a+ 8:1 Sau: cu litere obișnuite
b+ 8:1 Maher-șalal-haș-baz înseamnă Grăbește-te să jefuiești, aruncă-te asupra prăzii; și în v. 3
c+ 8:6 Numele unui izvor care alimenta cu apă Ierusalimul
d+ 8:6 Sensul termenului în ebraică este nesigur; sau: a tremurat înaintea lui
e+ 8:7 Eufrat
f+ 8:8 Emanuel înseamnă Dumnezeu este cu noi
g+ 8:10 Ebr.: Emanuel

Isaiah 8

Semnul lui Maher-șalal-haș-baz

1DOMNUL mi-a zis: „Ia o placă mare și scrie pe ea cu un stilet obișnuit a: « Maher-șalal-haș-baz b».

2Iar ca martori vrednici de încredere îi voi chema pe preotul Urie și pe Zaharia, fiul lui Ieberechia.“

3M-am apropiat apoi de profetesă; ea a a rămas însărcinată și a născut un fiu. DOMNUL mi-a zis: „Pune-i numele Maher-șalal-haș-baz .

4Înainte să știe copilul să zică: «Tatăl meu!» și «Mama mea!», bogăția Damascului și prada din Samaria vor fi luate de împăratul Asiriei.“

5DOMNUL mi-a vorbit din nou astfel:

6„Pentru că poporul acesta a refuzat apele din Șiloah c care curg lin, și s-a bucurat de d Rețin și de fiul lui Remalia,

7de aceea Stăpânul va ridica împotriva ta apele mari și puternice ale râului e, adică pe împăratul Asiriei și toată gloria sa. El se va ridica deasupra albiei și se va revărsa peste maluri!

8Va năvăli în Iuda ca un puhoi și, curgând peste, le va ajunge până la gât! Aripile sale întinse vor acoperi întinderea țării tale, Emanuele f!“

9„Faceți rău, popoare, cât voiți, căci tot veți fi zdrobite! Luați aminte voi, toate țările îndepărtate! Pregătiți-vă oricât de luptă, căci tot veți fi zdrobite! Pregătiți-vă oricât de luptă, căci tot veți fi zdrobite!

10Faceți planuri cât voiți, căci tot vor fi zădărnicite! Luați hotărâri cât voiți, căci nu vor rămâne în picioare, pentru că Dumnezeu este cu noi g!“

Israel să se teamă de DOMNUL

11DOMNUL mi-a vorbit în timp ce mâna Sa puternică era asupra mea și m-a avertizat să nu umblu pe calea acestui popor. El a zis:

12„Nu numiți uneltire tot ceea ce poporul acesta numește uneltire! Nu vă temeți de ce se teme el și nu vă înspăimântați!

13Ci pe DOMNUL Oștirilor să-L priviți ca sfânt; El este Cel de Care să vă temeți și de El trebuie să vă înspăimântați.

14El va fi un Lăcaș, însă pentru cele două Case ale lui Israel va fi o piatră de poticnire și o stâncă de cădere; va fi un laț și o cursă pentru locuitorii Ierusalimului.

15Mulți dintre ei se vor împiedica, vor cădea și vor fi sfărâmați, vor fi prinși în laț și capturați.“

16„Leagă această mărturie, și pecetluiește această învățătură între ucenicii Mei!

17Voi nădăjdui în DOMNUL , Care Își ascunde fața de Casa lui Iacov, și îmi voi pune încrederea în El!

18Iată-mă, eu și copiii pe care mi i-a dat DOMNUL! Suntem semne și prevestiri în Israel de la DOMNUL Oștirilor, Care locuiește pe muntele Sion.

19Dacă vă vor zice să întrebați pe cei ce cheamă duhurile morților și pe descântători, pe cei care îngaimă și bolborosesc, să răspundeți: «Nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? De ce să întrebe pe cei morți și nu pe cei vii?

20La învățătură și la mărturie!» Dacă ei nu vor vorbi așa, nu vor vedea lumina zorilor.

21Necăjiți și flămânzi vor pribegi prin țară, iar când le va fi foame se vor mânia și, uitându-se în sus, vor blestema pe regele lor și pe Dumnezeul lor.

22Apoi se vor uita spre pământ și vor vedea numai necaz, întuneric și negură înspăimântătoare și vor fi izgoniți în întuneric.

Copyright information for NTLR