a+ 13:4 Lit: Perat; și în vs. 5-7
b+ 13:19 Ținutul pustiu din sudul Canaanului, între Beer-Șeba și Kadeș-Barnea
c+ 13:21 TM; LXX: ei vor
d+ 13:21 Sensul în ebraică al celor două versuri este nesigur
e+ 13:23 Locuitor din regiunea Nilului Superior (E tiopia și teritoriile învecinate )
f+ 13:25 Cu referire la idoli

Jeremiah 13

Brâul de in

1Așa mi-a vorbit Domnul : „Du-te și cumpără-ți un brâu de in și pune-l în jurul coapselor, dar să nu-l înmoi în apă.“

2Am cumpărat brâul, după Cuvântul Domnului , și l-am pus în jurul coapselor.

3Apoi Cuvântul Domnului mi-a vorbit a doua oară astfel:

4„Ia brâul pe care l-ai cumpărat și pe care-l porți în jurul coapselor, du-te de îndată la Eufrat a și ascunde-l acolo în crăpătura unei stânci.“

5M-am dus și l-am ascuns la Eufrat, după porunca pe care mi-o dăduse Domnul.

6După mai multe zile, Domnul mi-a zis: „Scoală-te, du-te la Eufrat și ia din acel loc brâul pe care ți-am poruncit să-l ascunzi acolo.“

7M-am dus la Eufrat, am săpat și am luat brâul din locul în care-l ascunsesem; dar iată că brâul era stricat și nu mai era bun de nimic.

8Cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a zis:

9„Așa vorbește Domnul : «Tot așa voi distruge mândria lui Iuda și mândria cea foarte mare a Ierusalimului.

10Poporul acesta rău refuză să asculte de cuvintele Mele. Ei umblă în încăpățânarea inimii lor și merg după alți dumnezei ca să le slujească și să li se închine. De aceea, el va ajunge ca brâul acesta, care nu mai este bun de nimic.

11După cum se lipește brâul de coapsele unui om, așa Îmi lipisem și Eu întreaga casă a lui Israel și întreaga casă a lui Iuda, zice Domnul , ca să fie poporul Meu, onoarea Numelui Meu, lauda Mea și slava Mea. Dar ei nu au ascultat.»“

Imaginea burdufurilor de vin

12„Spune-le cuvintele acestea: «Așa vorbește Domnul , Dumnezeul lui Israel: ‘Toate burdufurile de vin trebuie umplute!’» Și dacă ei îți vor zice: «Nu știm noi oare că toate burdufurile de vin trebuie umplute?»,

13să le spui: «Așa vorbește Domnul : ‘Iată, pe toți locuitorii țării acesteia, pe regii care stau pe tronul lui David, pe preoți, pe profeți și pe toți cei ce locuiesc în Ierusalim, îi voi umple de beție.

14Îi voi izbi unul de altul, pe părinți și pe fii laolaltă, zice Domnul. Nu-i voi cruța, nu voi avea milă de ei și nu mă voi îndura de ei, ci îi voi distruge.’»“

15„Ascultați și luați aminte! Nu fiți mândri, căci Domnul vorbește.

16Dați slavă Domnului , Dumnezeul vostru, înainte ca El să aducă întunericul, înainte să vi se clatine picioarele pe munții întunecați. Voi așteptați lumina, dar El o va schimba într-o umbră a morții, o va preface într-un întuneric adânc.

17Dacă nu-L veți asculta, sufletul meu va plânge în ascuns pentru mândria voastră; ochii mei vor plânge și vor vărsa lacrimi pentru că turma Domnului va fi dusă în captivitate.“

18„Spune regelui și reginei-mamă: «Smeriți-vă! Plecați-vă, căci v-a căzut de pe cap cununa de glorie!»

19Cetățile din Neghev b sunt închise și nu e nimeni să le deschidă. Întreg Iuda este dus în captivitate, este exilat în întregime.“

20„Ridicați-vă ochii și priviți-i pe cei care vin din nord! Unde este turma care-ți fusese încredințată, turma ta cea frumoasă?

21Ce vei spune când Domnul va c pune conducători peste tine pe cei pe care i-ai obișnuit să-ți fie prieteni apropiați? dNu te vor cuprinde durerile, ca pe o femeie la naștere?

22Tu te întrebi în inima ta: «De ce mi se întâmplă toate acestea?» Din cauza mulțimii nelegiuirilor tale ți s-a ridicat poala hainei și ți-a fost dezgolit trupul.

23Poate cușitul e să-și schimbe pielea sau leopardul – petele? Tot așa nici voi nu puteți înfăptui binele, voi care sunteți deprinși să înfăptuiți răul.

24Vă voi risipi ca pleava luată de vântul pustiei.

25Aceasta îți este soarta, partea ta de la Mine, zice Domnul , pentru că M-ai uitat și te-ai încrezut în minciuni f.

26Totodată îți voi ridica poalele peste față, ca să ți se vadă rușinea,

27adulterele și nechezaturile tale, desfrânările tale nerușinate! Am văzut scârboșeniile tale de pe dealuri și din câmpii. Vai de tine, Ierusalime! Cât timp vei mai sta în necurăție?“

Copyright information for NTLR