a+ 4:1 Lit.: de aici
b+ 4:5 Sau: Duhul
c+ 4:5 Sau: Duhul pe care Dumnezeu l-a pus să locuiască în noi tânjește cu gelozie; nu există nici un citat ca acesta în Scriptură (fie Iacov se referă la o învățătură evidentă din Scripturi, care nu se află în această formă exactă într-un verset anume, fie Iacov citează o versiune a VT de care nu mai dispunem)
d+ 4:6 Vezi Prov. 3:34
e+ 4:7 Gr.: diabolos, care înseamnă bârfitor, defăimător, calomniator

James 4

Supuneți-vă lui Dumnezeu!

De unde vin conflictele și luptele între voi? Nu din acestea a , din dorințele voastre care se luptă în mădularele voastre?

Voi doriți, dar nu aveți; ucideți și râvniți, dar nu puteți obține; vă certați și vă luptați, dar nu aveți, pentru că nu cereți.

Sau cereți, dar nu primiți, pentru că cereți ce este rău, ca să risipiți în plăcerile voastre.

Adulteri ce sunteți! Nu știți că prietenia cu lumea înseamnă dușmănie față de Dumnezeu? Așa că oricine vrea să fie prieten cu lumea se face dușman al lui Dumnezeu.

Sau vi se pare că degeaba spune Scriptura: „Dumnezeu tânjește cu gelozie după duhul b  pe care l-a pus să locuiască în noi.“ c ?

Însă El dă un har și mai mare. De aceea Scriptura spune: „Dumnezeu este împotriva celor mândri, dar celor smeriți El le dă har.“ d 

Supuneți-vă deci lui Dumnezeu! Împotriviți-vă diavolului e , și el va fugi de la voi.

Apropiați-vă de Dumnezeu, și El Se va apropia de voi! Curățiți-vă mâinile, păcătoșilor! Curățiți-vă inimile, oameni cu două feluri de gândire!

Întristați-vă, tânguiți-vă și plângeți! Râsul vostru să se transforme în jale, iar bucuria în întristare!

10 Smeriți-vă înaintea Domnului, iar El vă va înălța!

11 Fraților, nu vă vorbiți de rău unii pe alții! Cel care-l vorbește de rău sau îl judecă pe fratele lui vorbește împotriva Legii și judecă Legea. Însă dacă tu judeci Legea, atunci nu ești un împlinitor al Legii, ci un judecător.

12 Unul singur este Dătătorul Legii și Judecătorul, și anume Cel Care poate să mântuiască și să distrugă. Dar tu cine ești să-l judeci pe semenul tău?!

13 Ascultați acum voi care spuneți: „Azi sau mâine ne vom duce într-o anume cetate, vom sta acolo un an, vom face negoț și vom câștiga!“

14 Și nu știți nici măcar ce va aduce ziua de mâine! Căci ce este viața voastră? Sunteți un abur, care apare pentru puțin timp și apoi dispare.

15 În schimb, ar trebui să spuneți: „Dacă Domnul vrea, vom trăi și vom face cutare sau cutare lucru.“

16 Pe când acum vă mândriți cu lăudăroșeniile voastre! Orice astfel de laudă este rea.

17 Așadar, cine știe să facă ce este bine, dar nu-l face, este vinovat de păcat.

Copyright information for NTLR