a+ 1:5 Sau: te-am ales
b+ 1:12 Termenul ebraic pentru veghez este asemănător cu cel pentru migdal

Jeremiah 1

Cuvintele lui Ieremia, fiul lui Hilchia, unul dintre preoții din Anatot, din teritoriul lui Beniamin.

Cuvântul Domnului a venit la el în al treisprezecelea an al domniei lui Iosia, fiul lui Amon, regele lui Iuda,

și în zilele lui Iehoiachim, fiul lui Iosia, regele lui Iuda, până în luna a cincea a anului al unsprezecelea al lui Zedechia, fiul lui Iosia, regele lui Iuda, când locuitorii Ierusalimului au fost duși în captivitate.

Chemarea lui Ieremia

Cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a zis:

– Mai înainte să te fi creat în pântecele mamei tale, te cunoșteam a , și mai înainte să fi ieșit din pântecele ei, te pusesem deoparte și te făcusem profet al neamurilor.

Eu am răspuns: – Ah, Stăpâne Doamne , eu nu știu să vorbesc, căci sunt doar un copil!

Însă Domnul mi-a zis: – Nu spune că ești un copil, căci vei merge la toți aceia la care te voi trimite și le vei spune tot ce-ți voi porunci.

Nu te teme de ei, căci Eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul.

Apoi Domnul Și-a întins mâna, mi-a atins gura și mi-a zis: – Iată, pun cuvintele Mele în gura ta.

10 Astăzi te pun peste neamuri și peste regate ca să smulgi și să dărâmi, să distrugi și să nimicești, să zidești și să plantezi.

11 Cuvântul Domnului a venit la mine și m-a întrebat: – Ce vezi, Ieremia? – Văd un toiag din lemn de migdal, i-am răspuns eu.

12 – Ai văzut bine, mi-a zis Domnul , căci Eu veghez b  ca să împlinesc Cuvântul Meu.

13 Cuvântul Domnului a venit la mine a doua oară și mi-a zis: – Ce vezi? – Văd un cazan clocotind, care se revarsă dinspre nord, i-am răspuns eu.

14 – Dinspre nord va izbucni dezastrul peste toți cei ce locuiesc în țară, mi-a zis Domnul.

15 Căci iată, voi chema toate clanurile regatelor din nord, zice Domnul. Ele vor veni și își vor așeza fiecare tronul la intrările porților Ierusalimului. Vor veni și vor lupta împotriva tuturor zidurilor ce-l împrejmuiesc și împotriva tuturor cetăților lui Iuda.

16 Voi rosti asupra lor judecățile Mele pentru tot răul pe care l-au săvârșit, căci M-au părăsit, au ars tămâie altor dumnezei și s-au închinat lucrărilor făcute de mâinile lor.

17 Tu dar încinge-ți coapsele! Ridică-te și spune-le tot ce-ți voi porunci. Nu tremura înaintea lor, ca nu cumva să te fac Eu să tremuri înaintea lor.

18 De astăzi vei fi o cetate întărită, un stâlp de fier și un zid de bronz, ca să stai împotriva întregii țări, împotriva regilor lui Iuda, a conducătorilor lui, a preoților și a poporului țării.

19 Ei se vor lupta împotriva ta, dar nu te vor învinge, căci Eu sunt cu tine, ca să te scap, zice Domnul.

Copyright information for NTLR