a+ 11:13 Zeul canaanit al fertilității; peste tot în carte
b+ 11:15 Sau: în care a făcut
c+ 11:15 Sau: fapte
d+ 11: 20 Lit.: rinichii

Jeremiah 11

Legământul este încălcat

1Iată Cuvântul care a venit la Ieremia din partea Domnului :

2– Ascultă cuvintele acestui legământ și vorbește-le oamenilor lui Iuda și locuitorilor Ierusalimului.

3Spune-le că așa vorbește Domnul , Dumnezeul lui Israel: „Blestemat este omul care nu ascultă de cuvintele acestui legământ,

4pe care l-am poruncit strămoșilor voștri în ziua când i-am scos din țara Egiptului, din cuptorul de fier. Eu le-am zis: «Ascultați de glasul Meu și faceți tot ce v-am poruncit și astfel veți fi poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul vostru;

5atunci Îmi voi împlini jurământul pe care l-am făcut față de strămoșii voștri, potrivit căruia le voi da o țară în care curge lapte și miere, cum vedeți astăzi.»“ Eu am răspuns: – Amin, Doamne!

6Domnul mi-a zis: – Vestește toate aceste cuvinte în cetățile lui Iuda și pe străzile Ierusalimului și zi: „Ascultați de cuvintele acestui legământ și împliniți-le!

7Din ziua când i-am scos pe strămoșii voștri din țara Egiptului și până în ziua de azi, i-am avertizat iarăși și iarăși și le-am zis: «Ascultați de glasul Meu!»

8Dar ei nu M-au ascultat și nu și-au plecat urechea, ci au umblat fiecare în încăpățânarea inimii lor rele. De aceea am adus asupra lor toate cuvintele acestui legământ, pe care li le poruncisem să le împlinească și nu le-au împlinit.“

9Apoi Domnul mi-a zis: – Este o uneltire între bărbații lui Iuda și locuitorii Ierusalimului.

10Ei s-au întors la nelegiuirile cele dintâi ale strămoșilor lor, care au refuzat să asculte cuvintele Mele, și s-au dus după alți dumnezei ca să le slujească. Casa lui Israel și Casa lui Iuda au rupt legământul Meu, pe care-l încheiasem cu strămoșii lor.

11De aceea, așa vorbește Domnul : „Iată, voi aduce peste ei o mare nenorocire de care nu vor putea scăpa. Vor striga la Mine, dar nu-i voi asculta!

12Cetățile lui Iuda și locuitorii Ierusalimului se vor duce să-i cheme pe zeii cărora le aduc tămâie, dar aceștia nu-i vor izbăvi în timpul nenorocirii.

13«Iuda, ai tot atâția zei, câte cetăți ai! Și câte străzi are Ierusalimul, tot atâtea altare ați înălțat și voi rușinii, altare de tămâiere în cinstea lui Baal a 

14Tu însă, nu mijloci pentru poporul acesta, nu înălța nici cereri, nici rugăciuni pentru el, căci nu-i voi asculta când Mă vor chema în ziua nenorocirii lor.“

15„Ce face preaiubitul Meu în Casa Mea, în timp ce face b  o mulțime de planuri c  rele? Ar putea oare carnea sfântă ajertfelorsă îndepărteze de la tine pedeapsa? Căci atunci când faci răul, tu te bucuri!“

16„ Domnul te-a numit: «Măslin verde, înfloritor și cu fructe frumoase.» Dar, prin vuietul unei mari trosnituri, El îi va da foc, și ramurile lui vor fi zdrobite.

17Domnul Oștirilor, Care te-a plantat, a decretat nenorocirea împotriva ta, din cauza răutății Casei lui Israel și a Casei lui Iuda, care M-au provocat la mânie, arzând tămâie pentru Baal.“

Complot împotriva lui Ieremia

18„ Domnul m-a înștiințat și eu am știut. Tu mi-ai arătat atunci faptele lor.

19Dar eu eram ca un miel blând, dus la măcelărie și nu știam planurile rele pe care ei le făceau împotriva mea, când ziceau: «Să distrugem pomul cu rodul lui, să-l ștergem de pe pământul celor vii, ca să nu i se mai amintească numele.»

20Dar, Doamne al Oștirilor, Tu, Care judeci cu dreptate, Care cercetezi inima d  și mintea, lasă-mă să văd răzbunarea Ta asupra lor, căci Ție Ți-am încredințat cauza mea!“

21„De aceea, așa vorbește Domnul împotriva oamenilor din Anatot, care caută să-ți ia viața zicând: «Nu profeți în Numele Domnului , căci vei muri ucis de mâna noastră!»

22De aceea, așa vorbește Domnul Oștirilor: «Îi voi pedepsi – tinerii lor vor muri uciși de sabie, iar fiii și fiicele lor vor muri de foame.

23Nici măcar o rămășiță nu le va fi lăsată, căci voi aduce nenorocirea peste oamenii din Anatot, în anul când vor fi pedepsiți.»“

Copyright information for NTLR