eu voi alege să mă port aspru cu ei și să aduc peste ei lucrurile de care se tem, căci atunci când am chemat, nici unul n-a răspuns, atunci când am vorbit, n-au ascultat, ci au făcut ceea ce este rău în ochii Mei și au ales ce nu-Mi place.»

5Ascultați Cuvântul DOMNULUI , voi, care tremurați la Cuvântul Său: «Frații voștri, care vă urăsc și vă resping din pricina Numelui Meu, au zis: ‘Să fie slăvit DOMNUL! Să vă vedem bucuria!’ Totuși ei vor fi făcuți de rușine.

6Ascultați! Un zgomot se aude din cetate! Un glas se aude din Templu! Este glasul DOMNULUI , răsplătind din plin dușmanilor Săi!

7Înainte de a simți dureri, ea a născut; înainte ca durerile să-i vină, ea a născut un fiu!

8Cine a mai auzit una ca asta?! Cine a mai văzut asemenea lucruri?! Se poate naște oare o țară într-o singură zi?! Se poate oare ca un neam să fie adus la viață așa, într-o clipă?! Și totuși, abia au apucat-o durerile, că Sionul și-a și născut fiii.

9Să aduc până la clipa nașterii și să nu las să se nască?! zice DOMNUL. Să opresc oare nașterea, Eu, Care fac să se nască?!» zice Dumnezeul tău.

10Bucurați-vă împreună cu Ierusalimul! Fiți veseli pentru el, toți cei ce-l iubiți! Bucurați-vă împreună cu el în veselie, toți aceia care ați plâns pentru el,

11ca să fiți hrăniți și săturați la sânul lui mângâietor, ca să beți din plin și să vă desfătați de abundența gloriei lui!

12Căci așa vorbește DOMNUL : «Iată-Mă gata să întind spre el pacea b, asemenea unui râu, și bogăția neamurilor, asemenea unui șuvoi care se revarsă! Veți fi alăptați și purtați pe brațe, veți fi dezmierdați pe genunchi.

13Așa cum o mamă își mângâie copilul, așa vă voi mângâia și Eu și veți fi mângâiați în Ierusalim.»

14Când veți vedea aceasta, inima vi se va bucura, iar trupul vi se va revigora asemenea ierbii proaspete; se va cunoaște atunci că mâna DOMNULUI este cu robii Săi, iar mânia Sa este împotriva dușmanilor Săi.

15Căci, iată! DOMNUL vine într-un foc, iar carele Sale sunt ca un vârtej! El vine ca să răsplătească, dezlănțuindu-Și mânia printr-o aprigă furie și mustrarea, prin flăcări de foc.

16Căci prin foc și sabie Își va aduce DOMNUL judecata asupra tuturor oamenilor și mulți vor fi cei uciși de DOMNUL.

17«Cei ce se sfințesc și se curățesc pentru a intra în grădini, mergând unul câte unul cîn mijlocul celor ce mănâncă carne de porc, șoareci și alte animale scârboase, vor pieri împreună, zice DOMNUL.

18Căci din cauza faptelor și a gândurilor lor d vin să adun toate neamurile și limbile. Ele vor veni și vor vedea slava Mea!

19Voi pune un semn între ei și voi trimite pe unii dintre supraviețuitori la neamuri: la Tarșiș, la Put e și la cei din Lud f– iscusiți în mânuirea arcului – la Tubal și la Iavan g, până în ținuturile de lângă mare îndepărtate, care n-au auzit vorbindu-se de Mine și nici nu Mi-au văzut slava. Ei vor vesti slava Mea printre neamuri.

20Ei îi vor aduce dintre neamuri pe toți frații voștri ca dar închinat DOMNULUI ; îi vor aduce pe cai, în care, în căruțe, pe catâri și pe cămile, la muntele Meu cel sfânt, zice DOMNUL , așa cum israeliții aduc un dar de mâncare într-un vas curat la Casa DOMNULUI.

21Iar pe unii dintre ei îi voi lua ca preoți și leviți, zice DOMNUL.

22Căci așa cum cerurile cele noi și pământul cel nou, pe care le fac, vor dăinui înaintea Mea, zice DOMNUL , tot așa vor dăinui și urmașii h și numele vostru.

23De la o lună nouă la cealaltă și de la un Sabat la celălalt, orice făptură va veni și Mi se va închina, zice DOMNUL.

24Vor ieși și vor vedea hoiturile celor ce s-au răzvrătit împotriva Mea; căci viermele lor nu va muri, focul lor nu se va stinge și vor fi pricină de repulsie pentru orice făptură.»“

Copyright information for NTLR