a+ 14: 3 Sau: Nobilii lui îi trimit pe servitorii lor
b+ 14:14 Sau: ghiciri de nimic
c+ 14:18 Sau: fără a avea cunoaștere; sau: preotul / merg într-o țară pe care nu o cunosc

Jeremiah 14

Secetă, foamete și sabie

1Cuvântul Domnului spus lui Ieremia cu prilejul secetei:

2„Iuda jelește iar porțile îi sunt slăbite; ele se vaită pentru țară, iar strigătul Ierusalimului se înalță în văzduh.

3Cei măreți îi trimit pe cei neînsemnați a să aducă apă; ei se duc la fântâni, dar nu găsesc apă. Se întorc cu vasele goale; rușinați și dezamăgiți își acoperă capul.

4Pământul este crăpat pentru că nu este ploaie în țară. Plugarii sunt dezamăgiți și își acoperă capul.

5Chiar și cerboaica de pe câmp naște și își părăsește puii, pentru că nu găsește iarbă.

6Măgarii sălbatici stau pe înălțimi și gâfâie ca șacalii; li se topesc ochii căci nu este iarbă.

7Chiar dacă păcatele noastre mărturisesc împotriva noastră, lucrează, Doamne , pentru Numele Tău! Căci răzvrătirile noastre sunt multe; am păcătuit împotriva Ta.

8O, Nădejde a lui Israel, Izbăvitorul lui în vreme de necaz, de ce ești ca un străin în țară și ca un trecător care se oprește pentru o noapte?

9De ce ești ca un om înmărmurit, ca un viteaz care nu poate izbăvi? Tu ești în mijlocul nostru, Doamne , și Numele Tău este chemat peste noi! Nu ne părăsi!“

10Iată ce spune Domnul despre poporul acesta: „Pentru că le place să hoinărească și nu își țin în frâu picioarele, Domnul nu-Și găsește plăcerea în ei; acum El Își aduce aminte de fărădelegea lor și îi pedepsește pentru păcatele lor.“

11Domnul mi-a zis: – Nu mijloci pentru binele acestui popor,

12căci, chiar dacă vor posti, tot nu le voi asculta strigătul. Chiar dacă vor aduce arderi de tot și jertfe de mâncare, nu le voi primi. În schimb, îi voi nimici cu sabia, cu foametea și cu molima.

13Eu am răspuns: – Ah! Stăpâne Doamne! Iată, profeții lor le zic: „Nu veți vedea sabie și nu veți avea parte de foamete, ci Domnul vă va da în locul acesta o pace trainică.“

14Dar Domnul mi-a zis: – Profeții lor profețesc minciuni în Numele Meu. Nu Eu i-am trimis, nu Eu i-am împuternicit și nu Eu le-am vorbit. Ei vă profețesc viziuni mincinoase, ghiciri, lucruri de nimic b și înșelăciunile propriei lor inimi.

15De aceea, așa vorbește Domnul despre profeții care profețesc în Numele Meu: „Nu Eu i-am trimis să vă spună că sabia și foametea nu vor fi în țara aceasta. Profeții aceștia vor pieri uciși de sabie și de foamete,

16iar aceia cărora ei le profețesc vor fi scoși afară și întinși pe străzile Ierusalimului din cauza foametei și a sabiei. Nu va fi nimeni să-i înmormânteze, nici pe ei, nici pe soțiile lor, nici pe fiii lor, nici pe fiicele lor. Voi turna astfel răutatea lor asupra capetelor lor.“

17Spune-le cuvântul acesta: „Ochii mei să verse lacrimi zi și noapte și să nu se oprească, căci fecioara – fiica poporului meu – a suferit o rană cumplită, o lovitură dureroasă.

18Dacă ies pe câmp, îi văd pe cei străpunși de sabie. Dacă intru în cetate, văd ravagiile făcute de foamete. Chiar și profetul și preotul cutreieră țara fără să știe încotro merg c.“

19– Ai lepădat Tu de tot pe Iuda și a urât sufletul Tău atât de mult Sionul? De ce ne-ai lovit în așa fel încât nu mai avem vindecare? Noi așteptam pacea, dar nimic bun nu a venit; așteptam un timp de vindecare, dar iată că a venit numai groaza!

20Doamne , recunoaștem atât ticăloșia noastră, cât și vina strămoșilor noștri, căci am păcătuit împotriva Ta.

21Pentru Numele Tău, nu disprețui și nu necinsti tronul slavei Tale! Amintește-Ți de legământul pe care l-ai făcut cu noi și nu-l rupe!

22Este oare printre idolii de nimic ai neamurilor vreunul care să aducă ploaie? Sau poate cerul să dea averse? Nu, ci Tu dai ploaie, Doamne , Dumnezeul nostru! De aceea, nădejdea noastră este în Tine, căci Tu ești Cel Ce faci toate aceste lucruri.

Copyright information for NTLR