a+ 19:1 Lit.: bătrânii (sau: cei care poartă barbă ) poporului, șefi de familii și de clanuri, recunoscuți ca autoritate la toate popoarele orientale; rol de judecători în cadrul comunității locale ( Deut. 19:12; 21:1-9; 18-21; 22:13-21; 25:5-10 ) sau lideri militari ( Ios. 8:10 ). Ca instituție, Sfatul Bătrânilor lui Israel (lit. bătrânii lui Israel ) este atestat în special în perioada monarhiei, cu rol de consiliu ( 2 Sam. 3:17; 5:3; 17:4; 1 Regi 20:7 )
b+ 19:7 Lit.: voi goli; în ebraică, termenul pentru a goli ( bqq ) sună asemănător cu cel pentru vas ( bqbq ); vezi vs. 1, 10

Jeremiah 19

Distrugerea Ierusalimului

1Așa vorbește Domnul: „Du-te și cumpără de la un olar un vas de lut, după care ia cu tine pe câțiva din sfatul bătrânilor a poporului și din bătrânii preoților

2și du-te în valea Ben-Hinom, care este la intrarea Porții Ciobului. Să vestești acolo cuvintele pe care ți le spun.

3Să spui astfel: «Ascultați Cuvântul Domnului , regi ai lui Iuda și locuitori ai Ierusalimului! Așa vorbește Domnul Oștirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Iată, voi aduce peste locul acesta o nenorocire care va face să țiuie urechile oricui va auzi vorbindu-se de ea.’»

4Căci M-au părăsit, au înstrăinat locul acesta, au adus în el jertfe altor dumnezei, pe care nu-i cunoșteau nici ei, nici strămoșii lor și nici regii lui Iuda și au umplut locul acesta cu sânge nevinovat.

5Au zidit înălțimi lui Baal , ca să-și ardă copiii în foc ca arderi de tot pentru Baal , lucru pe care nici nu-l poruncisem, nici nu-l menționasem și nici măcar nu-Mi trecuse prin minte.

6De aceea, iată vin zile, zice Domnul , când locul acesta nu se va mai numi Tofet, nici valea Ben-Hinom, ci se va numi Valea Măcelului.

7În locul acesta voi distruge b planurile lui Iuda și ale Ierusalimului. Îi voi face să cadă uciși de sabie înaintea dușmanilor lor, uciși de mâna celor ce caută să le ia viața. Hoiturile lor le voi da hrană păsărilor cerului și fiarelor pământului.

8Voi face din cetatea aceasta o groază și o batjocură. Toți cei ce vor trece pe lângă ea se vor îngrozi și vor fluiera din cauza tuturor rănilor ei.

9Îi voi face să mănânce carnea fiilor lor și carnea fiicelor lor. Își vor mânca unii altora carnea în timpul asediului și al strâmtorării impuse asupra lor de dușmanii care caută să le ia viața.

10Să spargi apoi vasul sub ochii oamenilor care vor merge cu tine

11și să le spui că așa vorbește Domnul Oștirilor: «Voi zdrobi poporul acesta și cetatea aceasta, întocmai cum se sparge vasul unui olar și nu mai poate fi refăcut! Vor fi îngropați în Tofet, din lipsă de loc pentru îngropare.

12Așa voi face locului acestuia, zice Domnul , precum și celor ce locuiesc aici. Voi face cetății acesteia ca și Tofetului.

13Casele Ierusalimului și casele regilor lui Iuda vor deveni necurate ca acest loc, Tofet, și anume toate casele pe acoperișul cărora se ardea tămâie întregii oștiri a cerului și se turnau jertfe de băutură altor dumnezei.»“

14Ieremia s-a întors din Tofet, unde-l trimisese Domnul să profețească. Apoi a stat în curtea Casei Domnului și a zis întregului popor:

15„Așa vorbește Domnul Oștirilor, Dumnezeul lui Israel: «Iată, voi aduce peste cetatea aceasta și peste toate cetățile din jurul ei toate nenorocirile pe care le-am vestit împotriva lor, pentru că s-au încăpățânat să nu asculte cuvintele Mele!»“

Copyright information for NTLR