a+ 1:1 Gr.: diaspora, termen folosit pentru a-i descrie pe evreii sau pe creștinii răspândiți în lumea greco-romană
b+ 1:12 Unele mss conțin: Domnul, iar altele nu conțin un subiect specific
c+ 1:17 Probabil cu referire la anumite schimbări ale astrelor (de ex., eclipse), care aduceau cu sine variații în ce privește lumina și întunericul
d+ 1:25 Sau: binecuvântat

James 1

1Iacov, rob al lui Dumnezeu și al Domnului Isus Cristos, către cele douăsprezece seminții care sunt împrăștiate aprintre neamuri: salutări!

Încercări și ispite

2Frații mei, să priviți ca o mare bucurie atunci când vă confruntați cu felurite încercări,

3căci știți că încercarea credinței voastre produce răbdare.

4Dar răbdarea trebuie să-și ducă la desăvârșire lucrarea, ca să fiți desăvârșiți și întregi, fără să vă lipsească nimic.

5Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, Care dă tuturor cu generozitate și fără să mustre, și ea îi va fi dată.

6Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască, căci cel ce se îndoiește este ca valul mării, purtat de vânt și dus încoace și încolo.

7Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul,

8fiindcă este un om nehotărât și nestatornic în toate căile lui.

9Fratele care are o situație umilă să se laude cu înălțarea lui.

10Cel bogat însă să se laude cu smerirea lui, pentru că va trece ca floarea ierbii.

11Soarele răsare cu căldura lui arzătoare și usucă iarba; floarea ei cade și frumusețea ei piere. Așa se va veșteji și cel bogat în umbletele lui.

12Ferice de omul care rabdă încercarea! Căci, după ce a trecut încercarea, va primi cununa vieții, pe care a promis-o Dumnezeu b celor ce-L iubesc.

13Nimeni, când este ispitit, să nu zică: „Sunt ispitit de Dumnezeu!“ Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit de rău și El nu ispitește pe nimeni.

14Ci fiecare este ispitit atunci când este atras de propria lui poftă și momit.

15Atunci pofta concepe dând naștere la păcat, iar păcatul, o dată înfăptuit, dă naștere la moarte.

16Nu vă lăsați duși în rătăcire, frații mei preaiubiți!

17Orice dăruire generoasă și orice dar desăvârșit este de sus, coborând de la Tatăl luminilor, la Care nu există schimbare sau umbră din pricina mutării c.

18El ne-a născut prin Cuvântul adevărului, după voia Lui, ca să fim un fel de prim rod între făpturile Lui.

Împlinitori ai Cuvântului

19Frații mei preaiubiți, să știți următorul lucru: fiecare om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și încet la mânie;

20căci mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu.

21De aceea, dați la o parte orice murdărie și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe Cuvântul sădit în voi, care are putere să vă mântuiască sufletele!

22Fiți împlinitori ai Cuvântului și nu doar ascultători, înșelându-vă singuri!

23Căci dacă cineva este un ascultător al Cuvântului, dar nu este și un împlinitor, atunci el se aseamănă cu un om care-și privește propria față într-o oglindă,

24iar, după ce s-a privit, el pleacă și uită imediat cum era.

25Însă, cel ce se oprește să privească în Legea desăvârșită – Legea libertății – și perseverează în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor prin fapte, acela va fi fericit d în lucrarea lui.

26Dacă cineva crede că este religios, dar nu-și ține în frâu limba, își înșală inima, iar religia lui este fără valoare.

27Religia curată și nepângărită înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să ai grijă de orfani și de văduve în necazurile lor și să te păstrezi neîntinat de lume.

Copyright information for NTLR