a+ 22:11 Numit și Iehoahaz
b+ 22:20 Sau: aliații; și în v. 22
c+ 22:23 Este vorba de palatul din Ierusalim (vezi 1 Regi 7:2 )
d+ 22:24 Ebr.: Conia, o variantă a lui Iehoiachin; și în v. 28
e+ 22:28 Lit.: sămânța; termenul ebraic pentru sămânță este un singular care se poate referi atât la un singur urmaș, cât și la toți urmașii de pe linia genealogică a unei persoane (colectiv). Este foarte probabil ca în cele mai multe cazuri termenul să exprime o ambiguitate intenționată. În traducerea de față a fost redat fie literal, fie cu urmaș sau urmași, în funcție de contextul literal și de cel teologic

Jeremiah 22

Mesaj către regii davidici

1„Așa vorbește Domnul: «Coboară-te la palatul regelui lui Iuda și vestește acolo cuvintele următoare:

2‘Ascultă Cuvântul Domnului , rege al lui Iuda, care stai pe tronul lui David, tu, slujitorii tăi și poporul care intră pe aceste porți.

3Așa vorbește Domnul : ‘Faceți dreptate și judecată! Eliberați-l pe cel cel ce a fost jecmănit din mâinile asupritorului! Nu chinuiți pe străin, pe orfan sau pe văduvă! Nu vărsați sânge nevinovat în locul acesta!

4Căci dacă veți împlini poruncile acestea, atunci pe porțile acestui palat vor intra regi care stau pe tronul lui David, suiți în care și călare pe cai, atât ei, cât și slujitorii și poporul lor.

5Dar dacă nu veți asculta de poruncile acestea, jur pe Mine Însumi, zice Domnul , că acest palat va ajunge o ruină.’»

6Căci așa vorbește Domnul cu privire la palatul regelui lui Iuda: «Deși ești pentru Mine ca Ghiladul, ca piscul Libanului, te voi face asemenea unui pustiu, asemenea unei cetăți fără locuitori!

7Voi trimite împotriva ta niște nimicitori, fiecare cu armele lui. Ei îți vor tăia cei mai frumoși cedri și-i vor arunca în foc.

8Multe neamuri vor trece pe lângă cetatea aceasta și se vor întreba unul pe altul: ‘De ce a făcut Domnul astfel acestei mari cetăți?’

9Și li se va răspunde: ‘Pentru că a părăsit legământul cu Domnul , Dumnezeul său, s-a închinat altor dumnezei și le-a slujit.’»“

10„Nu-l plângeți pe cel mort și nu-l jeliți, ci plângeți-l mai degrabă pe cel ce merge în captivitate, care nu se va mai întoarce și nu-și va mai vedea țara natală.

Mesaj către Iehoahaz

11Căci așa vorbește Domnul despre Șalum a  , fiul lui Iosia, regele lui Iuda, care a domnit în locul tatălui său Iosia și care a plecat din locul acesta: «Nu se va mai întoarce niciodată,

12ci va muri în locul în care l-au dus în captivitate și nu va mai vedea țara aceasta.»“

13„Vai de cel care-și zidește palatul cu nedreptate și odăile de sus cu nelegiuire, care-și pune semenul să lucreze degeaba, fără să-i dea plata.

14El își zice: «Îmi voi zidi un palat mare, care să aibă odăile de sus spațioase!» Și astfel el îi face ferestre largi, îl plachează cu cedru și îl vopsește în purpuriu.

15«Te face să fii rege faptul că aduni fără încetare cedru? Oare tatăl tău nu mânca și nu bea și el? Și totuși el făcea judecată și dreptate, astfel încât toate îi mergeau bine.

16El judeca pricina săracului și a celui nevoiaș și toate îi mergeau bine. Oare nu tocmai lucrul acesta înseamnă a Mă cunoaște? zice Domnul.

17Dar tu nu ai ochi și inimă decât pentru câștigul necinstit, pentru a vărsa sânge nevinovat, pentru a asupri și a tâlhări.»“

Mesaj către Iehoiachim

18„De aceea, așa vorbește Domnul despre Iehoiachim, fiul lui Iosia, regele lui Iuda: Nu-l vor jeli, zicând: «Vai, fratele meu! Vai, sora mea!» Nu-l vor jeli, zicând: «Vai, stăpâne! Vai, Maiestate!»,

19ci va fi înmormântat ca un măgar: va fi târât afară și aruncat dincolo de porțile Ierusalimului.“

20„Suie-te pe Liban și strigă! Înalță-ți glasul în Bașan, strigă de pe Abarim, căci toți iubiții tăi b  sunt zdrobiți.

21Ți-am vorbit când îți mergea bine, dar tu ai zis: «Nu voi asculta!» Aceasta ți-a fost umblarea încă din tinerețe, căci nu ai ascultat de glasul Meu!

22Vântul îi va împrăștia pe toți păstorii tăi, iar iubiții tăi vor merge în captivitate. Atunci vei fi dat de rușine și umilit din cauza întregii tale răutăți.

23Tu, care locuiești în Liban c  , care îți ai cuibul între cedri, o, cum vei mai geme când te vor ajunge durerile, dureri ca ale unei femei în chinurile nașterii!

Mesaj către Iehoiachin

24Viu sunt Eu, zice Domnul , căci, chiar dacă tu, Iehoiachin d  , fiul lui Iehoiachim, regele lui Iuda, ai fi un inel cu sigiliu în mâna Mea cea dreaptă, și de acolo te-aș scoate!

25Te voi da în mâinile celor ce caută să-ți ia viața, în mâinile celor de care ți-e frică, în mâinile lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și în mâinile caldeenilor.

26Te voi arunca împreună cu mama ta, care te-a născut, într-o altă țară, unde nu v-ați născut, și acolo veți muri.

27Nu vă veți mai întoarce în țara în care doriți să vă întoarceți.“

28„Este oare acest om, Iehoiachin, un vas disprețuit și sfărâmat, pe care nu-l mai dorește nimeni? De ce sunt aruncați oare, el și urmașii e  lui, într-o țară pe care n-o cunosc?

29O, țară, țară, țară, ascultă Cuvântul Domnului!

30Așa vorbește Domnul : «Înscrieți-l în sul pe omul acesta ca pe unul lipsit de copii, un om care nu va prospera de-a lungul vieții lui, căci nici unul din urmașii lui nu va prospera; nici unul nu va ședea pe tronul lui David și nu va mai domni în Iuda.»“

Copyright information for NTLR