a+ 9:2 Sau: țara întunericului adânc
b+ 9:4 Vezi Jud. 7-8
c+ 9:5 Sau: Minunat, Sfetnic
d+ 9:16 Sau: induși în eroare
e+ 9:20 Sau: din carnea progeniturii sale; sau: din carnea mâinii sale

Isaiah 9

Căci un Copil ni s-a născut

1Totuși nu va mai fi întuneric peste cei ce au fost în necaz. După cum în trecut El a făcut de rușine ținutul lui Zabulon și ținutul lui Neftali, tot așa, în viitor, El va acoperi de glorie Galileea neamurilor, înspre mare, dincolo de Iordan!

2Poporul care umbla în întuneric a văzut o mare lumină! Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții a  a strălucit o lumină!

3Tu ai înmulțit neamul și ai făcut să-i crească bucuria. Ei se bucură înaintea Ta cum se bucură niște oameni la seceriș și cum se bucură cei care împart o pradă.

4Fiindcă jugul ce-i apăsa, drugul de pe umerii lor și toiagul asupritorului lor, le-ai zdrobit Tu ca în ziua înfrângerii lui Midian b  .

5Căci orice încălțăminte purtată în învălmășeala luptei și orice haină tăvălită în sânge va fi arsă, va deveni hrană pentru foc.

6Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, iar autoritatea va sta pe umerii Săi! Va fi numit: «Sfetnic minunat c  , Dumnezeu puternic, Tată veșnic, Prinț al păcii.»

7Autoritatea Sa va crește neîncetat și va fi o pace fără sfârșit pentru tronul lui David și împărăția Sa. El o va întemeia și o va întări prin judecată și dreptate, de acum și pe vecie. Râvna DOMNULUI Oștirilor va face lucrul acesta.

Judecata DOMNULUI asupra lui Israel

8Stăpânul a trimis un mesaj împotriva lui Iacov; acesta va cădea peste Israel;

9tot poporul – Efraim și locuitorii Samariei – va ști, toți cei care, cu mândrie și aroganță în inimă, zic:

10«Au căzut cărămizile, dar noi vom zidi cu pietre cioplite! Sicomorii au fost tăiați, dar noi îi vom înlocui cu cedri!»

11De aceea, DOMNUL i-a ridicat împotriva lor pe vrăjmașii lui Rețin, i-a stârnit pe dușmanii lor:

12arameii la răsărit și filistenii la apus; cu o gură larg deschisă ei l-au mâncat pe Israel! Cu toate acestea, mânia Lui nu s-a potolit, iar mâna Sa este încă întinsă.

13Dar poporul nu s-a întors la Cel Ce îl lovea, nu L-a căutat pe DOMNUL Oștirilor.

14Așa că DOMNUL va tăia din Israel capul și coada, ramura de palmier și trestia, într-o singură zi.

15Bătrânii și demnitarii sunt capul, iar profeții care învață minciuni sunt coada.

16Cei ce conduc acest popor îl duc în rătăcire, iar cei ce sunt conduși de ei sunt pierduți d  .

17De aceea Stăpânul nu se va mai bucura de tinerii lor, nici nu va mai avea milă de orfanii și de văduvele lor, pentru că toți sunt lipsiți de evlavie și ticăloși, toți spun vorbe de nimic. Cu toate acestea, mânia Lui nu s-a potolit, iar mâna Sa este încă întinsă.

18Da! Răutatea arde ca un foc, arde mărăcinii și spinii, aprinde desișul pădurii din care se înalță un stâlp de fum!

19Țara este arsă de furia DOMNULUI Oștirilor, iar poporul este ca ceva de pus pe foc. Nimeni nu-și cruță fratele.

20Unul jefuiește din dreapta și rămâne flămând; mănâncă din stânga și nu se satură; fiecare mănâncă din carnea rudeniei sale e  .

21Manase mănâncă pe Efraim, și Efraim pe Manase, iar împreună mănâncă pe Iuda. Cu toate acestea, mânia Lui nu s-a potolit, iar mâna Sa este încă întinsă.

Copyright information for NTLR