a+ 3:6 Gr.: Ghe(h)ena, termen ce desemna Valea (Fiilor) lui Hinom (ebr.: Ghe-Hinom ), o vale situată la sud de Ierusalim, loc unde, în vremea lui Ahaz și Manase, îi erau aduse sacrificii umane zeului amonit Moleh ( 2 Cron. 28:3; 33:6 ); Iosia a profanat valea ( 2 Regi 23:10 ), care a devenit apoi un loc în care deșeurile ardeau continuu; valea a devenit o imagine a locului pedepsei finale
b+ 3:7 Sau: animale care mișună; sau: animale care se târăsc; termenul ebraic tradus în greacă face referire la toate celelalte animale mai mărunte, distincte de vite și de animalele sălbatice mari; de asemenea, termenul poate include și insectele (vezi Gen. 1:24 și nota)
c+ 3:11 Sau: sărată
d+ 3:18 Sau: printre; sau: pentru

James 3

Stăpânirea limbii

1Frații mei, să nu fiți mulți învățători, pentru că știți că vom primi o judecată mai aspră!

2Toți greșim în multe feluri. Dacă cineva nu greșește în vorbire, este un om desăvârșit, capabil să-și țină în frâu tot trupul.

3Dacă punem zăbale în gura cailor, ca să-i facem să ne asculte, putem să le conducem tot trupul.

4Iată, chiar și corăbiile, deși sunt atât de mari și sunt duse de vânturi puternice, totuși ele sunt conduse de o cârmă foarte mică oriunde vrea cârmaciul.

5La fel și limba: ea este un mădular mic, dar se poate lăuda cu lucruri mari. Iată, un foc mic, ce pădure mare aprinde!

6Și limba este un foc. Limba este o lume a nedreptății pusă între mădularele noastre. Ea pângărește tot trupul și aprinde tot cursul vieții; și ea însăși este aprinsă de focul Gheenei a.

7Orice fel de specie de animale sălbatice, păsări, animale mici b sau pești, poate fi îmblânzită și a fost îmblânzită de neamul omenesc,

8dar nimeni nu poate îmblânzi limba unui om. Ea este un rău de nestăpânit, plin de venin aducător de moarte.

9Cu ea Îl binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea îi blestemăm pe oameni, care sunt după asemănarea lui Dumnezeu.

10Din aceeași gură iese și binecuvântarea și blestemul. Frații mei, aceste lucruri n-ar trebui să fie așa!

11Oare din aceeași gură de izvor curge și apă dulce și apă amară c?

12Frații mei, poate un smochin să facă măsline sau o viță-de-vie să facă smochine? Nici izvorul de apă sărată nu poate da apă dulce.

Două feluri de înțelepciune

13Cine este înțelept și priceput între voi? Să-și arate, prin purtarea lui bună, faptele făcute cu blândețea înțelepciunii!

14Însă dacă în inima voastră aveți invidie, amărăciune și ambiție egoistă, nu vă lăudați cu aceasta și nu mințiți împotriva adevărului!

15Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, demonică.

16Căci acolo unde este invidie și ambiție egoistă, acolo va fi dezordine și răutate de orice fel.

17Însă înțelepciunea care vine de sus este, mai întâi, curată, apoi pașnică, blândă, ascultătoare, plină de îndurare și de roade bune, nepărtinitoare, fără ipocrizie.

18Iar rodul dreptății este semănat în pace de către d cei ce fac pace.

Copyright information for NTLR