a+ 25:9 Termenul ebraic se referă la un lucru sau o persoană dedicate irevocabil Domnului , fie ca dar, fie printr-o distrugere completă
b+ 25:23 Sau: celor de departe
c+ 25:26 Șeșak este o criptogramă pentru Babilon. Genul acesta de criptogramă, numit atbaș, este format prin substituirea primei consoane a alfabetului ebraic cu ultima, a celei de-a doua cu penultima ș.a.m.d.
d+ 25:35 Sau: pășunile
e+ 25:38 Câteva mss TM, LXX (vezi și Ier. 46:16; 50:16 ); cele mai multe mss TM: mâniei

Jeremiah 25

Șaptezeci de ani de exil

1Cuvântul care a venit la Ieremia cu privire la tot poporul lui Iuda în al patrulea an de domnie al lui Iehoiachim, fiul lui Iosia, regele lui Iuda; era totodată primul an de domnie al lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului.

2Ieremia, profetul, a vorbit întregului popor al lui Iuda și tuturor locuitorilor Ierusalimului și le-a zis:

3„Timp de douăzeci și trei de ani – din anul al treisprezecelea al lui Iosia, fiul lui Amon, regele lui Iuda, și până în ziua de azi – Cuvântul Domnului a venit la mine și eu vi l-am vestit iarăși și iarăși, dar voi nu ați luat aminte.

4Domnul i-a trimis iarăși și iarăși pe toți slujitorii Lui, profeții, dar voi n-ați ascultat și nu v-ați plecat urechea să luați aminte.

5Ei au spus: «Întoarceți-vă fiecare de la calea voastră cea rea și de la răutatea faptelor voastre și astfel veți putea rămâne în țara pe care Domnul v-a dat-o vouă și strămoșilor voștri, din veșnicie în veșnicie.

6Nu vă duceți după alți dumnezei ca să le slujiți și să vă închinați înaintea lor. Nu Mă mâniați prin lucrarea mâinilor voastre și astfel nu vă voi face nimic rău.»

7Dar voi nu M-ați ascultat, zice Domnul , ci, prin lucrarea mâinilor voastre, M-ați provocat la mânie și v-ați făcut rău vouă înșivă.

8De aceea, așa vorbește Domnul , Dumnezeul Oștirilor: «Pentru că nu ați ascultat de cuvintele Mele,

9voi strânge toate clanurile din nord, zice Domnul , și pe slujitorul Meu Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și îi voi aduce împotriva acestei țări, împotriva locuitorilor ei și împotriva tuturor neamurilor de jur împrejur. Le voi distruge cu desăvârșire a și le voi preface într-o pricină de groază și de batjocură, într-o ruină veșnică.

10Voi face să le piară strigătele de bucurie și strigătele de veselie, glasul mirelui și al miresei, zgomotul râșniței și lumina lămpii.

11Toată țara aceasta va deveni un loc pustiu și îngrozitor și toate neamurile acestea vor sluji împăratului Babilonului timp de șaptezeci de ani.

12Dar când se vor împlini cei șaptezeci de ani, îl voi pedepsi pe împăratul Babilonului și pe neamul lui, țara caldeenilor, pentru nelegiuirea lor, zice Domnul. O voi preface într-o ruină veșnică.

13Voi aduce peste ea toate lucrurile pe care le-am rostit împotriva ei, tot ce este scris în cartea aceasta, tot ce a fost profețit de Ieremia împotriva tuturor neamurilor.

14Căci ei vor fi înrobiți de multe neamuri și de regi puternici. Le voi răsplăti după faptele și după lucrarea mâinilor lor.»“

Cupa mâniei DOMNULUI

15„Așa mi-a vorbit Domnul , Dumnezeul lui Israel: «Ia din mâna Mea această cupă plină cu vinul mâniei Mele și dă-l să-l bea la toate neamurile la care te trimit.

16Când îl vor bea, vor ameți și vor fi ca niște nebuni la vederea sabiei pe care o voi trimite printre ei.»

17Eu am luat cupa din mâna Domnului ca să le dau să bea tuturor neamurilor la care m-a trimis Domnul :

18Ierusalimului și cetăților lui Iuda, regilor și conducătorilor lui, ca să le prefacă în ruină, într-o pricină de groază, de batjocură și de blestem, ca în ziua de azi;

19lui Faraon, monarhul Egiptului, slujitorilor lui, conducătorilor lui, întregului său popor

20și întregului amestec de popoare de acolo, tuturor regilor țării Uț, tuturor regilor filistenilor, – cei ai Așchelonului, ai Gazei, ai Ekronului și ai rămășiței Așdodului –,

21Edomului, Moabului și fiilor lui Amon;

22tuturor regilor Tirului și Sidonului, regilor ostroavelor de dincolo de mare;

23Dedanului, Temei, Buzului și tuturor celor ce își rad colțurile bărbii b;

24tuturor regilor Arabiei și tuturor regilor amestecului de popoare care locuiesc în pustie;

25tuturor regilor Zimrei, tuturor regilor Elamului și Mediei;

26tuturor regilor din nord, de aproape și de departe, și unora și altora, tuturor regatelor de pe fața pământului. După ei va bea și împăratul Șeșakului c.

27Să le spui că așa vorbește Domnul Oștirilor, Dumnezeul lui Israel: «Beți, îmbătați-vă, vomați și cădeți fără să vă mai ridicați la vederea sabiei pe care o voi trimite în mijlocul vostru!»

28Dacă vor refuza să ia cupa din mâna ta și s-o bea, să le spui că așa vorbește Domnul Oștirilor: «O veți bea cu siguranță!

29Căci iată, încep să aduc nenorocirea în cetatea peste care este chemat Numele Meu! Și voi să rămâneți nepedepsiți?! Nu veți rămâne nepedepsiți, căci voi chema sabia împotriva tuturor locuitorilor pământului, zice Domnul Oștirilor.»

30Iar tu, să profețești împotriva lor toate aceste cuvinte și să le spui: « Domnul va răcni de pe înălțimi, va face să-i răsune glasul din Locașul Său cel sfânt și va răcni puternic împotriva locuinței Sale. Va striga împotriva tuturor locuitorilor pământului asemenea celor ce calcă în picioare strugurii.

31Vuietul va ajunge până la capătul pământului, căci Domnul se ceartă cu neamurile; El intră la judecată cu orice om și-i dă pe cei răi pradă sabiei, zice Domnul.»“

32„Așa vorbește Domnul Oștirilor: «Iată, nenorocirea se răspândește de la un neam la altul, și de la capătul pământului se ridică o mare furtună.»

33În ziua aceea, cei pe care-i va ucide Domnul vor fi peste tot – de la un capăt al pământului la celălalt. Nu vor fi nici jeliți, nici adunați, nici îngropați, ci vor fi un gunoi pe fața pământului.

34«Bociți și strigați, voi, păstori! Tăvăliți-vă în cenușă, voi, conducători ai turmei, căci a venit ziua să fiți înjunghiați; veți zăcea împrăștiați și căzuți la pământasemenea fărâmițelor unui vas prețios.»

35Nu mai este nici o scăpare pentru păstori, nici un loc de refugiu pentru conducătorii turmei!

36Se aud strigătele păstorilor și bocetele conducătorilor turmei, căci Domnul le distruge pășunea.

37Țarcurile d lor liniștite sunt devastate de mânia aprigă a Domnului.

38Ca un pui de leu, El Și-a părăsit vizuina, așa că țara a devenit o pustie din cauza sabiei e nimicitorului și a mâniei aprinse a Domnului.“

Copyright information for NTLR