a+ 18:14 Sau: stâncile Sirionului, Sirionul fiind numele fenician al muntelui Hermon
b+ 18:14 Sensul în ebraică al ultimelor două versuri este nesigur

Jeremiah 18

În casa olarului

1Acesta este Cuvântul care a venit la Ieremia din partea Domnului :

2„Scoală-te și coboară-te spre casa olarului! Acolo te voi face să auzi cuvintele Mele!“

3Am coborât spre casa olarului și iată că el făcea o lucrare pe roată.

4Însă vasul de lut pe care îl făcea olarul s-a stricat în mâna lui. Atunci el a făcut un alt vas, așa cum i-a plăcut lui să-l facă.

5Cuvântul Domnului a venit din nou la mine și mi-a zis:

6„Oare Eu nu pot face cu voi ca olarul acesta, casă a lui Israel, zice Domnul? Iată, ca lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna Mea, casă a lui Israel.

7Dacă la un moment dat zic despre un neam sau despre un regat că-l voi smulge, că-l voi dărâma și că-l voi distruge,

8însă neamul acela, despre care am vorbit, se întoarce de la răutatea lui, atunci și Mie Îmi va părea rău de răul pe care plănuisem să i-l fac.

9Tot așa, dacă la un moment dat zic despre un neam sau despre un regat că-l voi zidi și că-l voi planta,

10însă poporul acela face ce este rău înaintea ochilor Mei și nu ascultă de glasul Meu, atunci și Mie Îmi va părea rău de binele pe care plănuisem să i-l fac.“

11„Prin urmare, vorbește acum oamenilor lui Iuda și locuitorilor Ierusalimului și zi-le că așa vorbește Domnul : «Iată, pregătesc o nenorocire împotriva voastră și fac un plan împotriva voastră. De aceea, întoarceți-vă fiecare de la calea voastră cea rea și îndreptați-vă căile și faptele!»

12Ei însă zic: «În zadar! Noi ne vom urma încontinuare gândurile și fiecare va lucra după încăpățânarea inimii lui rele.»

13De aceea, așa vorbește Domnul : «Întrebați printre neamuri: ‘Cine a mai auzit asemenea lucruri? Fecioara Israel a făcut cel mai îngrozitor lucru.

14Oare zăpada Libanului părăsește vreodată stâncile versanților lui a  ? Oare seacă vreodatăapele reci care vin de departe? b 

15Cei din poporul Meu însă M-au uitat și aduc tămâie idolilor de nimic. Aceștia i-au făcut să se împiedice pe căile lor, pe vechile cărări, pentru a umbla pe poteci și pe drumuri nebătătorite,

16făcând astfel din țara lor o pustietate și o veșnică batjocură. Toți cei ce trec prin ea sunt uimiți și dau din cap.

17Ca vântul din răsărit, așa îi voi împrăștia înaintea dușmanului. În ziua necazului lor le voi arăta spatele și nu fața.»“

18Ei zic: „Veniți! Să urzim planuri împotriva lui Ieremia! Căci doar nu va pieri Legea din lipsă de preoți, nici sfatul – din lipsă de înțelepți și nici Cuvântul – din lipsă de profeți. Haideți să-l lovim cu vorba și să nu luăm seama la toate cuvintele lui!“

19„Ascultă-mă, Doamne! Ascultă glasul adversarilor mei.

20Se răsplătește oare binele cu rău? Și totuși ei au săpat o groapă sufletului meu. Adu-Ți aminte că eu am stat în fața Ta ca să vorbesc în favoarea lor și să abat mânia Ta de la ei.

21De aceea, dă-le copiii pradă foametei și lasă-i pe mâna sabiei! Soțiile să le fie lipsite de copii și să rămână văduve, oamenii lor să fie dați la moarte, iar tinerii lor să fie uciși cu sabia în luptă!

22Un strigăt să fie auzit din casele lor, atunci când vei aduce deodată cete peste ei, căci au săpat o groapă să mă prindă și au ascuns lațuri pentru picioarele mele.

23Dar Tu, Doamne , cunoști toate planurile lor de a mă ucide. Nu le ierta nelegiuirea și nu le șterge păcatul dinaintea Ta. Să fie doborâți înaintea Ta! Lucrează împotriva lor la vremea mâniei Tale!“

Copyright information for NTLR