a+ 7:2 Sau: și-a cantonat oștirea în Efraim
b+ 7:3 Șear-Iașub înseamnă O rămășiță se va întoarce
c+ 7:14 Emanuel înseamnă Dumnezeu este cu noi
d+ 7:15 Sau: Când va ajunge să mănânce smântână și miere, va ști să respingă răul și să aleagă binele.
e+ 7:19 Sau: pe toate fântânile
f+ 7:20 Eufrat
g+ 7:23 Aproximativ 12 kg

Isaiah 7

Semnul lui Emanuel

1În perioada când Ahaz, fiul lui Iotam, fiul lui Uzia, era rege peste Iuda, Rețin, regele Aramului, împreună cu Pekah, fiul lui Remalia și rege peste Israel, au asediat Ierusalimul, dar n-au reușit să-l cucerească.

2Când Casa lui David a aflat că Aram s-a aliat cu Efraim a, inima lui Ahaz și a poporului său a început să tremure așa cum tremură copacii din pădure din pricina vântului.

3Atunci DOMNUL i-a zis lui Isaia: – Du-te împreună cu fiul tău Șear-Iașub b ca să-l întâlnești pe Ahaz, la capătul canalului de apă al Iazului de Sus, pe drumul către Ogorul Spălătorului

4și spune-i: „Fii cu băgare de seamă, stai liniștit și nu te teme! Nu te lăsa copleșit din cauza acestor doi tăciuni fumegânzi, din cauza mâniei aprige a lui Rețin, a lui Aram și a fiului lui Remalia.

5Într-adevăr, Aram, împreună cu Efraim și cu fiul lui Remalia, uneltesc împotriva ta, zicând:

6«Să atacăm Iuda, s-o sfâșiem și s-o împărțim între noi, iar pe fiul lui Tabeel să-l punem rege peste ea!»

7Stăpânul Domn însă spune astfel: «Așa ceva nu se va întâmpla, nu va avea loc,

8pentru că Damascul este capitala Aramului, iar căpetenia Damascului este Rețin. În ceea ce-l privește pe Efraim, în șaizeci și cinci de ani va fi prea împrăștiat ca să mai fie un popor.

9Samaria este capitala lui Efraim, iar căpetenia Samariei este fiul lui Remalia. Dacă nu veți sta fermi în credință, nu veți mai sta deloc!»“

10DOMNUL i-a vorbit lui Ahaz din nou:

11– Cere-I DOMNULUI , Dumnezeul tău, un semn, fie acesta în adâncimile Locuinței Morților, fie în înălțimile cerului.

12Dar Ahaz a răspuns: – Nu voi cere! Nu-L voi pune la încercare pe DOMNUL!

13Atunci Isaia a zis: – Ascultă dar, Casă a lui David! Nu vă ajunge că încercați răbdarea oamenilor? O veți încerca și pe a Dumnezeului meu?

14De aceea Însuși Stăpânul vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un Fiu și îi va pune numele Emanuel c.

15El va mânca smântână și miere până va ști cum să respingă răul și să aleagă binele. d

16Dar, înainte de a ști copilul cum să respingă răul și să aleagă binele, țara celor doi regi de care te temi va fi pustiită.

17DOMNUL va aduce peste tine, peste poporul tău și peste casa ta vremuri cum n-au mai fost din perioada când Efraim s-a despărțit de Iuda – El îl va aduce pe împăratul Asiriei.

18Se va-ntâmpla în ziua aceea că DOMNUL va șuiera muștelor de la izvoarele râurilor Egiptului și albinelor din Asiria.

19Ele vor veni și se vor așeza, toate, în vâlcelele abrupte, în crăpăturile stâncilor, pe toți mărăcinii și pe toate pășunile e.

20În ziua aceea Stăpânul va rade cu un brici împrumutat de dincolo de râu f, cu împăratul Asiriei, capul, părul de pe picioare și chiar barba.

21În ziua aceea un om va îngriji doar o juncă și două oi,

22dar, pentru că vor da lapte din belșug, el va avea smântână să mănânce; oricine va fi lăsat în țară va mânca smântână și miere.

23În ziua aceea, în orice loc unde erau o mie de butuci de vie, prețuind o mie de șecheli de argint g, vor fi doar mărăcini și spini;

24Oamenii vor intra acolo cu arcuri și săgeți, pentru că toată țara va fi numai mărăcini și spini.

25În ce privește toate dealurile, care odinioară erau cultivate, nu vei mai merge pe acolo de frica mărăcinilor și a spinilor; acestea vor fi păscute de vite și călcate în picioare de oi.

Copyright information for NTLR