a+ 17:2 Ebr.: așerim , simboluri din lemn ale zeițe i canaanite Așera sau ale zeiței Aștoret ( numită în greacă Astarte ), împlântate pe o înălțime, sub un copac umbros, alături de un altar; stâlpi sacri, crânguri sacre.
b+ 17:2-3 Sau: înalte / 3 și de pe munții din țară. / Bogăția
c+ 17:13 TM: Mine
d+ 17:13 Sau: sortiți morții, în contrast cu cei care erau scriși în cartea vieții (vezi Ex. 32:32; Ps. 69:28 )
e+ 17:26 Ebr.: Șefela, zona cu dealuri joase, piemontană, situată între centrul muntos al Canaanului și țărmul Mediteranei
f+ 17:26 Vezi nota de la 13:19

Jeremiah 17

Păcatul lui Iuda

1Păcatul lui Iuda este scris cu o daltă de fier, cu un vârf de diamant; este gravat pe tăblița inimii lor și pe coarnele altarelor lor.

2Chiar și copiii lor își amintesc de altarele lor și de așerele a, de lângă copacii verzi și de pe dealurile înalte.

3Muntele Meu din țară, bogăția ta, b toate comorile tale le voi da ca pradă, împreună cu înălțimile tale, din cauza păcatelor de pe întreg ținutul tău.

4Din vina ta vei pierde moștenirea pe care ți-o dădusem. Te voi face să slujești dușmanilor tăi într-o țară pe care nu o cunoști, căci ai aprins focul mâniei Mele, care va arde pentru totdeauna.“

5„Așa vorbește Domnul: «Blestemat este omul care se încrede în om, care face din muritor tăria lui și a cărui inimă Îl părăsește pe Domnul.

6El este ca un tufiș în deșert, care nu vede venind fericirea. El locuiește în locurile arse ale pustiei, într-un pământ sărat, unde nu stă nimeni.

7Binecuvântat este omul care se încrede în Domnul și a cărui încredere este în Domnul.

8El este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu. Lui nu-i este frică de căldură și frunzișul lui este întotdeauna verde. În anul secetei nu se îngrijorează și nu încetează să aducă rod.»“

9„Inima este mai înșelătoare decât toate lucrurile și este fără vindecare. Cine poate să o cunoască?“

10„Eu, Domnul , cercetez inima și încerc adâncul ființei, ca să dau fiecăruia după căile lui, după rodul faptelor lui.“

11„Ca o potârniche, care clocește niște ouă pe care nu ea le-a ouat, așa este omul care câștigă bogății pe nedrept. Ele îl vor părăsi la jumătatea vieții lui, iar la urmă nu va fi decât un nebun.

12Tron glorios, înălțat de la început, așa este locul Sanctuarului nostru!

13Doamne , Nădejdea lui Israel! Toți cei ce Te părăsesc vor fi făcuți de rușine! Cei care se abat de la Tine c vor fi scriși pe pământ d, căci Îl părăsesc pe Domnul , Izvorul apelor vii!“

14„Vindecă-mă, Doamne , și voi fi vindecat! Mântuiește-mă, și voi fi mântuit, căci Tu ești lauda mea!

15Iată, ei îmi zic: «Unde este Cuvântul Domnului? Să se împlinească dar!»

16Iar eu, ca să Te urmez, n-am refuzat să fiu păstor, nici n-am dorit ziua nenorocirii, Tu știi. Ce a ieșit de pe buzele mele este descoperit înaintea Ta.

17De aceea, nu fi o pricină de groază pentru mine, căci Tu ești refugiul meu în ziua nenorocirii.

18Cei ce mă persecută să fie rușinați, nu eu! Ei să se înspăimânte! Pe mine însă păzește-mă de groază! Adu peste ei ziua cea rea! Zdrobește-i de două ori mai mult.“

Imperativul sfințirii Sabatului

19„ Domnul mi-a zis astfel: «Du-te și stai la Poarta Fiilor poporului, prin care intră și ies regii lui Iuda, și la toate celelalte porți ale Ierusalimului

20și spune-le: ‘Ascultați Cuvântul Domnului, regi ai lui Iuda, voi, toți cei din Iuda și toți locuitorii Ierusalimului, care intrați pe aceste porți!

21Așa vorbește Domnul : Luați seama în sufletele voastre să nu cumva să purtați vreo greutate în ziua de Sabat și să nu intrați cu ea pe porțile Ierusalimului.

22Să nu scoateți din casele voastre vreo greutate în ziua de Sabat și să nu faceți nici o lucrare, ci să sfințiți ziua de Sabat, așa cum am poruncit strămoșilor voștri.

23Ei nu au ascultat și nu au luat aminte, ci s-au încăpățânat să nu asculte și să nu ia aminte la disciplinare.

24Voi însă, dacă Mă veți asculta cu atenție, zice Domnul , și nu veți aduce nici o greutate pe porțile acestei cetăți în ziua de Sabat, dacă veți sfinți ziua de Sabat și nu veți face nici o lucrare în timpul ei,

25atunci, pe porțile acestei cetăți vor intra regi și prinți care stau pe tronul lui David. Ei și prinții lor, oamenii lui Iuda și locuitorii Ierusalimului vor veni în care și călare pe cai, iar cetatea aceasta va fi locuită pentru totdeauna.

26Vor veni din cetățile lui Iuda și din împrejurimile Ierusalimului, din teritoriul lui Beniamin, din zona deluroasă e, din ținutul muntos și din Neghev f, cei ce aduc la Casa Domnului arderi de tot și jertfe, daruri de mâncare și tămâie și cei ce aduc jertfe de mulțumire.

27Dar dacă nu veți asculta când vă poruncesc să sfințiți ziua de Sabat, să nu purtați nici o greutate și să nu intrați cu ea pe porțile Ierusalimului în ziua de Sabat, atunci voi aprinde un foc la porțile cetății, care va mistui palatele Ierusalimului și care nu va fi stins.’»“

Copyright information for NTLR