a+ 21:2 Ebr.: Nebucadrețar, a cărui variantă este Nebucadnețar; în multe locuri din Ier. si Ezech; Nebucadnețar ( Nabucodonosor, cf. LXX, VUL) ( 604-561 î.Cr. )
b+ 21:4 babilonienilor; peste tot în carte

Jeremiah 21

Mesaj către Zedechia și către popor. Ieremia prevestește căderea Ierusalimului

1Cuvântul care a venit la Ieremia din partea Domnului , atunci când regele Zedechia l-a trimis la el pe Pașhur, fiul lui Malchia, și pe preotul Țefania, fiul lui Maaseia, ca să-i zică:

2„Întreabă-L pe Domnul pentru noi, căci Nebucadnețar a, împăratul Babilonului, a pornit la război împotriva noastră. Poate că Domnul va face pentru noi vreuna din minunile Sale, ca astfel acesta să se depărteze de la noi.“

3Ieremia le-a răspuns: „Spuneți-i lui Zedechia

4că așa vorbește Domnul , Dumnezeul lui Israel: «Iată, voi întoarce împotriva voastră armele de război care sunt în mâinile voastre și pe care le folosiți ca să luptați împotriva împăratului Babilonului și a caldeenilor b care vă asediază de dincolo de ziduri. Eu îi voi strânge în mijlocul cetății acesteia.

5Eu Însumi voi lupta împotriva voastră cu mână întinsă și cu braț tare, cu mânie, cu furie și cu o mare înverșunare.

6Îi voi lovi pe locuitorii acestei cetăți – atât pe oameni, cât și pe animale – și vor muri de o molimă cumplită.

7După aceea, zice Domnul , voi da pe Zedechia, regele lui Iuda, precum și pe slujitorii lui, pe popor, pe toți cei din cetatea aceasta, care vor scăpa de molimă, de sabie și de foamete, îi voi da în mâinile lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, în mâinile dușmanilor lor, în mâinile celor ce caută să le ia viața. Nebucadnețar îi va trece prin ascuțișul sabiei, nu-i va cruța, nu-i va fi milă și nu se va îndura de ei.»

8Iar poporului acestuia să-i spui că așa vorbește Domnul : «Iată, pun înaintea voastră calea vieții și calea morții.

9Cine va rămâne în cetatea aceasta va muri ucis de sabie, de foamete sau de molimă; dar cine va ieși să se predea caldeenilor care vă asediază, va trăi și viața lui îi va fi singura pradă.

10Căci Eu Mi-am îndreptat fața împotriva cetății acesteia, ca să-i fac rău, nu bine, zice Domnul , și de aceea ea va fi dată în mâinile împăratului Babilonului, care îi va da foc.»

Mesaj către dinastia lui David

11De asemenea, Casei regelui lui Iuda să-i spui astfel: «Ascultați Cuvântul Domnului!

12Casă a lui David, așa vorbește Domnul : ‘Faceți dreptate în fiecare dimineață! Eliberați-l pe cel ce a fost jecmănit din mâinile asupritorului! Altfel, mânia Mea va izbucni ca un foc și va arde fără să mai poată fi stinsă, din cauza răutății faptelor voastre.

13Iată, sunt împotriva ta, cetate așezată în vale, stâncă a podișului, zice Domnul. Pe voi, care spuneți: ‘Cine poate veni împotriva noastră? Cine poate intra în adăposturile noastre?’,

14vă voi pedepsi după rodul faptelor voastre, zice Domnul ; voi aprinde un foc în pădurea voastră, care îi va arde toate împrejurimile.’»“

Copyright information for NTLR